Wymiana

Wymiana patentu motorowodnego

Aby wymienić patent lub licencję należy wygenerować wniosek (wygeneruj wniosek) a następnie wydrukować go, podpisać i odesłać do biura Związku wraz z następującymi załącznikami:

 • kserokopia patentu/licencji
 • zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm (fotografia nie może być wydrukowana ani zeskanowana)
 • dowód wpłaty na konto w wysokości 50 zł


Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat uiszczają opłaty, w wysokości 25 zł. po przedstawieniu kopii ważnej legitymacji szkolnej/ studenckiej.
(opłaty należy dokonać po przez dotpay)

Przy jednoczesnej wymianie patentu i licencji powyższą procedurę należy wykonać dwukrotnie.

Wzór poprawnie wygenerowanego wniosku (tutaj)

 

Dotychczas wydane patenty zachowują ważność w zakresie potwierdzanych nimi uprawnień i mogą zostać wymienione, na wniosek posiadacza, na patenty wydawane na podstawie niniejszego rozporządzenia, z uwzględnieniem następujących kryteriów:


1. wydane na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Głównego Komitetu kultury Fizycznej i Sportu z dnia 8 stycznia 1981 r. w sprawie stopni żeglarskich i motorowodnych (M.P. Nr 2, poz. 7)

 • sternika motorowodnego – na sternika motorowodnego,
 • starszego sternika motorowodnego – na motorowodnego sternika morskiego,
 • morskiego sternika motorowodnego – na motorowodnego sternika morskiego,
 • motorzysty motorowodnego – na mechanika motorowodnego,
 • mechanika motorowodnego – na mechanika motorowodnego.

2. wydane na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 31 lipca 1985 r. w sprawie stopni żeglarskich i motorowodnych (M.P. Nr 29, poz. 201 oraz z 1989 r. Nr 15, poz. 113):

 • sternika motorowodnego – na sternika motorowodnego,
 • starszego sternika motorowodnego – na motorowodnego sternika morskiego,
 • morskiego sternika motorowodnego – na motorowodnego sternika morskiego,
 • kapitana motorowodnego żeglugi bałtyckiej – na kapitana motorowodnego,
 • kapitana motorowodnego żeglugi wielkiej – na kapitana motorowodnego,
 • motorzysty motorowodnego – na mechanika motorowodnego,
 • mechanika motorowodnego – na mechanika motorowodnego.


3. wydane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 1997r. w sprawie uprawiania żeglarstwa (Dz. U. Nr 112, poz. 729):

 • sternika motorowodnego – na sternika motorowodnego,
 • starszego sternika motorowodnego – na motorowodnego sternika morskiego,
 • morskiego sternika motorowodnego – na motorowodnego sternika morskiego,
 • kapitana motorowodnego – na kapitana motorowodnego,
 • motorzysty motorowodnego – na mechanika motorowodnego,
 • mechanika motorowodnego – na mechanika motorowodnego.


4. wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Sportu z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa:

 • sternika motorowodnego – na sternika motorowodnego,
 • starszego sternika motorowodnego – na motorowodnego sternika morskiego,
 • morskiego sternika motorowodnego – na motorowodnego sternika morskiego,
 • kapitana motorowodnego – na kapitana motorowodnego,
 • motorzysty motorowodnego – na mechanika motorowodnego,
 • mechanika motorowodnego – na mechanika motorowodnego.
-->

Informacje kontaktowe
adres, telefon, email,
godziny otwarcia.

Polski Zwiazek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
ul. Nowogrodzka 40
00-691, Warszawa

Telefony:
+48 22 617 09 84 (sekretariat - główny numer)
+48 22 616 16 37 (sekretariat - centrala)
+48 501 498 935 (rejestracja łodzi)
+48 22 617 44 49 (patenty i licencje)
+48 503 188 501 (dział sportowy)

poniedzialek – piatek: 9:00 – 16:00

background