Artykuł

Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym

Zarząd PZMWiNW zawiadamia, że zgodnie ze Statutem Związku § 17 w dniu 27.04.2019 r. o godz. 10.00 w pierwszym, lub o godz. 10.15 w drugim terminie, zwołuje zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów. Szczegóły dostępne TUTAJ.

Zgormadzenie odbędzie się w sali konferencyjnej hotelu „LORD”, Warszawa, Al. Krakowska 218 (róg 17 Stycznia), z następującym porządkiem dziennym :

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwalenie Regulaminu Obrad.

3. Wybór Przewodniczącego Obrad.

4. Powołanie Prezydium Walnego Zgromadzenia.

5. Powołanie Komisji Mandatowej.

6. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień.

7. Wystąpienia gości oraz osób wyróżnionych.

8. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowej.

9.  Wybór Komisji :

       a) Wniosków,

       b) Wyborczej,

       c) Skrutacyjnej.

10. Przedstawienie sprawozdania merytoryczno - finansowego Zarządu za 2018 rok oraz

      dyskusja.

11. Podjęcie Uchwały dotyczącej  sprawozdania merytoryczno-finansowego Zarządu za 2018  

      rok (Uchwała nr 1/2019).

12. Przedstawienie sprawozdania ustępującego Zarządu za lata 2015 – 2019 oraz dyskusja.

13. Podjęcie Uchwały dotyczącej sprawozdania ustępującego Zarządu za lata 2015 – 2019

      (Uchwała nr 2/2019).         

14. Przedstawienie sprawozdania Sądu Związkowego za kadencję 2015 – 2019.

15. Przedstawienie sprawozdanie Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie   

      absolutorium dla ustępującego Zarządu oraz dyskusja.

16. Podjęcie Uchwały dotyczącej udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu.

     (Uchwała nr 3/2019).

17. Ogłoszenie listy kandydatów do władz Związku – Komisja Wyborcza.

18. Wybór władz Związku.

       Przerwa.

19. Wystąpienie Prezesa Związku.

20. Odczytanie sprawozdania przez Przewodniczącego Komisji Wniosków oraz przyjęcie     

      Uchwały końcowej (Uchwała nr 4/2019).

21. Ogłoszenie wyników wyborów – Komisja Skrutacyjna.

22. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

 Gorąco prosimy o systematyczne zapoznawanie się z treścią dokumentów na Walne Zgromadzenie, które będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej Związku - http://www.motorowodniacy.org/o_zwiazku/statut_i_akty_prawne.html

			
			object(Articles)#20 (11) {
 ["active"]=>
 string(1) "1"
 ["add_date"]=>
 string(19) "2019-04-10 11:44:57"
 ["categories"]=>
 array(4) {
  [0]=>
  array(3) {
   ["category_id"]=>
   string(1) "3"
   ["category_name"]=>
   string(17) "Sport motorowodny"
   ["category_url"]=>
   string(17) "sport_motorowodny"
  }
  [1]=>
  array(3) {
   ["category_id"]=>
   string(1) "2"
   ["category_name"]=>
   string(17) "Narciarstwo wodne"
   ["category_url"]=>
   string(17) "narciarstwo_wodne"
  }
  [2]=>
  array(3) {
   ["category_id"]=>
   string(1) "4"
   ["category_name"]=>
   string(13) "Skutery wodne"
   ["category_url"]=>
   string(13) "skutery_wodne"
  }
  [3]=>
  array(3) {
   ["category_id"]=>
   string(1) "1"
   ["category_name"]=>
   string(9) "Wakeboard"
   ["category_url"]=>
   string(9) "wakeboard"
  }
 }
 ["content"]=>
 string(3857) "

Zgormadzenie odbędzie się w sali konferencyjnej hotelu „LORD”, Warszawa, Al. Krakowska 218 (róg 17 Stycznia), z następującym porządkiem dziennym :

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwalenie Regulaminu Obrad.

3. Wybór Przewodniczącego Obrad.

4. Powołanie Prezydium Walnego Zgromadzenia.

5. Powołanie Komisji Mandatowej.

6. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień.

7. Wystąpienia gości oraz osób wyróżnionych.

8. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowej.

9.  Wybór Komisji :

       a) Wniosków,

       b) Wyborczej,

       c) Skrutacyjnej.

10. Przedstawienie sprawozdania merytoryczno - finansowego Zarządu za 2018 rok oraz

      dyskusja.

11. Podjęcie Uchwały dotyczącej  sprawozdania merytoryczno-finansowego Zarządu za 2018  

      rok (Uchwała nr 1/2019).

12. Przedstawienie sprawozdania ustępującego Zarządu za lata 2015 – 2019 oraz dyskusja.

13. Podjęcie Uchwały dotyczącej sprawozdania ustępującego Zarządu za lata 2015 – 2019

      (Uchwała nr 2/2019).         

14. Przedstawienie sprawozdania Sądu Związkowego za kadencję 2015 – 2019.

15. Przedstawienie sprawozdanie Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie   

      absolutorium dla ustępującego Zarządu oraz dyskusja.

16. Podjęcie Uchwały dotyczącej udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu.

     (Uchwała nr 3/2019).

17. Ogłoszenie listy kandydatów do władz Związku – Komisja Wyborcza.

18. Wybór władz Związku.

       Przerwa.

19. Wystąpienie Prezesa Związku.

20. Odczytanie sprawozdania przez Przewodniczącego Komisji Wniosków oraz przyjęcie     

      Uchwały końcowej (Uchwała nr 4/2019).

21. Ogłoszenie wyników wyborów – Komisja Skrutacyjna.

22. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

 Gorąco prosimy o systematyczne zapoznawanie się z treścią dokumentów na Walne Zgromadzenie, które będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej Związku - http://www.motorowodniacy.org/o_zwiazku/statut_i_akty_prawne.html

" ["id"]=> string(4) "1372" ["intro"]=> string(459) "

Zarząd PZMWiNW zawiadamia, że zgodnie ze Statutem Związku § 17 w dniu 27.04.2019 r. o godz. 10.00 w pierwszym, lub o godz. 10.15 w drugim terminie, zwołuje zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów. Szczegóły dostępne TUTAJ.

" ["promo"]=> NULL ["promo_photo"]=> NULL ["region"]=> string(2) "pl" ["title"]=> string(70) "Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym" ["url"]=> string(70) "zawiadomienie_o_zwyczajnym_walnym_zgromadzeniu_sprawozdawczo-wyborczym" }
background