Nadanie patentów

WYDANIE PATENTU NA PODSTAWIE ODBYTEGO STAŻU

Kapitan motorowodny

Wymagane dokumenty:

 • podpisany własnoręcznie wniosek o wydanie patentu wygenerowany za pośrednictwem generatora dostępnego na stronie PZMWiNW https://www.motorowodniacy.org/patenty,
 • zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm wklejone do wniosku (fotografia nie może być wydrukowana ani zeskanowana),
 • kserokopia patentu motorowodnego sternika morskiego,
 • oryginały dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stażowych tj. odbycie po uzyskaniu patentu motorowodnego sternika morskiego co najmniej sześciu rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 1200 godzin żeglugi, w tym co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu o długości kadłuba powyżej 7,5 m, oraz odbycie co najmniej jednego rejsu powyżej 100 godzin żeglugi na jachcie o długości kadłuba powyżej 20 m oraz jednego rejsu powyżej 100 godzin żeglugi po wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej dwóch portów pływowych,
 • Dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań stażowych są opinie z odbytych rejsów wystawione przez kapitana jachtu lub/i karty rejsu potwierdzone przez armatora statku - w przypadku rejsów prowadzonych samodzielnie. W sytuacji gdy rejs odbywa się na własnym jachcie należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego własność jednostki.
 • dowód wpłaty za wydanie patentu (opłaty za wydanie patentu należy dokonać po przez system płatności elektronicznych),
 • kserokopia dokumentu upoważniającego do 50% zniżki – w przypadku uczniów i studentów w wieku do 26 lat. 50% zniżka uwzględniana jest po przedstawieniu ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej lub zaświadczenia wydanego przez szkołę.


 NADANIE PATENTU Z UPRAWNIEŃ ŻEGLARSKICH

Wymagane dokumenty:

 • podpisany własnoręcznie wniosek o wydanie odpowiedniego patentu motorowodnego na podstawie uprawnień żeglarskich wygenerowany za pośrednictwem generatora dostępnego na stronie PZMWiNW https://www.motorowodniacy.org/patenty,
 • kserokopia patentu jachtowego sternika morskiego lub kapitana jachtowego potwierdzona za zgodność z oryginałem przez: notariusza, Polski Związek Żeglarski, Okręgowy Związek Żeglarski lub PZMWiNW po okazaniu oryginału uprawnień,
 • zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm wklejone do wniosku (fotografia nie może być wydrukowana ani zeskanowana),
 • dowód wpłaty za wydanie patentu (opłaty za wydanie patentu należy dokonać po przez system płatności elektronicznych),
 • kserokopia dokumentu upoważniającego do 50% zniżki – w przypadku uczniów i studentów w wieku do 26 lat (50% zniżka uwzględniana jest po przedstawieniu ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej lub zaświadczenia wydanego przez szkołę).


NADANIE PATENTU NA PODSTAWIE UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH 

Na podstawie uprawnień zawodowych do kierowania statkami żeglugi śródlądowej

Sternik motorowodny

Wymagane dokumenty:

 • podpisany własnoręcznie wniosek o wydanie patentu na podstawie uprawnień zawodowych wygenerowany za pośrednictwem generatora dostępnego na stronie PZMWiNW https://www.motorowodniacy.org/patenty,
 • zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm wklejone do wniosku (fotografia nie może być wydrukowana ani zeskanowana),
 • kserokopia uprawnień zawodowych potwierdzona za zgodność z oryginałem przez: Urząd Żeglugi Śródlądowej, notariusza lub PZMWiNW po okazaniu oryginału uprawnień,
 • dowód wpłaty za wydanie patentu (opłaty za wydanie patentu należy dokonać po przez system płatności elektronicznych),
 • kserokopia dokumentu upoważniającego do 50% zniżki – w przypadku uczniów i studentów w wieku do 26 lat (50% zniżka uwzględniana jest po przedstawieniu ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej lub zaświadczenia wydanego przez szkołę).

