Wymiana patentu instruktora motorowodnego

W związku z wejściem w życie nowego Regulaminu Stopnia Instruktora Motorowodnego Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego przygotowaliśmy dla naszych instruktorów nowe druki patentów instruktorskich.

Instruktorze aby uzyskać nowy wzór patentu powinieneś dostarczyć do biura Związku:

- wniosek o wymianę patentu - druk do pobrania TUTAJ

- zdjęcie w rozmiarze  3,5 cm x 4,5 cm

- podpisane Przyrzeczenie Instruktora – załącznik nr 2 regulaminu stopnia instruktora motorowodnego - druk do pobrania TUTAJ.

Dotyczy tylko tych instruktorów którzy na dzień 28.02.2017 r. nie dostarczyli podpisanego dokumentu do biura Związku.

Otrzymaliśmy od Ciebie podpisany załącznik nr 2 w/w regulaminu, nie musisz dołączać go ponownie do wniosku.

- oryginał starego patentu instruktora motorowodnego (w przypadku braku oryginału, oświadczenie o zagubieniu patentu)

- dowód wpłaty na konto Związku tytułem opłaty składki rocznej instruktorskiej  w wysokości 30 zł.

Nr konta: 23 1030 1582 0000 0008 0753 5005 Citibank Handlowy w Warszawie.

-->

Informacje kontaktowe
adres, telefon, email,
godziny otwarcia.

Polski Zwiazek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
ul. Nowogrodzka 40
00-691, Warszawa

Telefony:
+48 22 617 09 84 (sekretariat - główny numer)
+48 22 616 16 37 (sekretariat - centrala)
+48 501 498 935 (rejestracja łodzi)
+48 22 617 44 49 (patenty i licencje)
+48 503 188 501 (dział sportowy)

poniedzialek – piatek: 9:00 – 16:00

background