Dokumenty

Kadra narodowa - wakeboard

Wykaz kadry narodowej - 2021 (drugie półrocze)

Wykaz kadry narodowej - 2021 (pierwsze półrocze) akt.

Wykaz kadry narodowej - 2020 (drugie półrocze)

Wykaz kadry narodowej - 2020 (pierwsze półrocze, akt.)

Wykaz kadry narodowej - 2019 (pierwsze półrocze)

Wykaz kadry narodowej - 2019 (drugie półrocze)

Wykaz kadry narodowej - 2018

Wykaz kadry narodowej - 2018 (drugie półrocze)

Wykaz kadry narodowej - 2017

Regulaminy

Regulamin Komisji Wakeboardowej

Regulamin przyznawania i pozbywania licencji klubów

Regulamin zmiany klubu w wakeboardzie

Regulamin powoływania kadry narodowej w wakeboardzie i wakeskacie

Regulamin MP w Wakeboardzie i Wakeskacie za wyciągiem 2019

Regulamin MP w Wakeboardzie i Wakeskacie za motorówką

Regulamin Akcji Szkoleniowych PZMWiNW

Regulamin Przyznawania Licencji Klubowych - AKT.

Regulamin i wytyczne startu w MEiA oraz MŚ

Regulamin MP w Wakeboardzie i Wakeskacie za wyciągiem 2020

Regulamin Korzystania z Wizerunku Członka Kadry Narodowej PZMWiNW

Regulamin MP w Wakeboardzie i Wakeskacie za wyciągiem 2021

Wnioski

Wniosek o przynależność do PZMWiNW

Warunki zgłoszenia do PZMWiNW

Wniosek o licencję sportowa zawodnika wraz załącznikami

Wniosek aktualizacyjny o licencję sportowa zawodnika

Wniosek o nadanie licencji klubowej - AKTUALNE

Inne

Charakterystyka budowy i stosowania elementów wakeparku. Zasady bezpiecznej eksploatacji. Wytyczne.

Przepisy antydopingowe IWWF

Postępowanie ofertowe dotyczące organizacji krajowej imprezy rangi mistrzowskiej w wakeboardzie i wakeskacie w sezonie 2021 r.

ZAŁ nr. 1 - MP W WAKEBOARDZIE I WAKESKACIE (za motorówką) – PODSTAWOWE WYMAGANIA ORGANIZACYJNE 2021 r.

ZAŁ nr. 1 - MP W WAKEBOARDZIE I WAKESKACIE (za wyciągiem) – PODSTAWOWE WYMAGANIA ORGANIZACYJNE 2021 r.

Przepisy Antydopingowe Polskiej Agencji Antydopingowej obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku.

Przepisy Antydopingowe Polskiej Agencji Antydopingowej 2021 (po nowelizacji z 06.04.2021)

Informacja dot. obowiązkowych badań lekarskich zawodników

Druki

Druk L3 - oświadczenie przestrzegania obowiązków zawodnika PZMWiNW – AKTUALNE 2019

background