Na podstawie uprawnień zawodowych do kierowania okrętami albo statkami w żegludze morskiej uzyskane w Marynarce Wojennej, Straży Granicznej, Marynarce Handlowej, służbie ratowniczej SAR lub rybołówstwie morskim

Motorowodny sternik morski

Wymagane dokumenty:

 • podpisany własnoręcznie wniosek o wydanie patentu motorowodnego na podstawie uprawnień zawodowych wygenerowany za pośrednictwem generatora dostępnego na stronie PZMWiNW https://www.motorowodniacy.org/patenty,
 • zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm wklejone do wniosku (fotografia nie może być wydrukowana ani zeskanowana),
 • kserokopia uprawnień zawodowych potwierdzona za zgodność z oryginałem przez: organ wydający uprawnienia, notariusza lub PZMWiNW po okazaniu oryginału uprawnień (w przypadku osób posiadających uprawnienia wydane przez Urzędy Morskie kserokopia uprawnień nie musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem),
 • oryginały dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stażowych tj. odbycie co najmniej dwóch rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi - rejsy muszą odbywać się na jednostkach spełniających definicję statków określoną w art. 37a ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2006 r. nr 123, poz. 857 z późn. zm.) - przeznaczonych do uprawiania turystyki wodnej.
 • Dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań stażowych są opinie z odbytych rejsów wystawione przez kapitana jachtu lub/i karty rejsu potwierdzone przez armatora statku - w przypadku rejsów prowadzonych samodzielnie. W sytuacji gdy rejs odbywa się na własnym jachcie należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego własności jednostki.
 • dowód wpłaty za wydanie patentu (opłaty za wydanie patentu należy dokonać po przez system płatności elektronicznych),
 • kserokopia dokumentu upoważniającego do 50% zniżki – w przypadku uczniów i studentów w wieku do 26 lat (50% zniżka uwzględniana jest po przedstawieniu ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej lub zaświadczenia wydanego przez szkołę).

Na podstawie uprawnień zawodowych do obsługi maszyn na okrętach lub statkach w żegludze morskiej uzyskane w Marynarce Wojennej, Straży Granicznej, Marynarce Handlowej, służbie ratowniczej SAR lub rybołówstwie morskim

Mechanik motorowodny

Wymagane dokumenty:

 • podpisany własnoręcznie wniosek o wydanie patentu na podstawie uprawnień zawodowych wygenerowany za pośrednictwem generatora dostępnego na stronie PZMWiNW https://www.motorowodniacy.org/patenty,
 • zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm wklejone do wniosku (fotografia nie może być wydrukowana ani zeskanowana),
 • kserokopia uprawnień zawodowych potwierdzona za zgodność z oryginałem przez: organ wydający uprawnienia, notariusza lub PZMWiNW po okazaniu oryginału uprawnień (w przypadku osób posiadających uprawnienia wydane przez Urzędy Morskie kserokopia uprawnień nie musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem),
 • dowód wpłaty za wydanie patentu (opłaty za wydanie patentu należy dokonać po przez system płatności elektronicznych),
 • kserokopia dokumentu upoważniającego do 50% zniżki – w przypadku uczniów i studentów w wieku do 26 lat (50% zniżka uwzględniana jest po przedstawieniu ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej lub zaświadczenia wydanego przez szkołę). 

 

Informacje kontaktowe
adres, telefon, email,
godziny otwarcia.

Polski Zwiazek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
ul. Nowogrodzka 40
00-691, Warszawa

Telefony:
+48 22 617 09 84 (sekretariat - główny numer)
+48 22 616 16 37 (sekretariat - centrala)
+48 501 498 935 (rejestracja łodzi)
+48 22 617 44 49 (patenty i licencje)
+48 503 188 501 (dział sportowy)

poniedzialek – piatek: 9:00 – 16:00

background