Motorowodne ME GT30 i OSY400, MMMP, Chodzież 2024

background