Motorowodne MŚ GT50, ME F500 i MMMP, Trzcianka 2023

background