II. runma MP Skuterów Wodnych, Mechelinki 2022

background