Dokumenty

Kadra narodowa - narciarstwo wodne

Wykaz kadry narodowej - 2024 (pierwsze półrocze)

Wykaz kadry narodowej - 2023 (drugie półrocze) aktualna

Wykaz kadry narodowej - 2023 (pierwsze półrocze)

Wykaz kadry narodowej - 2022 (drugie półrocze) AKTUALIZACJA - zat. 08.09.2022

Wykaz kadry narodowej - 2022 (pierwsze półrocze) AKTUALNA - zat. 21.04.2022

Wykaz kadry narodowej - 2021 (drugie półrocze)

Wykaz kadry narodowej - 2021 (pierwsze półrocze) akt.

Wykaz akcji dofinansowanych przez MSiT w 2023 roku

Regulaminy

Ogólne zasady pozbawiania licencji sportowej

Regulamin powoływania kadry narodowej w narciarstwie wodnym

Tournament Water Ski Rules - IWWF 2018

Cableski Technical Rules Edition 2017

Regulamin Przyznawania Licencji Klubowych - AKT.

Regulamin Korzystania z Wizerunku Członka Kadry Narodowej PZMWiNW

Regulamin Mistrzostw Polski w Narciarstwie Wodnym (wersja 2021, aktualna)

Regulamin Przyznawania Licencji Zawodniczej w Narciarstwie Wodnym i Wakeboardzie - AKTUALNY - zatw. 21.04.2022

Prawa i Obowiązki Zawodnika w Narciarstwie Wodnym i Wakeboardzie - AKTUALNE - zat. 21.04.2022

Zasady Zmiany Przynależności Klubowej w Narciarstwie Wodnym - AKTIALNE - zatw. 28.06.2022

Regulamin przyznawania stopni sędziowskich w narciarstwie wodnym - AKTUALNE - zat. 08.09.2022

Regulamin Akcji Szkoleniowej - AKTUALNY - zatw. 20.03.2019

Wnioski

Wniosek o nadanie licencji klubowej - AKTUALNE

Wniosek o przyznanie licencji zawodniczej wraz z zał. osoba pełnoletnia - AKTUALNY - 21.04.2022

Wniosek o przyznanie licencji zawodniczej wraz z zał. osoba niepełnoletnia - AKTUALNY - 21.04.2022

Inne

Dane do ubepieczenia zawodnika - Druk NW1

Oświadczenie zobowiązania do wykupienia ubezpiecznia - Druk NW2

Przepisy antydopingowe IWWF

Protokół ustanowienia rekordu Polski za wyciągirm

Protokół ustanowienia rekordu Polski za motorówką

Uchwała ws. ryczałtów sędziowskich

Informacja dot. obowiązkowych badań lekarskich zawodników

Przepisy Antydopingowe – lista substancji i metod zabronionych 2024

Przepisy Antydopingowe Polskiej Agencji Antydopingowej 2021 - AKTUALNE

Druki

Program zgrupowania

Tygodniowy rozkład zajęć

Wykaz uczestników zgrupowania

Sprawozdanie ze zgrupowania

Lista wypłaty diet

Lista wypłaty ryczałtów

Przykładowy preliminarz wyjazdu na zgrupowanie/zawody

Sprawozdanie sędziego głównego z zawodów

Koszty sędziowskie

Obowiązki organizatora zawodów

Protokół ustanowienia rekordu

Rozliczenie paliwa

Druk L3 - oświadczenie przestrzegania obowiązków zawodnika PZMWiNW – AKTUALNE 2019

background