Cennik

Cennik PZMWiNW

Wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu na poszczególne rodzaje stopni żeglarskich i motorowodnych oraz egzaminu uprawniającego do holowania narciarza wodnego lub statków powietrznych oraz opłat za czynności związane z wydaniem dokumentu potwierdzającego posiadanie odpowiednich kwalifikacji do uprawiania żeglarstwa: patentu i licencji.

1. Opłata za przeprowadzenie egzaminu na:

  • patent sternika motorowodnego - wynosi 250 zł
  • patent motorowodnego sternika morskiego - wynosi 350 zł
  • patent mechanika motorowodnego - wynosi 250 zł
  • licencję do holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji z wyłączeniem jachtów żaglowych i jachtów motorowych - wynosi 250 zł
  • licencję do holowania statków powietrznych – wynosi 250 zł

2. Opłata za czynności związane z wydaniem patentu albo licencji wynosi 50 zł.

3. Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat uiszczają opłaty, o których mowa w ust. 1-2, w wysokości 50% po przedstawieniu kopii ważnej legitymacji szkolnej.

-->

Informacje kontaktowe
adres, telefon, email,
godziny otwarcia.

Polski Zwiazek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
ul. Nowogrodzka 40
00-691, Warszawa

Telefony:
+48 22 617 09 84 (sekretariat - główny numer)
+48 22 616 16 37 (sekretariat - centrala)
+48 501 498 935 (rejestracja łodzi)
+48 22 617 44 49 (patenty i licencje)
+48 503 188 501 (dział sportowy)

poniedzialek – piatek: 9:00 – 16:00

background