Motorowodny Żnin 2023, MŚ Hydro GP w Polsce

background