Motorowodne MŚ Formuły 2, Augustów 2022

background