Artykuł

UWAGA - nabór na kurs Instruktora Motorowodnego PZMWiNW

Zapraszamy do zapisywania się na kurs Instruktora Motorowodnego Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego. Szczegóły znajdą Państwo w artykule poniżej

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres mailowy aldona.kaczorek@motorowodniacy.org   wraz z następującymi dokumentami:

1.      Wypełnioną Kartą zgłoszenia na kurs Instruktora (do pobrania TUTAJ)

2.      Kserokopią dowodu osobistego

3.      Kserokopią świadectwa potwierdzającego wykształcenie co najmniej średnie

4.      Kserokopią patentu motorowodnego sternika morskiego

5.      Kserokopią licencji do holowania narciarza wodnego

6.      Referencjami wystawione przez podmioty prowadzące szkolenia motorowodne

7.      Polisą ubezpieczenia NNW i OC na czas szkolenia i egzaminu

8.      Podpisanym załącznikiem nr 2 Regulaminu Stopnia Instruktora Motorowodnego PZMWiNW (do pobrania TUTAJ)

9.      Dowodem wpłaty zaiczki za kurs w wysokości 600 zł; dane do przelewu poniżej

 
Termin kursu: 31.03-2.04.2017 i  7.04-9.04.2017, egzamin 09 kwietnia 2017 (niedziela)

Cena kursu:

·        1150 zł *

·        1390 zł z noclegiem i wyżywieniem*

·        2000 zł osoby niezrzeszone

 *cena wyłącznie dla członków podmiotów zrzeszonych w PZMWiNW

Wpłat należy dokonywać na numer konta Bank PKO BP 27 1020 5226 0000 6802 0317 8084  Dolnośląski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego

W tytule przelewu należy wpisać: wpłata za kurs instruktorski oraz imię i nazwisko uczestnika szkolenia.

Osoby zainteresowanie otrzymaniem rachunku  proszone są o podanie danych przy zapisie na kurs

Miejsce kursu: Harcerski Ośrodek Wodny Rancho, ul. Na Grobli 49 50-421 Wrocław

Cena egzaminu: 350 zł Konto: 23 1030 1582 0000 0008 0753 5005 Citibank Handlowy w Warszawie

Wydanie patentu: 50 zł Konto: 23 1030 1582 0000 0008 0753 5005 Citibank Handlowy w Warszawie


Nabór Kandydatów

Do szkolenia na stopień Instruktor Motorowodny PZMWiNW może być dopuszczony kandydat, który:

a. ukończył co najmniej 21 lat,

b. posiada przynajmniej średnie wykształcenie,

c. posiada patent motorowodnego sternika morskiego oraz licencję do holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających,

d. posiada stosowne referencje wystawione przez podmioty prowadzące szkolenia motorowodne,

e. posiada stosowne ubezpieczenie NNW i OC na czas szkolenia i egzaminu,

f. zdał sprawdzian kwalifikacyjny do kursu

 Sprawdzian kwalifikacyjny zostanie przeprowadzony pierwszego dnia kursu w formie:

a. pisemnego sprawdzianu wiedzy teoretycznej z zakresu sternika motorowodnego oraz motorowodnego sternika morskiego,

b. praktyczny sprawdzian umiejętności manewrowania jachtem motorowym.

Osobom, które nie zaliczą sprawdzianu kwalifikacyjnego zostanie zwrócona opłata za kurs pomniejszona o 150 zł, czyli koszt przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego.

Egzamin

1. Egzamin końcowy przeprowadzony zostanie w ostatnim dniu kursu.

2. Do egzaminu końcowego dopuszczeni zostaną ci uczestnicy, którzy:

a) uczestniczyli czynnie w zajęciach na kursie (min. 75% czasu),

b) uzyskali zaliczenie u wszystkich wykładowców prowadzących zajęcia ze specjalizacji,

c) opracowali konspekt oraz przeprowadzili zajęcia teoretyczne na wskazany temat uzyskując pozytywną ocenę,

d) dokonali opłaty za egzamin 350 zł + 50 zł wydanie patentu Konto: 23 1030 1582 0000 0008 0753 5005 Citibank Handlowy w Warszawie

3. Egzamin końcowy przeprowadzi Komisja Egzaminacyjna powołana przez Prezydium Zarządu PZMWiNW w formie egzaminu teoretycznego z części ogólnej oraz egzaminu praktycznego obejmującego:

a) metodykę szkolenia praktycznego na jachtach motorowych na zadany temat,

b) technikę manewrowania jachtem motorowym.


Uwaga! Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przeniesienia kursu na inny termin/miejsce.

Regulamin stopnia Instruktora Motorowodnego PZMWiNW dostepny jest TUTAJ

 

			
			object(Articles)#20 (11) {
 ["active"]=>
 string(1) "1"
 ["add_date"]=>
 string(19) "2017-02-09 10:30:37"
 ["categories"]=>
 array(4) {
  [0]=>
  array(3) {
   ["category_id"]=>
   string(1) "1"
   ["category_name"]=>
   string(9) "Wakeboard"
   ["category_url"]=>
   string(9) "wakeboard"
  }
  [1]=>
  array(3) {
   ["category_id"]=>
   string(1) "4"
   ["category_name"]=>
   string(13) "Skutery wodne"
   ["category_url"]=>
   string(13) "skutery_wodne"
  }
  [2]=>
  array(3) {
   ["category_id"]=>
   string(1) "2"
   ["category_name"]=>
   string(17) "Narciarstwo wodne"
   ["category_url"]=>
   string(17) "narciarstwo_wodne"
  }
  [3]=>
  array(3) {
   ["category_id"]=>
   string(1) "3"
   ["category_name"]=>
   string(17) "Sport motorowodny"
   ["category_url"]=>
   string(17) "sport_motorowodny"
  }
 }
 ["content"]=>
 string(5337) "

