Biuro

Biuro PZMWiNW:

Paweł Szabelewski Sekretarz Generalny
Anita Koźlicka Dyrektor Biura
Barbara Tomasini Główna Księgowa
Aldona Kaczorek Kierownik Działu Szkolenia (Dział Patentów)
Martyna Jabłońska Zastępca Kierownika Działu Szkolenia (Dział Patentów)
Agata Jędrysiak Starszy Specjalista (Dział Patentów)
Marcin Wójcik Specjalista (Dział Patentów)
Mikołaj Koźlicki Specjalista (Dział Rejestracji Łodzi)
Dominik Kulisz Referent (Dział Rejestracji Łodzi)
Anita Mizera Specjalista (Sekretariat Biura Związku)
Adrian Skubis Doradca Zarządu ds. Komunikacji (kontakt: +48 22 616 16 37; media@motorowodniacy.org)
background