-

Artykuł

Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym

Zarząd PZMWiNW zawiadamia, że zgodnie ze Statutem Związku § 17 w dniu 27.04.2019 r. o godz. 10.00 w pierwszym, lub o godz. 10.15 w drugim terminie, zwołuje zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów. Szczegóły dostępne TUTAJ.

Zgormadzenie odbędzie się w sali konferencyjnej hotelu „LORD”, Warszawa, Al. Krakowska 218 (róg 17 Stycznia), z następującym porządkiem dziennym :

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwalenie Regulaminu Obrad.

3. Wybór Przewodniczącego Obrad.

4. Powołanie Prezydium Walnego Zgromadzenia.

5. Powołanie Komisji Mandatowej.

6. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień.

7. Wystąpienia gości oraz osób wyróżnionych.

8. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowej.

9.  Wybór Komisji :

       a) Wniosków,

       b) Wyborczej,

       c) Skrutacyjnej.

10. Przedstawienie sprawozdania merytoryczno - finansowego Zarządu za 2018 rok oraz

      dyskusja.

11. Podjęcie Uchwały dotyczącej  sprawozdania merytoryczno-finansowego Zarządu za 2018  

      rok (Uchwała nr 1/2019).

12. Przedstawienie sprawozdania ustępującego Zarządu za lata 2015 – 2019 oraz dyskusja.

13. Podjęcie Uchwały dotyczącej sprawozdania ustępującego Zarządu za lata 2015 – 2019

      (Uchwała nr 2/2019).         

14. Przedstawienie sprawozdania Sądu Związkowego za kadencję 2015 – 2019.

15. Przedstawienie sprawozdanie Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie   

      absolutorium dla ustępującego Zarządu oraz dyskusja.

16. Podjęcie Uchwały dotyczącej udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu.

     (Uchwała nr 3/2019).

17. Ogłoszenie listy kandydatów do władz Związku – Komisja Wyborcza.

18. Wybór władz Związku.

       Przerwa.

19. Wystąpienie Prezesa Związku.

20. Odczytanie sprawozdania przez Przewodniczącego Komisji Wniosków oraz przyjęcie     

      Uchwały końcowej (Uchwała nr 4/2019).

21. Ogłoszenie wyników wyborów – Komisja Skrutacyjna.

22. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

 Gorąco prosimy o systematyczne zapoznawanie się z treścią dokumentów na Walne Zgromadzenie, które będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej Związku - http://www.motorowodniacy.org/o_zwiazku/statut_i_akty_prawne.html

			
			object(Articles)#20 (11) {
 ["id"]=>
 string(4) "1372"
 ["title"]=>
 string(70) "Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym"
 ["url"]=>
 string(70) "zawiadomienie_o_zwyczajnym_walnym_zgromadzeniu_sprawozdawczo-wyborczym"
 ["active"]=>
 string(1) "1"
 ["promo"]=>
 NULL
 ["promo_photo"]=>
 NULL
 ["intro"]=>
 string(459) "

Zarząd PZMWiNW zawiadamia, że zgodnie ze Statutem Związku § 17 w dniu 27.04.2019 r. o godz. 10.00 w pierwszym, lub o godz. 10.15 w drugim terminie, zwołuje zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów. Szczegóły dostępne TUTAJ.

" ["content"]=> string(3857) "

Zgormadzenie odbędzie się w sali konferencyjnej hotelu „LORD”, Warszawa, Al. Krakowska 218 (róg 17 Stycznia), z następującym porządkiem dziennym :

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwalenie Regulaminu Obrad.

3. Wybór Przewodniczącego Obrad.

4. Powołanie Prezydium Walnego Zgromadzenia.

5. Powołanie Komisji Mandatowej.

6. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień.

7. Wystąpienia gości oraz osób wyróżnionych.

8. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowej.

9.  Wybór Komisji :

       a) Wniosków,

       b) Wyborczej,

       c) Skrutacyjnej.

10. Przedstawienie sprawozdania merytoryczno - finansowego Zarządu za 2018 rok oraz

      dyskusja.

11. Podjęcie Uchwały dotyczącej  sprawozdania merytoryczno-finansowego Zarządu za 2018  

      rok (Uchwała nr 1/2019).

12. Przedstawienie sprawozdania ustępującego Zarządu za lata 2015 – 2019 oraz dyskusja.

13. Podjęcie Uchwały dotyczącej sprawozdania ustępującego Zarządu za lata 2015 – 2019

      (Uchwała nr 2/2019).         

14. Przedstawienie sprawozdania Sądu Związkowego za kadencję 2015 – 2019.

15. Przedstawienie sprawozdanie Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie   

      absolutorium dla ustępującego Zarządu oraz dyskusja.

16. Podjęcie Uchwały dotyczącej udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu.

     (Uchwała nr 3/2019).

17. Ogłoszenie listy kandydatów do władz Związku – Komisja Wyborcza.

18. Wybór władz Związku.

       Przerwa.

19. Wystąpienie Prezesa Związku.

20. Odczytanie sprawozdania przez Przewodniczącego Komisji Wniosków oraz przyjęcie     

      Uchwały końcowej (Uchwała nr 4/2019).

21. Ogłoszenie wyników wyborów – Komisja Skrutacyjna.

22. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

 Gorąco prosimy o systematyczne zapoznawanie się z treścią dokumentów na Walne Zgromadzenie, które będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej Związku - http://www.motorowodniacy.org/o_zwiazku/statut_i_akty_prawne.html

" ["add_date"]=> string(21) "2019.04.10 - 11:44:57" ["region"]=> string(2) "pl" ["categories"]=> array(4) { [0]=> array(3) { ["category_id"]=> string(1) "3" ["category_url"]=> string(17) "sport_motorowodny" ["category_name"]=> string(17) "Sport motorowodny" } [1]=> array(3) { ["category_id"]=> string(1) "2" ["category_url"]=> string(17) "narciarstwo_wodne" ["category_name"]=> string(17) "Narciarstwo wodne" } [2]=> array(3) { ["category_id"]=> string(1) "4" ["category_url"]=> string(13) "skutery_wodne" ["category_name"]=> string(13) "Skutery wodne" } [3]=> array(3) { ["category_id"]=> string(1) "1" ["category_url"]=> string(9) "wakeboard" ["category_name"]=> string(9) "Wakeboard" } } }
background