Patenty

Informujemy, że 31 maja 2024 roku biuro PZMWiNW będzie zamknięte dla interesantów. 

Patent Sternik Motorowodny

Wymagania 1. Ukończony 14 rok życia
3. Zdanie egzaminu na stopień Sternika Motorowodnego

Uprawnienia 1. Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych
2. Prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

*Osoby w wieku poniżej 16 roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowych o mocy silnika do 60 kW.

Patent Motorowodny Sternik Morski

Wymagania 1. Ukończony 18 rok życia
2. Odbycie co najmniej dwóch rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi
3. Zdanie egzaminu na stopień motorowodnego sternika morskiego.

Uprawnienia 1. Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych
2. Prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.

Patent Kapitan Motorowodny

Wymagania 1. Posiadanie patentu motorowodnego Sternika Morskiego
2. Po uzyskaniu patentu motorowodnego sternika morskiego odbycie co najmniej sześciu rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 1200 godzin żeglugi, w tym co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu o długości kadłuba powyżej 7,5 m, oraz odbycie co najmniej jednego rejsu powyżej 100 godzin żeglugi na jachcie o długości kadłuba powyżej 20 m oraz jednego rejsu powyżej 100 godzin żeglugi po wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej dwóch portów pływowych.

Uprawnienia 1. Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych
2. Prowadzenie jachtów motorowych po wodach morskich

Patent Mechanik Motorowodny

Wymagania 1. Posiadanie patentu potwierdzającego kwalifikacje do uprawiania turystyki wodnej na jachtach motorowych;
2. Zaliczony staż w wymiarze co najmniej 400 godzin żeglugi przy obsłudze siłowni o mocy co najmniej 147,2 kW, w tym co najmniej 100 godzin żeglugi przy obsłudze siłowni o mocy większej niż 441 kW
3. Zdanie egzaminu na stopień mechanika motorowodnego

Uprawnienia 1. Pełnienie funkcji kierownika maszyn na jachtach motorowych.

Licencja na holowanie narciarza lub innych obiektów pływających

Wymagania 1. Ukończony 18 rok życia
2. Posiadanie patentu co najmniej sternika motorowodnego,
3. Zdanie egzaminu na licencję na holowanie narciarza lub innych obiektów pływających

Uprawnienia 1. Uprawnia do turystyki wodnej na jachtach motorowych przy holowaniu narciarza wodnego
2. Uprawnia do turystyki wodnej na jachtach motorowych przy holowaniu innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji z wyłączeniem jachtów żaglowych i jachtów motorowych.

Licencja na holowanie statków powietrznych

Wymagania 1. Ukończony 18 rok życia
2. Posiadanie patentu co najmniej sternika motorowodnego,
3. Zdanie egzaminu na licencję na holowanie statków powietrznych

Uprawnienia 1. Uprawnia do turystyki wodnej na jachtach motorowych przy holowaniu statków powietrznych.

-->

Informacje kontaktowe
adres, telefon, email,
godziny otwarcia.

Polski Zwiazek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
ul. Nowogrodzka 40
00-691, Warszawa

Telefony:
+48 22 617 09 84 (sekretariat - główny numer)
+48 22 616 16 37 (sekretariat - centrala)
+48 501 498 935 (rejestracja łodzi)
+48 22 617 44 49 (patenty i licencje)
+48 503 188 501 (dział sportowy)

poniedzialek – piatek: 9:00 – 16:00

background