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres mailowy aldona.kaczorek@motorowodniacy.org   wraz z następującymi dokumentami:

1.      Wypełnioną Kartą zgłoszenia na kurs Instruktora (do pobrania TUTAJ)

2.      Kserokopią dowodu osobistego

3.      Kserokopią świadectwa potwierdzającego wykształcenie co najmniej średnie

4.      Kserokopią patentu motorowodnego sternika morskiego

5.      Kserokopią licencji do holowania narciarza wodnego

6.      Referencjami wystawione przez podmioty prowadzące szkolenia motorowodne

7.      Polisą ubezpieczenia NNW i OC na czas szkolenia i egzaminu

8.      Podpisanym załącznikiem nr 2 Regulaminu Stopnia Instruktora Motorowodnego PZMWiNW (do pobrania TUTAJ)

9.      Dowodem wpłaty zaiczki za kurs w wysokości 600 zł; dane do przelewu poniżej

 
Termin kursu: 31.03-2.04.2017 i  7.04-9.04.2017, egzamin 09 kwietnia 2017 (niedziela)

Cena kursu:

·        1150 zł *

·        1390 zł z noclegiem i wyżywieniem*

·        2000 zł osoby niezrzeszone

 *cena wyłącznie dla członków podmiotów zrzeszonych w PZMWiNW

Wpłat należy dokonywać na numer konta Bank PKO BP 27 1020 5226 0000 6802 0317 8084  Dolnośląski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego

W tytule przelewu należy wpisać: wpłata za kurs instruktorski oraz imię i nazwisko uczestnika szkolenia.

Osoby zainteresowanie otrzymaniem rachunku  proszone są o podanie danych przy zapisie na kurs

Miejsce kursu: Harcerski Ośrodek Wodny Rancho, ul. Na Grobli 49 50-421 Wrocław

Cena egzaminu: 350 zł Konto: 23 1030 1582 0000 0008 0753 5005 Citibank Handlowy w Warszawie

Wydanie patentu: 50 zł Konto: 23 1030 1582 0000 0008 0753 5005 Citibank Handlowy w Warszawie


Nabór Kandydatów

Do szkolenia na stopień Instruktor Motorowodny PZMWiNW może być dopuszczony kandydat, który:

a. ukończył co najmniej 21 lat,

b. posiada przynajmniej średnie wykształcenie,

c. posiada patent motorowodnego sternika morskiego oraz licencję do holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających,

d. posiada stosowne referencje wystawione przez podmioty prowadzące szkolenia motorowodne,

e. posiada stosowne ubezpieczenie NNW i OC na czas szkolenia i egzaminu,

f. zdał sprawdzian kwalifikacyjny do kursu

 Sprawdzian kwalifikacyjny zostanie przeprowadzony pierwszego dnia kursu w formie:

a. pisemnego sprawdzianu wiedzy teoretycznej z zakresu sternika motorowodnego oraz motorowodnego sternika morskiego,

b. praktyczny sprawdzian umiejętności manewrowania jachtem motorowym.

Osobom, które nie zaliczą sprawdzianu kwalifikacyjnego zostanie zwrócona opłata za kurs pomniejszona o 150 zł, czyli koszt przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego.

Egzamin

1. Egzamin końcowy przeprowadzony zostanie w ostatnim dniu kursu.

2. Do egzaminu końcowego dopuszczeni zostaną ci uczestnicy, którzy:

a) uczestniczyli czynnie w zajęciach na kursie (min. 75% czasu),

b) uzyskali zaliczenie u wszystkich wykładowców prowadzących zajęcia ze specjalizacji,

c) opracowali konspekt oraz przeprowadzili zajęcia teoretyczne na wskazany temat uzyskując pozytywną ocenę,

d) dokonali opłaty za egzamin 350 zł + 50 zł wydanie patentu Konto: 23 1030 1582 0000 0008 0753 5005 Citibank Handlowy w Warszawie

3. Egzamin końcowy przeprowadzi Komisja Egzaminacyjna powołana przez Prezydium Zarządu PZMWiNW w formie egzaminu teoretycznego z części ogólnej oraz egzaminu praktycznego obejmującego:

a) metodykę szkolenia praktycznego na jachtach motorowych na zadany temat,

b) technikę manewrowania jachtem motorowym.


Uwaga! Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przeniesienia kursu na inny termin/miejsce.

Regulamin stopnia Instruktora Motorowodnego PZMWiNW dostepny jest TUTAJ

 

" ["id"]=> string(4) "1003" ["intro"]=> string(201) "

Zapraszamy do zapisywania się na kurs Instruktora Motorowodnego Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego. Szczegóły znajdą Państwo w artykule poniżej

" ["promo"]=> NULL ["promo_photo"]=> string(3) "jpg" ["region"]=> string(2) "pl" ["title"]=> string(56) "UWAGA - nabór na kurs Instruktora Motorowodnego PZMWiNW" ["url"]=> string(55) "uwaga_-_nabor_na_kurs_instruktora_motorowodnego_pzmwinw" }
background