Artykuł

Zapraszamy na kurs na stopień Instruktora Motorowodnego

Informujemy, że w terminie 20-22 maja 2016, 03-05 czerwca 2016 organizujemy kurs na stopień instruktora motorowodnego. Szczegóły znajdą Państwo poniżej. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres mailowy aldona.klasa@motorowodniacy.org  wraz z następującymi dokumentami:

1.      Ankieta kandydata dosępna TUTAJ

2.      Kserokopia dowodu osobistego

3.      Kserokopia świadectwa potwierdzającego wykształcenie co najmniej średnie

4.      Kserokopia patentu motorowodnego sternika morskiego

5.      Kserokopia licencji do holowania narciarza wodnego

6.      Referencje wystawione przez podmioty prowadzące szkolenia motorowodne

7.      Polisę ubezpieczenia NNW i OC na czas szkolenia i egzaminu,

8.      Załącznik nr 2 Regulaminu Stopnia Instruktora Motorowodnego PZMWiNW dostępny TUTAJ

9.      Dowód wpłaty za kurs

Termin kursu: 20-22 maja 2016 oraz 03-05 czerwca 2016, egzamin 05 czerwca (niedziela)

Cena kursu: 900 zł netto + 23% VAT

Wpłat należy dokonywać na numer konta Bank Millenium 56 1160 2202 0000 0002 3988 1184 - Speed on the water Sp. z o.o.

W tytule przelewu należy wpisać: wpłata za kurs instruktorski oraz imię i nazwisko uczestnika szkolenia.

Osoby zainteresowanie otrzymaniem faktury VAT proszone są o podanie danych do faktury przy zgłoszeniu się na kurs.

Miejsce kursu: Klub Mila Zegrzynek ul. Jerzego Szaniawskiego 56 Jadwisin, 05-140 Serock

Cena egzaminu: 350 zł Konto: 23 1030 1582 0000 0008 0753 5005 Citibank Handlowy w Warszawie

Wydanie patentu: 50 zł Konto: 23 1030 1582 0000 0008 0753 5005 Citibank Handlowy w Warszawie

 

Nabór Kandydatów

Do szkolenia na stopień Instruktor Motorowodny PZMWiNW może być dopuszczony kandydat, który:

a. ukończył co najmniej 21 lat,

b. posiada przynajmniej średnie wykształcenie,

c. posiada patent motorowodnego sternika morskiego oraz licencję do holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających,

d. posiada stosowne referencje wystawione przez podmioty prowadzące szkolenia motorowodne,

e. posiada stosowne ubezpieczenie NNW i OC na czas szkolenia i egzaminu,

f. zdał sprawdzian kwalifikacyjny do kursu

 

2. Sprawdzian kwalifikacyjny zostanie przeprowadzony pierwszego dnia kursu w formie:

a. pisemnego sprawdzianu wiedzy teoretycznej z zakresu sternika motorowodnego oraz motorowodnego sternika morskiego,

b. praktyczny sprawdzian umiejętności manewrowania jachtem motorowym.

Osobom, które nie zaliczą sprawdzianu kwalifikacyjnego zostanie zwrócona opłata za kurs pomniejszona o 150 zł, czyli koszt przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego.

 

Egzamin

1. Egzamin końcowy przeprowadzony zostanie w ostatnim dniu kursu.

2. Do egzaminu końcowego dopuszczeni zostaną ci uczestnicy, którzy:

a) uczestniczyli czynnie w zajęciach na kursie (min. 75% czasu),

b) uzyskali zaliczenie u wszystkich wykładowców prowadzących zajęcia ze specjalizacji,

c) opracowali konspekt oraz przeprowadzili zajęcia teoretyczne na wskazany temat uzyskując pozytywną ocenę,

d) dokonali opłaty za egzamin 350 zł + 50 zł wydanie patentu Konto: 23 1030 1582 0000 0008 0753 5005 Citibank Handlowy w Warszawie

3. Egzamin końcowy przeprowadzi Komisja Egzaminacyjna powołana przez Prezydium Zarządu PZMWiNW w formie egzaminu teoretycznego z części ogólnej oraz egzaminu praktycznego obejmującego:

a) metodykę szkolenia praktycznego na jachtach motorowych na zadany temat,

b) technikę manewrowania jachtem motorowym.

 

Uwaga! Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przeniesienia kursu na inny termin/miejsce.

 

 

 

 

 

			
			object(Articles)#20 (11) {
 ["active"]=>
 string(1) "1"
 ["add_date"]=>
 string(19) "2016-05-11 16:48:04"
 ["categories"]=>
 array(4) {
  [0]=>
  array(3) {
   ["category_id"]=>
   string(1) "1"
   ["category_name"]=>
   string(9) "Wakeboard"
   ["category_url"]=>
   string(9) "wakeboard"
  }
  [1]=>
  array(3) {
   ["category_id"]=>
   string(1) "4"
   ["category_name"]=>
   string(13) "Skutery wodne"
   ["category_url"]=>
   string(13) "skutery_wodne"
  }
  [2]=>
  array(3) {
   ["category_id"]=>
   string(1) "2"
   ["category_name"]=>
   string(17) "Narciarstwo wodne"
   ["category_url"]=>
   string(17) "narciarstwo_wodne"
  }
  [3]=>
  array(3) {
   ["category_id"]=>
   string(1) "3"
   ["category_name"]=>
   string(17) "Sport motorowodny"
   ["category_url"]=>
   string(17) "sport_motorowodny"
  }
 }
 ["content"]=>
 string(4949) "

