Motorowodne ME F250 i OSY400, MMMP, Chodzież 2023

background