-

Dokumenty

Kadra narodowa - skutery wodne

Wykaz kadry narodowej - 2020 (drugie półrocze)

Wykaz kadry narodowej - 2020 (pierwsze półrocze)

Wykaz kadry narodowej - drugie półrocze 2019

Wykaz kadry narodowej - 2019

Wykaz kadry narodowej - 2018

Wykaz kadry narodowej - 2017

Regulaminy

Regulamin Klasyfikacji Drużynowej MP Skuterów Wodnych 2019

Regulamin - Program Sportowiec Roku 2019

Regulamin UIM - skutery wodne - 2019

Regulamin - MP Skutery Wodne 2019 (aneks do regulaminu UIM)

Regulamin Przyznawania Licencji Klubowych - AKT.

Regulamin Przyznawania Licencji Zawodniczej w Sporcie Motorowodnym i Skuterach Wodnych

Regulamin Wydawania Licencji Międzynarodowej w Sporcie Motorowodnym i Skuterach Wodnych

Zasady Zmiany Przynależności Klubowej w Sporcie Motorowodnym i Skuterach Wodnych

Regulamin - MP Skutery Wodne 2020

Regulamin Wyścigów AQUABIKE UIM 2020

Wnioski

Druk - wniosek o nadanie licencji klubowej - AKTUALNE

Druk L1 - wniosek na licencję sportową zawodnika 2020

Druk L1 - wniosek aktualizacyjny na licencję sportową zawodnika 2020

Druk L4 - wniosek na licencję międzynarodową zawodnika 2020

Druk L4 - wniosek aktualizacyjny na licencję międzynarodową zawodnika 2020

Inne

Prawa i Obowiązki Zawodnika - AKT.

Przepisy Antydopingowe Polskiej Agencji Antydopingowej obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku.

Druki

Druk - zgłoszenie przynależności zawodnika do PZMWiNW - AKTUALNE

Druk appendix2 - przepisy antydopingowe UIM (wersja PL) - AKTUALNE

Druk appendix2 - przepisy antydopingowe UIM (wersja EN) - AKTUALNE

Druk zał.3 - oświadczenie zawodnika startującego w zawodach UIM - AKTUALNE

Druk sm2 - oświadczenie w związku z planowanym startem na koszt własny - AKTUALNE

Druk L2 - oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dot. uprawiania sportu motorowodnego – AKTUALNE 2019

Druk L3 - oświadczenie przestrzegania obowiązków zawodnika PZMWiNW – AKTUALNE 2019

background