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres mailowy aldona.klasa@motorowodniacy.org  wraz z następującymi dokumentami:

1.      Ankieta kandydata dosępna TUTAJ

2.      Kserokopia dowodu osobistego

3.      Kserokopia świadectwa potwierdzającego wykształcenie co najmniej średnie

4.      Kserokopia patentu motorowodnego sternika morskiego

5.      Kserokopia licencji do holowania narciarza wodnego

6.      Referencje wystawione przez podmioty prowadzące szkolenia motorowodne

7.      Polisę ubezpieczenia NNW i OC na czas szkolenia i egzaminu,

8.      Załącznik nr 2 Regulaminu Stopnia Instruktora Motorowodnego PZMWiNW dostępny TUTAJ

9.      Dowód wpłaty za kurs

Termin kursu: 20-22 maja 2016 oraz 03-05 czerwca 2016, egzamin 05 czerwca (niedziela)

Cena kursu: 900 zł netto + 23% VAT

Wpłat należy dokonywać na numer konta Bank Millenium 56 1160 2202 0000 0002 3988 1184 - Speed on the water Sp. z o.o.

W tytule przelewu należy wpisać: wpłata za kurs instruktorski oraz imię i nazwisko uczestnika szkolenia.

Osoby zainteresowanie otrzymaniem faktury VAT proszone są o podanie danych do faktury przy zgłoszeniu się na kurs.

Miejsce kursu: Klub Mila Zegrzynek ul. Jerzego Szaniawskiego 56 Jadwisin, 05-140 Serock

Cena egzaminu: 350 zł Konto: 23 1030 1582 0000 0008 0753 5005 Citibank Handlowy w Warszawie

Wydanie patentu: 50 zł Konto: 23 1030 1582 0000 0008 0753 5005 Citibank Handlowy w Warszawie

 

Nabór Kandydatów

Do szkolenia na stopień Instruktor Motorowodny PZMWiNW może być dopuszczony kandydat, który:

a. ukończył co najmniej 21 lat,

b. posiada przynajmniej średnie wykształcenie,

c. posiada patent motorowodnego sternika morskiego oraz licencję do holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających,

d. posiada stosowne referencje wystawione przez podmioty prowadzące szkolenia motorowodne,

e. posiada stosowne ubezpieczenie NNW i OC na czas szkolenia i egzaminu,

f. zdał sprawdzian kwalifikacyjny do kursu

 

2. Sprawdzian kwalifikacyjny zostanie przeprowadzony pierwszego dnia kursu w formie:

a. pisemnego sprawdzianu wiedzy teoretycznej z zakresu sternika motorowodnego oraz motorowodnego sternika morskiego,

b. praktyczny sprawdzian umiejętności manewrowania jachtem motorowym.

Osobom, które nie zaliczą sprawdzianu kwalifikacyjnego zostanie zwrócona opłata za kurs pomniejszona o 150 zł, czyli koszt przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego.

 

Egzamin

1. Egzamin końcowy przeprowadzony zostanie w ostatnim dniu kursu.

2. Do egzaminu końcowego dopuszczeni zostaną ci uczestnicy, którzy:

a) uczestniczyli czynnie w zajęciach na kursie (min. 75% czasu),

b) uzyskali zaliczenie u wszystkich wykładowców prowadzących zajęcia ze specjalizacji,

c) opracowali konspekt oraz przeprowadzili zajęcia teoretyczne na wskazany temat uzyskując pozytywną ocenę,

d) dokonali opłaty za egzamin 350 zł + 50 zł wydanie patentu Konto: 23 1030 1582 0000 0008 0753 5005 Citibank Handlowy w Warszawie

3. Egzamin końcowy przeprowadzi Komisja Egzaminacyjna powołana przez Prezydium Zarządu PZMWiNW w formie egzaminu teoretycznego z części ogólnej oraz egzaminu praktycznego obejmującego:

a) metodykę szkolenia praktycznego na jachtach motorowych na zadany temat,

b) technikę manewrowania jachtem motorowym.

 

Uwaga! Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przeniesienia kursu na inny termin/miejsce.

 

 

 

 

 

" ["id"]=> string(3) "860" ["intro"]=> string(197) "

Informujemy, że w terminie 20-22 maja 2016, 03-05 czerwca 2016 organizujemy kurs na stopień instruktora motorowodnego. Szczegóły znajdą Państwo poniżej. 

" ["promo"]=> NULL ["promo_photo"]=> string(3) "jpg" ["region"]=> string(2) "pl" ["title"]=> string(56) "Zapraszamy na kurs na stopień Instruktora Motorowodnego" ["url"]=> string(55) "zapraszamy_na_kurs_na_stopien_instruktora_motorowodnego" }
background