MP i GP Polski w narciarstwie wodnym za wyciągiem, Augustów 2021

background