-

Dokumenty

Kadra narodowa - narciarstwo wodne

Wykaz kadry narodowej - 2020 (drugie półrocze)

Wykaz kadry narodowej - 2020 (pierwsze półrocze)

Wykaz kadry narodowej - 2019 (drugie półrocze)

Wykaz kadry narodowej - 2019 (pierwsze półrocze)

Wykaz kadry narodowej - 2018

Wykaz kadry narodowej - 2018 (drugie półrocze - aktualizacja 09.2018 )

Wykaz kadry narodowej - 2018 (drugie półrocze)

Wykaz kadry narodowej - 2017

Regulaminy

Prawa i obowiązki zawodnika - amatora w narciarstwie wodnym

Regulamin otrzymywania licencji zawodniczej narciarstwa wodnego

Ogólne zasady pozbawiania licencji sportowej

Regulamin powoływania kadry narodowej w narciarstwie wodnym

Regulamin Mistrzostw Polski w Narciarstwie Wodnym (wersja 2018, aktualna)

Tournament Water Ski Rules - IWWF 2018

Cableski Technical Rules Edition 2017

Regulamin Akcji Szkoleniowych PZMWiNW

Regulamin Przyznawania Licencji Klubowych - AKT.

Zasady Zmiany Przynależności Klubowej w Narciarstwie Wodnym

Wnioski

Warunki zgłoszenia do PZMWiNW

Formularz zgłoszenia klubu do PZMWiNW

Druk - wniosek o nadanie licencji klubowej - AKTUALNE

Inne

Dane do ubepieczenia zawodnika - Druk NW1

Oświadczenie zobowiązania do wykupienia ubezpiecznia - Druk NW2

Przepisy antydopingowe IWWF

Protokół ustanowienia rekordu Polski za wyciągirm

Protokół ustanowienia rekordu Polski za motorówką

Uchwała ws. ryczałtów sędziowskich

Druki

Program zgrupowania

Tygodniowy rozkład zajęć

Wykaz uczestników zgrupowania

Sprawozdanie ze zgrupowania

Druk delegacji

Ewidencja przebiegu pojazdu - "kilometrówka"

Lista wypłaty diet

Lista wypłaty ryczałtów

Przykładowy preliminarz wyjazdu na zgrupowanie/zawody

Sprawozdanie sędziego głównego z zawodów

Koszty sędziowskie

Obowiązki organizatora zawodów

Protokół ustanowienia rekordu

Rozliczenie paliwa

Druk L1 - wniosek na licencję sportową zawodnika RODO

Druk L3 - oświadczenie przestrzegania obowiązków zawodnika PZMWiNW – AKTUALNE 2019

Przepisy Antydopingowe Komisji do Zwalczania Dopingu w Polsce

background