Dokumenty

Kadra narodowa - sport motorowodny

Wykaz kadry narodowej - 2024 (pierwsze półrocze)

Wykaz kadry narodowej - 2023 (drugie półrocze) akt.

Wykaz kadry narodowej - 2023 (drugie półrocze)

Wykaz kadry narodowej - 2023 (pierwsze półrocze)

Wykaz kadry narodowej - 2022 (drugie półrocze)

Wykaz kadry narodowej - 2022 (pierwsze półrocze)

Wykaz kadry narodowej - 2021 (drugie półrocze) akt.

Wykaz kadry narodowej - 2021 (pierwsze półrocze)

Wykaz akcji dofinansowanych przez MSiT w 2023 roku

Regulaminy

Regulamin UIM - wyścigi po obwodzie - 2024

Regulamin UIM - wyścigi po obwodzie - 2023

Regulamin Korzystania z Wizerunku Członka Kadry Narodowej PZMWiNW - AKTUALNY - zatw. 29.03.2021

Zasady Zmiany Przynależności Klubowej w Sporcie Motorowodnym i Skuterach Wodnych - AKTULNE - zatw. 11.03.2020

Regulamin Przyznawania Krajowej Licencji Zawodniczej w Sporcie Motorowodnym - AKTUALNY - zatw. 10.02.2022

Regulamin Przyznawania Międzynarodowej Licencji Zawodniczej w Sporcie Motorowodnym - AKTUALNY - zatw. 10.02.2022

Regulamin Komisji Sportowej sportu motorowodnego - AKTUALNY - zatw. 01.04.2016

Regulamin Zakupu Sprzętu Sportowego Pochodzącego ze Środków MSiT 2018

Regulamin Przyznawania Licencji Klubowych - AKTUALNY - zatw. 26.04.2019

Regulamin Zakupu Sprzętu Sportowego ze Środków Własnych PZMWiNW 2018

Regulamin Powoływania Kadry Narodowej w Sporcie Motorowodnym - AKTUALNY - zatw. 29.03.2021

Regulamin MMMP - wyścigi po obwodzie - 2024 - AKTUALNY

Wnioski

Wniosek o nadanie licencji klubowej - AKTUALNE

Wniosek o przyznanie krajowej licencji zawodniczej wraz z zał. osoba pełnoletnia - AKTUALNY - 17.03.2022

Wniosek o przyznanie krajowej licencji zawodniczej wraz z zał. osoba niepełnoletnia - AKTUALNY - 17.03.2022

Wniosek o przyznanie międzynarodowej licencji zawodniczej wraz z zał. osoba pełnoletnia - AKTUALNY - 17.03.2022

Wniosek o aktualizację międzynarodowej licencji zawodniczej wraz z zał. - AKTUALNY - 17.03.2022

Wniosek o aktualizację krajowej licencji zawodniczej - AKTUALNY - 17.03.2022

Wniosek o przyznanie międzynarodowej licencji zawodniczej wraz z zał. osoba niepełnoletnia - AKTUALNY - 22.02.2023

Wniosek o przyznanie międzynarodowej licencji zawodniczej wraz z zał. osoba pełnoletnia - AKTUALNY - 22.02.2023

Inne

Prawa i Obowiązki Zawodnika - AKT.

Uchwała ws. ryczałtów sędziowskich

Informacja dot. obowiązkowych badań lekarskich zawodników

Formularz antydopingowy UIM do licencji międzynarodowej - AKTUALNY - 2023

Przepisy Antydopingowe – lista substancji i metod zabronionych 2024

Przepisy Antydopingowe Polskiej Agencji Antydopingowej 2021 - AKTUALNE

Druki

Druk - zgłoszenie przynależności zawodnika do PZMWiNW - AKTUALNE

Druk appendix2 - przepisy antydopingowe UIM (wersja PL) - AKTUALNE

Druk appendix2 - przepisy antydopingowe UIM (wersja EN) - AKTUALNE

Druk zał.3 - oświadczenie zawodnika startującego w zawodach UIM - AKTUALNE

Druk sm2 - oświadczenie w związku z planowanym startem na koszt własny - AKTUALNE

Druk - wniosek o nadanie licencji klubowej - AKTUALNE

Druk L2 - oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dot. uprawiania sportu motorowodnego – AKTUALNE 2019

Druk L3 - oświadczenie przestrzegania obowiązków zawodnika PZMWiNW – AKTUALNE 2019

background