-

Artykuły

Przetarg na dostawę sprzętu

Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego ogłasza przetarg na:
1) dostawę łodzi motorowej do holowania narciarzy wodnych wraz z przyczepą podłodziową

2) dostawę silnika oraz podzespołów

więcej...

Rozliczenia Ośrodków Egzaminacyjnych PZMWINW

Ośrodki  egzaminacyjne  PZMWINW  proszone  są  o przysyłanie  rachunków lub not księgowych  za  koszty współorganizacji  egzaminów  w 2013 r.

więcej...

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

background