Wydanie patentu po zdanym egzaminie

Aby uzyskać patent lub licencję po zdanym egzaminie należy wygenerować wniosek (wygeneruj wniosek) a następnie wydrukować go, podpisać i odesłać do biura Związku z następującymi załącznikamiu

  • zdjęcie o wymiarach 3,5cm x 4,5cm (fotografia nie może być wydrukowana ani zeskanowana)
  • zaświadczenie o zdanym egzaminie
  • zgoda rodziców/opiekunów prawych w przypadku osoby małoletniej przy egzaminie na patent sternika motorowodnego TUTAJ
  • staż pływania w przypadku morskiego sternika motorowodnego/mechanika motorowodnego udokumentowany na  opiniach z rejsu (druk opinii z resju)  wystawionych przez kapitana jachtu,  w przypadku rejsów prowadzonych samodzielnie- kartach rejsu (druk karty rejsu) lub innych dokumentach potwierdzonych przez armatora jachtu; 
  • kserokopia patentu motorowodnego w przypadku egzaminu na licencję
  • dowód wpłaty za patent/licencję

Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat uiszczają opłaty, w wysokoœci 25zł. po przedstawieniu kopii ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej.
(opłaty można dokonać po przez dotpay po wygenerowaniu wniosku).

Instrukcję dokonywania płatności za wydanie uprawnień motorowodnych (patenty i licencje) znajdziesz TUTAJ

Wzór poprawnie wygenerowanego wniosku (tutaj)

-->

Informacje kontaktowe
adres, telefon, email,
godziny otwarcia.

Polski Zwiazek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
ul. Nowogrodzka 40
00-691, Warszawa

Telefony:
+48 22 617 09 84 (sekretariat - główny numer)
+48 22 616 16 37 (sekretariat - centrala)
+48 501 498 935 (rejestracja łodzi)
+48 22 617 44 49 (patenty i licencje)
+48 503 188 501 (dział sportowy)

poniedzialek – piatek: 9:00 – 16:00

background