Artykuł

Zawiadomienie dotyczące ZWZS-WD

Zarząd PZMWiNW zawiadamia, że zgodnie z §17 ust. 3 Statutu polskiego związku sportowego zwołuje na dzień 15.04.2023 r. o godz. 11.00 w pierwszym, lub o godz. 11.15 w drugim terminie, zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów PZMWiNW.

 Zgromadzenie odbędzie się w sali konferencyjnej hotelu „LORD”, Warszawa, Al. Krakowska 218 (róg 17 Stycznia), z następującym porządkiem dziennym:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwalenie Regulaminu Obrad.

3. Wybór Przewodniczącego Obrad.

4. Powołanie Prezydium Walnego Zgromadzenia.

5. Powołanie Komisji Mandatowej.

6. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień.

7. Wystąpienia gości oraz osób wyróżnionych.

8. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowej.

9. Wybór Komisji:

a) Wniosków,

b) Wyborczej,

c) Skrutacyjnej.

10. Przedstawienie sprawozdania merytoryczno - finansowego Zarządu za 2022 rok oraz dyskusja.

11. Podjęcie Uchwały dotyczącej sprawozdania merytoryczno-finansowego Zarządu za 2022 rok (Uchwała nr 1/2023).

12. Przedstawienie sprawozdania ustępującego Zarządu za lata 2019 – 2023 oraz dyskusja.

13. Podjęcie Uchwały dotyczącej sprawozdania ustępującego Zarządu za lata 2019 – 2023 (Uchwała nr 2/2023).

14. Przedstawienie sprawozdania Sądu Związkowego za kadencję 2019 – 2023.

15. Przedstawienie sprawozdanie Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu oraz dyskusja.

16. Podjęcie Uchwały dotyczącej udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu. (Uchwała nr 3/2023).

17. Ogłoszenie listy kandydatów do władz Związku – Komisja Wyborcza.

18. Wybór władz Związku.

19. Odczytanie sprawozdania przez Przewodniczącego Komisji Wniosków oraz przyjęcie Uchwały końcowej (Uchwała nr 4/2023).

Przerwa

20. Ogłoszenie wyników wyborów – Komisja Skrutacyjna.

21. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

***

Zawiadomienie w wersji dokumentu dostepne jest TUTAJ.

Regulamin obrad ZWZS-WD dostępny jest TUTAJ

Gorąco prosimy o systematyczne zapoznawanie się z treścią dokumentów na Walne Zgromadzenie, które będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej Związku:

http://www.motorowodniacy.org/o_zwiazku/statut_i_akty_prawne.html

Z wyrazami szacunku,
Franciszek Haber
Prezes
Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego

			
			object(Articles)#20 (11) {
 ["active"]=>
 string(1) "1"
 ["add_date"]=>
 string(19) "2023-03-22 11:43:18"
 ["categories"]=>
 array(3) {
  [0]=>
  array(3) {
   ["category_id"]=>
   string(1) "4"
   ["category_name"]=>
   string(13) "Skutery wodne"
   ["category_url"]=>
   string(13) "skutery_wodne"
  }
  [1]=>
  array(3) {
   ["category_id"]=>
   string(1) "2"
   ["category_name"]=>
   string(17) "Narciarstwo wodne"
   ["category_url"]=>
   string(17) "narciarstwo_wodne"
  }
  [2]=>
  array(3) {
   ["category_id"]=>
   string(1) "3"
   ["category_name"]=>
   string(17) "Sport motorowodny"
   ["category_url"]=>
   string(17) "sport_motorowodny"
  }
 }
 ["content"]=>
 string(3468) "

 Zgromadzenie odbędzie się w sali konferencyjnej hotelu „LORD”, Warszawa, Al. Krakowska 218 (róg 17 Stycznia), z następującym porządkiem dziennym:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwalenie Regulaminu Obrad.

3. Wybór Przewodniczącego Obrad.

4. Powołanie Prezydium Walnego Zgromadzenia.

5. Powołanie Komisji Mandatowej.

6. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień.

7. Wystąpienia gości oraz osób wyróżnionych.

8. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowej.

9. Wybór Komisji:

a) Wniosków,

b) Wyborczej,

c) Skrutacyjnej.

10. Przedstawienie sprawozdania merytoryczno - finansowego Zarządu za 2022 rok oraz dyskusja.

11. Podjęcie Uchwały dotyczącej sprawozdania merytoryczno-finansowego Zarządu za 2022 rok (Uchwała nr 1/2023).

12. Przedstawienie sprawozdania ustępującego Zarządu za lata 2019 – 2023 oraz dyskusja.

13. Podjęcie Uchwały dotyczącej sprawozdania ustępującego Zarządu za lata 2019 – 2023 (Uchwała nr 2/2023).

14. Przedstawienie sprawozdania Sądu Związkowego za kadencję 2019 – 2023.

15. Przedstawienie sprawozdanie Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu oraz dyskusja.

16. Podjęcie Uchwały dotyczącej udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu. (Uchwała nr 3/2023).

17. Ogłoszenie listy kandydatów do władz Związku – Komisja Wyborcza.

18. Wybór władz Związku.

19. Odczytanie sprawozdania przez Przewodniczącego Komisji Wniosków oraz przyjęcie Uchwały końcowej (Uchwała nr 4/2023).

Przerwa

20. Ogłoszenie wyników wyborów – Komisja Skrutacyjna.

21. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

***

Zawiadomienie w wersji dokumentu dostepne jest TUTAJ.

Regulamin obrad ZWZS-WD dostępny jest TUTAJ

Gorąco prosimy o systematyczne zapoznawanie się z treścią dokumentów na Walne Zgromadzenie, które będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej Związku:

http://www.motorowodniacy.org/o_zwiazku/statut_i_akty_prawne.html

Z wyrazami szacunku,
Franciszek Haber
Prezes
Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego

" ["id"]=> string(4) "2137" ["intro"]=> string(294) "

Zarząd PZMWiNW zawiadamia, że zgodnie z §17 ust. 3 Statutu polskiego związku sportowego zwołuje na dzień 15.04.2023 r. o godz. 11.00 w pierwszym, lub o godz. 11.15 w drugim terminie, zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów PZMWiNW.

" ["promo"]=> NULL ["promo_photo"]=> string(3) "jpg" ["region"]=> string(2) "pl" ["title"]=> string(32) "Zawiadomienie dotyczące ZWZS-WD" ["url"]=> string(31) "zawiadomienie_dotyczace_zwzs-wd" }
background