Statut
i akty prawne

Statut Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego

Aktualny Schemat Organizacyjny PZMWiNW

Regulamin Zarządu PZMWiNW - tekst jednolity 2018

Regulamin Komisji Rewizyjnej PZMWiNW - tekst jednolity 2018

Regulamin Dyscyplinarny PZMWiNW - tekst jednolity 2018

Regulamin Prac Prezydium PZMWiNW

Regulamin Biura PZMWiNW

Regulamin serwisu internetowego Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego

Kodeks Etyki PZMWiNW

Strategia Rozwoju Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego na lata 2019-2022

Warunki zgłoszenia przynależności do PZMWiNW

Wniosek zgłoszenia przynależności do PZMWiNW

Wniosek o Nadanie Odznaki Honorowej PZMWiNW

Ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.

Ustawa prawo o stowarzyszeniach z 7 kwietnia 1989 r.

Ustawa o żegludze śródlądowej z dnia 21 grudnia 2000 r.

Rozporządzenie w sprawie uprawiania turystyki wodnej z dnia 9 kwietnia 2013 r.

Rozporządzenie dotyczące egzaminów potwierdzających posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie trybu rejestracji statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji

Ustawa o zwalczaniu dopingu w sporcie z dnia 21 kwietnia 2017 r.

Przepisy antydopingowe Polskiej Agencji Antydopingowej z dnia 1 lipca 2017 r.

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZMWiNW_08.12.2018

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZMWiNW_20.03.2019

Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym_27.04.2019

Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym wraz z PROJEKTEM regulaminu Obrad_27.04.2019

PZMWiNW plan i realizacja budżetu za 2018 rok

PZMWiNW plan finansowy na 2019 rok

Podsumowanie Działalności Zarządu Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego w latach 2015-2019

Sprawozdanie z działalności Zarządu PZMWiNW w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku

Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego PZMWiNW za 2018 rok

Sprawozdania - komplet dokumentów - Zarząd, Sąd Koleżeński, Komisje PZMWiNW - za lata 2015-2019

Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego PZMWiNW za 2018 rok

Protokół z ukonstytuowania Zarządu PZMWiNW z 27.04.2019 roku

Zał. do umowy z MSiT: zestawienie MEiA Wakeboard, Sosnowiec 2019

Zał. do umowy z MSiT: zestawienie ME Sport Motorowodny, Żnin 2019

Zał. do umowy z MSiT: preliminarz kosztów pośrednich i bezpośrednich PZMWiNW 2019

Wykaz akcji szkoleniowych, zgrupowań i zawodów sportowych dofinansowanych przez MSiT w 2019 roku

Wykaz kadry trenerskiej i współpracującej na rok 2019

Realizacja zadania publicznego – upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych 2019

Protokół nr 1 z posiedzenia Prezydium Zarządu odbytego w dniu 23.05.2019 roku w Warszawie

Protokół nr 2 z posiedzenia Prezydium Zarządu odbytego w dniu 05.07.2019 r. w Warszawie

Schemat Organizacyjny Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego

Protokół nr 3 z posiedzenia Prezydium Zarządu odbytego w dniu 13.09.2019 r. w Warszawie

Protokół nr 4 z posiedzenia Prezydium Zarządu odbytego w dniu 05.11.2019 r. w Warszawie

Protokół nr 5 z posiedzenia Prezydium Zarządu odbytego w dniu 13.12.2019 r. w Warszawie

Protokół nr 6 z posiedzenia Prezydium Zarządu odbytego w dniu 07.01.2020 roku w Warszawie

Protokół nr 7 z posiedzenia Prezydium Zarządu odbytego w dniu 04.02.2020 r. w Warszawie

Protokół nr 8 z posiedzenia Prezydium Zarządu odbytego w dniu 11.03.2020 r. w Warszawie

Protokół nr 9 z posiedzenia Prezydium Zarządu odbytego w dniu 18.06.2020 r. w Warszawie

Protokół nr 10 z posiedzenia telefonicznego Prezydium Zarządu odbytego w dniu 17.07.2020 r. w Warszawie

Protokół nr 11 z posiedzenia telefonicznego Prezydium Zarządu odbytego w dniu 31.07.2020 r. w Warszawie

Sprawozdanie z działalności Zarządu PZMWiNW w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku

Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego PZMWiNW za 2019 rok

Sprawozdanie Finansowe PZMWiNW za rok 2019

Pismo przewodnie dotyczące WZD wyznaczonego na 30.09.2020 r.

