Dokumenty

Kadra narodowa - narciarstwo wodne

Wykaz kadry narodowej - 2021 (drugie półrocze)

Wykaz kadry narodowej - 2021 (pierwsze półrocze) akt.

Wykaz kadry narodowej - 2020 (drugie półrocze)

Wykaz kadry narodowej - 2019 (pierwsze półrocze)

Wykaz kadry narodowej - 2020 (pierwsze półrocze)

Wykaz kadry narodowej - 2019 (drugie półrocze)

Wykaz kadry narodowej - 2018 (drugie półrocze - aktualizacja 09.2018 )

Wykaz kadry narodowej - 2018

Wykaz kadry narodowej - 2018 (drugie półrocze)

Wykaz kadry narodowej - 2017

Regulaminy

Prawa i obowiązki zawodnika - amatora w narciarstwie wodnym

Regulamin otrzymywania licencji zawodniczej narciarstwa wodnego

Ogólne zasady pozbawiania licencji sportowej

Regulamin powoływania kadry narodowej w narciarstwie wodnym

Tournament Water Ski Rules - IWWF 2018

Cableski Technical Rules Edition 2017

Regulamin Akcji Szkoleniowych PZMWiNW

Regulamin Przyznawania Licencji Klubowych - AKT.

Zasady Zmiany Przynależności Klubowej w Narciarstwie Wodnym

Regulamin Korzystania z Wizerunku Członka Kadry Narodowej PZMWiNW

Regulamin Mistrzostw Polski w Narciarstwie Wodnym (wersja 2021, aktualna)

Wnioski

Druk - wniosek o nadanie licencji zawodniczej wraz załącznikami - AKTUALNE

Wniosek o nadanie licencji klubowej - AKTUALNE

Inne

Dane do ubepieczenia zawodnika - Druk NW1

Oświadczenie zobowiązania do wykupienia ubezpiecznia - Druk NW2

Przepisy antydopingowe IWWF

Protokół ustanowienia rekordu Polski za wyciągirm

Protokół ustanowienia rekordu Polski za motorówką

Uchwała ws. ryczałtów sędziowskich

Przepisy Antydopingowe Polskiej Agencji Antydopingowej obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku.

Przepisy Antydopingowe Polskiej Agencji Antydopingowej 2021 (po nowelizacji z 06.04.2021)

Informacja dot. obowiązkowych badań lekarskich zawodników

Przepisy antydopingowe - lista substancji i metod zabronionych na 2022 rok

Druki

Program zgrupowania

Tygodniowy rozkład zajęć

Wykaz uczestników zgrupowania

Sprawozdanie ze zgrupowania

Lista wypłaty diet

Lista wypłaty ryczałtów

Przykładowy preliminarz wyjazdu na zgrupowanie/zawody

Sprawozdanie sędziego głównego z zawodów

Koszty sędziowskie

Obowiązki organizatora zawodów

Protokół ustanowienia rekordu

Rozliczenie paliwa

Druk L3 - oświadczenie przestrzegania obowiązków zawodnika PZMWiNW – AKTUALNE 2019

background