-

Dokumenty

Kadra narodowa - sport motorowodny

Wykaz kadry narodowej - 2019

Wykaz kadry narodowej - 2018

Wykaz kadry narodowej - 2017

Wykaz kadry narodowej - 2016

Regulaminy

Regulamin MMMP - wyścigi po obwodzie - 2019

Regulamin UIM - wyścigi po obwodzie - 2019

Regulamin Komisji Sportowej sportu motorowodnego - AKTUALNE

Zasady Zmiany Przynależności Klubowej - AKT.

Regulamin Przyznawania Licencji Zawodniczej - AKT.

Regulamin Wydawania Licencji Międzynarodowej - AKT.

Regulamin Przyznawania Licencji Klubowych - AKT.

Regulamin Powoływania Kadry Narodowej w Sporcie Motorowodnym 2018

Regulamin Zakupu Sprzętu Sportowego Pochodzącego ze Środków MSiT 2018

Regulamin Powoływania Reprezentacji Narodowej w Sporcie Motorowodnym 2018

Regulamin Zakupu Sprzętu Sportowego ze Środków Własnych PZMWiNW 2018

Inne

Prawa i Obowiązki Zawodnika - AKT.

Druki

Druk - zgłoszenie przynależności zawodnika do PZMWiNW - AKTUALNE

Druk appendix2 - przepisy antydopingowe UIM (wersja PL) - AKTUALNE

Druk appendix2 - przepisy antydopingowe UIM (wersja EN) - AKTUALNE

Druk zał.3 - oświadczenie zawodnika startującego w zawodach UIM - AKTUALNE

Druk sm2 - oświadczenie w związku z planowanym startem na koszt własny - AKTUALNE

Druk - wniosek o nadanie licencji klubowej - AKTUALNE

Druk L2 - oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dot. uprawiania sportu motorowodnego – AKTUALNE 2019

Druk L3 - oświadczenie przestrzegania obowiązków zawodnika PZMWiNW – AKTUALNE 2019

Druk L4 na licencję międzynarodową zawodnika – AKTUALNE 2019

Druk L1 - wniosek na licencję sportową zawodnika RODO

background