Protokół nr 12 z posiedzenia Prezydium Zarządu odbytego w dniu 18.08.2020 r. w Warszawie

Protokół nr 13 z posiedzenia Prezydium Zarządu odbytego w dniu 29.09.2020 r. w Warszawie

Protokół nr 14 z posiedzenia telefonicznego Prezydium Zarządu odbytego w dniu 04.11.2020 r. w Warszawie

Protokół nr 15 z posiedzenia Prezydium Zarządu odbytego w dniu 09.12.2020 r. w Warszawie

Protokół nr 16 z posiedzenia Prezydium Zarządu odbytego w dniu 03.02.2021 r. w Warszawie

Protokół nr 17 z posiedzenia telefonicznego Prezydium Zarządu odbytego w dniu 10.03.2021 r. w Warszawie

Protokół nr 18 z posiedzenia Prezydium Zarządu odbytego w dniu 29.03.2021 r. w Warszawie

Protokół nr 19 z posiedzenia Prezydium Zarządu odbytego w dniu 21.05.2021 r. w Warszawie

Protokół nr 20 z posiedzenia telefonicznego Prezydium Zarządu odbytego w dniu 30.06.2021 r. w Warszawie

Sprawozdanie z działalności Zarządu PZMWiNW w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku

Sprawozdanie Finansowe PZMWiNW za rok 2020

PZMWiNW plan i realizacja budżetu za 2020 rok

PZMWiNW plan finansowy na 2021 rok

Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego PZMWiNW za 2020 rok

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZMWiNW_27.08.2019

Protokół nr 21 z posiedzenia Prezydium Zarządu odbytego w dniu 21.07.2021 r. w Warszawie

Protokół nr 22 z posiedzenia Prezydium Zarządu odbytego w dniu 26.08.2021 r. w Warszawie

Protokół nr 4 z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 27.08.2021 r. w Warszawie

Protokół nr 23 z posiedzenia telefonicznego Prezydium Zarządu odbytego w dniu 21.09.2021 r. w Warszawie

Protokół nr 24 z posiedzenia telefonicznego Prezydium Zarządu odbytego w dniu 14.10.2021 r. w Warszawie

Protokół nr 25 z posiedzenia telefonicznego Prezydium Zarządu odbytego w dniu o4.11.2021 r. w Warszawie

Protokół nr 26 z posiedzenia Prezydium Zarządu odbytego w dniu 09.12.2021 r. w Warszawie

Protokół nr 27 z posiedzenia Prezydium Zarządu odbytego w dniu 13.01.2022 r. w Warszawie

Protokół nr 28 z posiedzenia Prezydium Zarządu odbytego w dniu 10.02.2022 r. w Warszawie

Protokół nr 29 z posiedzenia Prezydium Zarządu odbytego w dniu 17.03.2022 r. w Warszawie

Pełny zapis przebiegu posiedzenia sejmowej Komisji Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki z udziałem przedstawicieli PZMWiNW z dnia 7.07.2022 r.

Protokół nr 30 z posiedzenia Prezydium Zarządu odbytego w dniu 21.04.2022 r. w Warszawie

Protokół nr 31 z posiedzenia Prezydium Zarządu odbytego w dniu 26.05.2022 r. w Warszawie

Protokół nr 32 z posiedzenia Prezydium Zarządu odbytego w dniu 28.06.2022 r. w Warszawie

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZMWiNW_28.09.2022

Sprawozdanie z prac Zarządu PZMWiNW za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.

Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego PZMWiNW za 2021 rok

Sprawozdanie Finansowe PZMWiNW za 2021 rok

PZMWiNW plan finansowy na 2022 rok

Protokół nr 33 z posiedzenia Prezydium Zarządu odbytego w dniu 02.08.2022 r. w Warszawie

Protokół nr 34 z posiedzenia telefonicznego Prezydium Zarządu odbytego w dniu 01.09.2022 r.

Nowa Księga Znaku PZMWiNW - aktualna od 26.11.2022

Protokół nr 35 z posiedzenia Prezydium Zarządu odbytego w dniu 08.09.2022 r. w Warszawie

Protokół nr 36 z posiedzenia Prezydium Zarządu odbytego w dniu 10.10.2022 r. w Warszawie

Protokół nr 37 z posiedzenia Prezydium Zarządu odbytego w dniu 25.11.2022 r. w Warszawie

Protokół nr 38 z posiedzenia Prezydium Zarządu odbytego w dniu 15.12.2022 r. w Warszawie

Protokół nr 39 z posiedzenia Prezydium Zarządu odbytego w dniu 17.01.2023 r. w Warszawie

Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym_15.04.2023

Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów PZMWiNW

Protokół nr 40 z posiedzenia Prezydium Zarządu odbytego w dniu 07.02.2023 r. w Warszawie

Podsumowanie Działalności Zarządu Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego w latach 2019-2023

Sprawozdanie z prac Zarządu PZMWiNW za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego PZMWiNW za rok 2022

Wizualizacja Sprawozdania Finansowego PZMWiNW za 2022 rok

Protokół nr 41 z posiedzenia Prezydium Zarządu odbytego w dniu 07.03.2023 r. w Warszawie

Protokół nr 42 z posiedzenia Prezydium Zarządu odbytego w dniu 14.04.2023 r. w Warszawie

Plan finansowy PZMWiNW na 2023 rok

Wykaz akcji dofinansowanych przez MSiT w 2023 roku

Protokół nr 1 z posiedzenia Prezydium Zarządu odbytego w dniu 17.05.2023 r. w Warszawie

Regulamin pracy Prezydium Zarządu PZMWiNW z 27.06.2023 r.

Schemat Organizacyjny PZMWiNW zatwierdzony 27.06.2023 r.

Protokół nr 2 z posiedzenia Prezydium Zarządu odbytego w dniu 27.06.2023 r. w Warszawie

Protokół nr 3 z posiedzenia Prezydium Zarządu odbytego w dniu 07.08.2023 r. w Warszawie

Protokół nr 4 z posiedzenia Prezydium Zarządu odbytego w dniu 06.09.2023 r. w Warszawie

Protokół nr 5 z posiedzenia Prezydium Zarządu odbytego w dniu 26.10.2023 r. w Warszawie

Protokół nr 6 z posiedzenia Prezydium Zarządu odbytego w dniu 1.12.2023 r. w Warszawie

Protokół nr 7 z posiedzenia Prezydium Zarządu odbytego w dniu 18.01.2024 r. w Warszawie

Wykaz akcji dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w 2024 roku

Zawiadomienie o zwołaniu WZD PZMWiNW na 17.05.2024 r.

Protokół nr 8 z posiedzenia Prezydium Zarządu odbytego w dniu 22.02.2024 r. w Warszawie

Protokół nr 9 z posiedzenia Prezydium Zarządu odbytego w dniu 12.03.2024 r. w Warszawie

Sprawozdanie z prac Zarządu PZMWiNW za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

Wizualizacja Sprawozdania Finansowego PZMWiNW za 2023 rok

Plan finansowy PZMWiNW na 2024 rok

Protokół nr 10 z posiedzenia Prezydium Zarządu odbytego w dniu 17.04.2024 r. w Warszawie

Protokół nr 11 z posiedzenia Prezydium Zarządu odbytego w dniu 16.05.2024 r. w Warszawie

background