Wydanie patentu po zdanym egzaminie

WYDANIE PATENTU PO ZDANYM EGZAMINIE

1. Sternik motorowodny

Wymagane dokumenty:

 • oryginał zaświadczenia o zdaniu egzaminu potwierdzającego posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa – wystawiony przez Komisję Egzaminacyjną,
 • podpisany własnoręcznie wniosek o wydanie patentu wygenerowany za pośrednictwem generatora dostępnego na stronie PZMWiNW https://www.motorowodniacy.org/patenty,
 • zdjęcie o wymiarach 3,5cm x 4,5 cm wklejone na wniosku (fotografia nie może być wydrukowana ani zeskanowana),
 • pisemna zgoda obojga rodziców lub opiekunów prawnych na uprawianie turystyki wodnej - dotyczy osoby małoletniej (w przypadku sprawowania opieki przez jedną osobę należy dodatkowo podpisać oświadczenie o byciu jedynym opiekunem prawnym) - załącznik nr 2,
 • dowód wpłaty za wydanie patentu (opłaty za wydanie patentu należy dokonać po przez system płatności elektronicznych),
 • kserokopia dokumentu upoważniającego do 50% zniżki – w przypadku uczniów i studentów w wieku do 26 lat (50% zniżka uwzględniana jest po przedstawieniu ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej lub zaświadczenia wydanego przez szkołę).

 

2. Motorowodny sternik morski

Wymagane dokumenty:

 • oryginał zaświadczenia o zdaniu egzaminu potwierdzającego posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa – wystawiony przez Komisję Egzaminacyjną,
 • podpisany własnoręcznie wniosek o wydanie patentu wygenerowany za pośrednictwem generatora dostępnego na stronie PZMWiNW https://www.motorowodniacy.org/patenty,
 • zdjęcie o wymiarach 3,5cm x 4,5 cm wklejone na wniosku (fotografia nie może być wydrukowana ani zeskanowana),
 • oryginały dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stażowych tj. odbycie co najmniej dwóch rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi (rejsy stażowe potwierdzające staż niezbędny do uzyskania patentu muszą odbyć się przed dniem egzaminu),
 • Dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań stażowych są opinie z odbytych rejsów wystawione przez kapitana jachtu lub/i karty rejsu potwierdzone przez armatora statku - w przypadku rejsów prowadzonych samodzielnie. W sytuacji gdy rejs odbywa się na własnym jachcie należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego własność jednostki.
 • dowód wpłaty za wydanie patentu (opłaty za wydanie patentu należy dokonać po przez system płatności elektronicznych),
 • kserokopia dokumentu upoważniającego do 50% zniżki – w przypadku uczniów i studentów w wieku do 26 lat (50% zniżka uwzględniana jest po przedstawieniu ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej lub zaświadczenia wydanego przez szkołę).

3. Licencja do holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji / licencja do holowania statków powietrznych

Wymagane dokumenty:

 • oryginał zaświadczenia o zdaniu egzaminu potwierdzającego posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa – wystawiony przez Komisję Egzaminacyjną,
 • podpisany własnoręcznie wniosek o wydanie licencji wygenerowany za pośrednictwem generatora dostępnego na stronie PZMWiNW https://www.motorowodniacy.org/patenty,
 • zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm wklejone na wniosku (fotografia nie może być wydrukowana ani zeskanowana),
 • kopia patentu co najmniej sternika motorowodnego,
 • dowód wpłaty za wydanie licencji (opłaty za wydanie licencji należy dokonać po przez system płatności elektronicznych),
 • kserokopia dokumentu upoważniającego do 50% zniżki – w przypadku uczniów i studentów w wieku do 26 lat (50% zniżka uwzględniana jest po przedstawieniu ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej lub zaświadczenia wydanego przez szkołę).

Licencję do holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji oraz licencję do holowania statków powietrznych można uzyskać na podstawie polskich patentów motorowodnych. Patenty żeglarskie, zawodowe oraz patenty wystawione za granicą nie są podstawą do uzyskania w/w licencji.

4. Patent mechanika motorowodnego

Wymagane dokumenty:

 • oryginał zaświadczenia o zdaniu egzaminu potwierdzającego posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa – wystawiony przez Komisję Egzaminacyjną,
 • podpisany własnoręcznie wniosek o wydanie patentu wygenerowany za pośrednictwem generatora dostępnego na stronie PZMWiNW https://www.motorowodniacy.org/patenty,
 • zdjęcie o wymiarach 3,5cm x 4,5 cm wklejone na wniosku (fotografia nie może być wydrukowana ani zeskanowana),
 • oryginały dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stażowych tj. odbycie co najmniej 400 godzin żeglugi przy obsłudze siłowni o mocy co najmniej 147,2 kW, w tym co najmniej 100 godzin żeglugi przy obsłudze siłowni o mocy większej niż 441 kW;
 • kopia patentu co najmniej sternika motorowodnego,
 • dowód wpłaty za wydanie patentu (opłaty za wydanie patentu należy dokonać po przez system płatności elektronicznych),
 • kserokopia dokumentu upoważniającego do 50% zniżki – w przypadku uczniów i studentów w wieku do 26 lat (50% zniżka uwzględniana jest po przedstawieniu ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej lub zaświadczenia wydanego przez szkołę).

 

-->

Informacje kontaktowe
adres, telefon, email,
godziny otwarcia.

Polski Zwiazek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
ul. Nowogrodzka 40
00-691, Warszawa

Telefony:
+48 22 617 09 84 (sekretariat - główny numer)
+48 22 616 16 37 (sekretariat - centrala)
+48 501 498 935 (rejestracja łodzi)
+48 22 617 44 49 (patenty i licencje)
+48 503 188 501 (dział sportowy)

poniedzialek – piatek: 9:00 – 16:00

background