-

Dokumenty

Kadra narodowa - skutery wodne

Wykaz kadry narodowej - 2019

Wykaz kadry narodowej - 2018

Wykaz kadry narodowej - 2017

Wykaz kadry trenerskiej i wspólpracującej

Regulaminy

Regulamin Klasyfikacji Drużynowej MP Skuterów Wodnych 2019

Regulamin - Program Sportowiec Roku 2019

Regulamin UIM - skutery wodne - 2019

Regulamin - MP Skutery Wodne 2019 (aneks do regulaminu UIM)

Prawa i obowiązki zawodnika z sporcie motorowodnym - AKTUALNE

Regulamin Przyznawania Licencji Zawodniczej - AKTUALNE

Regulamin Przyznawania Licencji Klubowych - AKTUALNE

Zasady zmiany przynależności klubowej - AKTUALNE

Regulamin Wydawania Licencji Międzynarodowej - AKTUALNE

Regulamin zawodów amatorskich dla kobiet Ladies Sea-Doo CUP 2018

Zał. do Regulaminu Ladies Sea-Doo CUP 2018 (zgoda rodziców)

Zał. do Regulaminu Ladies Sea-Doo CUP 2018 (karta zgłoszeniowa)

Inne

Przepisy Antydopingowe Komisji do Zwalczania Dopingu w Polsce

Druki

Druk l1 - wniosek na licencję sportową zawodnika - AKTUALNE

Druk l2 - oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dot. uprawiania sportu motorowodnego - AKTUALNE

Druk l3 - oświadczenie przestrzegania obowiązków zawodnika PZMWiNW - AKTUALNE

Druk - zgłoszenie przynależności zawodnika do PZMWiNW - AKTUALNE

Druk appendix2 - przepisy antydopingowe UIM (wersja PL) - AKTUALNE

Druk appendix2 - przepisy antydopingowe UIM (wersja EN) - AKTUALNE

Druk na licencję międzynarodową zawodnika - AKTUALNE

Druk zał.3 - oświadczenie zawodnika startującego w zawodach UIM - AKTUALNE

Druk sm2 - oświadczenie w związku z planowanym startem na koszt własny - AKTUALNE

Druk - wniosek o nadanie licencji klubowej - AKTUALNE

background