-

Artykuł

Szkolenie dla egzaminatorów PZMWiNW

W związku wejściem w życie Rozporządzenia MSiT oraz MTBiGM w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania egzaminu, Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego przeprowadza nabór na stanowisko egzaminatora Związku.

W związku z powyższym w dniu 12.06.2013 r. o godz. 11:00 w siedzibie Związku, organizowane jest szkolenie, skierowane wyłącznie do osób posiadających patent instruktora PZMWiNW, którzy w poprzednich latach pełnili funkcje egzaminatora w komisjach egzaminacyjnych. Dodatkowo kandydaci na egzaminatorów muszą spełniać warunki określone w  powyższych Rozporządzeniach oraz przedstawić poniższe dokumenty:

1.    kserokopię patentu motorowodnego oraz licencji motorowodnej, o ile jest w posiadaniu,

2.    staż pływania udokumentowany na opiniach lub kartach rejsu z ostatnich 3 lat(co najmniej 2 rejsy po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi, w tym co najmniej 100 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu, przy czym w przypadku osób przeprowadzających egzamin na patent sternika motorowodnego lub na licencje do holowania narciarza wodnego lub holowania statków powietrznych, każde 10 godzin rejsu po wodach morskich może być zastąpione przez 1 dzień uprawiania turystyki wodnej po wodach śródlądowych, z tym że staż uprawiania turystyki wodnej po wodach śródlądowych nie może zastąpić więcej niż 100 godzin żeglugi po wodach morskich,

3.    oświadczenie o niekaralności (http://pzmwinw.pl/dokumenty/patenty/oswiadczenie_egzaminatora.pdf)

4.    wykaz z ostatnich 3 lat przeprowadzonych szkoleń w zakresie uprawiania turystyki wodnej w wymiarze co najmniej 200 godzin, przy czym każde 10 godzin szkolenia może być zastąpione udziałem w 1 egzaminie na uprawnienia do uprawiania turystyki wodnej (http://pzmwinw.pl/dokumenty/patenty/wykaz_przeprowadzonych_szkolen_i_egzaminow.pdf)

5.   egzaminatorzy aplikujący na funkcję Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej wypełniają dodatkowy druk (wykaz dla Przewodniczącego KE (http://pzmwinw.pl/dokumenty/patenty/wykaz_dla_przewodniczacego_ke.pdf) potwierdzający przeprowadzenie co najmniej 5 egzaminów na uprawnienia do uprawniania turystyki wodnej. W powyższym wykazie nie mogą powtórzyć się egzaminy wymienione w druku z punktu 4.

6.    ankietę instruktora (http://pzmwinw.pl/dokumenty/patenty/ankieta_instruktora.pdf)

7.    kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia,

8.    kserokopię potwierdzenia wpłaty za szkolenie.

 

Program szkolenia: http://pzmwinw.pl/dokumenty/patenty/program_szkolenia.pdf

 

Koszt szkolenia wynosi 492 zł brutto (w tym 92 zł VAT). Należność płatna na konto nr: 75 1160 2202 0000 0002 2442 0788 – Speed on the water Sp. z o.o.. W tytule przelewu należy wpisać: wpłata za szkolenie egzaminatorów oraz imię i nazwisko uczestnika szkolenia.

 

Osoby zakwalifikowane do szkoleniu prosimy o wcześniejsze przybycie w celu odbycia procesu rejestracji tj: podpisania umowy otrzymania indywidualnego loginu i hasła do programu rejestracji egzaminów itd.

Poniżej link do umowy :(http://pzmwinw.pl/dokumenty/patenty/umowa_.pdf,http://pzmwinw.pl/dokumenty/patenty/zalacznik_do_umowy.pdf

 

Zgłoszenia udziału w szkoleniu – wyłącznie poczta elektroniczną przyjmujemy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 czerwca 2013 r.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decydować będzie kolejność zgłoszeń.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń, zorganizowane będzie dodatkowe szkolenie.

Wszyscy zakwalifikowani do szkolenia instruktorzy otrzymają e-mailowe potwierdzenie/odmowę uczestnictwa.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji otrzymanych zgłoszeń.

			
			object(Articles)#20 (11) {
 ["id"]=>
 string(3) "296"
 ["title"]=>
 string(36) "Szkolenie dla egzaminatorów PZMWiNW"
 ["url"]=>
 string(35) "szkolenie_dla_egzaminatorow_pzmwinw"
 ["active"]=>
 string(1) "1"
 ["promo"]=>
 NULL
 ["promo_photo"]=>
 string(3) "jpg"
 ["intro"]=>
 string(393) "

W związku wejściem w życie Rozporządzenia MSiT oraz MTBiGM w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania egzaminu, Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego przeprowadza nabór na stanowisko egzaminatora Związku.

" ["content"]=> string(4732) "

W związku z powyższym w dniu 12.06.2013 r. o godz. 11:00 w siedzibie Związku, organizowane jest szkolenie, skierowane wyłącznie do osób posiadających patent instruktora PZMWiNW, którzy w poprzednich latach pełnili funkcje egzaminatora w komisjach egzaminacyjnych. Dodatkowo kandydaci na egzaminatorów muszą spełniać warunki określone w  powyższych Rozporządzeniach oraz przedstawić poniższe dokumenty:

1.    kserokopię patentu motorowodnego oraz licencji motorowodnej, o ile jest w posiadaniu,

2.    staż pływania udokumentowany na opiniach lub kartach rejsu z ostatnich 3 lat(co najmniej 2 rejsy po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi, w tym co najmniej 100 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu, przy czym w przypadku osób przeprowadzających egzamin na patent sternika motorowodnego lub na licencje do holowania narciarza wodnego lub holowania statków powietrznych, każde 10 godzin rejsu po wodach morskich może być zastąpione przez 1 dzień uprawiania turystyki wodnej po wodach śródlądowych, z tym że staż uprawiania turystyki wodnej po wodach śródlądowych nie może zastąpić więcej niż 100 godzin żeglugi po wodach morskich,

3.    oświadczenie o niekaralności (http://pzmwinw.pl/dokumenty/patenty/oswiadczenie_egzaminatora.pdf)

4.    wykaz z ostatnich 3 lat przeprowadzonych szkoleń w zakresie uprawiania turystyki wodnej w wymiarze co najmniej 200 godzin, przy czym każde 10 godzin szkolenia może być zastąpione udziałem w 1 egzaminie na uprawnienia do uprawiania turystyki wodnej (http://pzmwinw.pl/dokumenty/patenty/wykaz_przeprowadzonych_szkolen_i_egzaminow.pdf)

5.   egzaminatorzy aplikujący na funkcję Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej wypełniają dodatkowy druk (wykaz dla Przewodniczącego KE (http://pzmwinw.pl/dokumenty/patenty/wykaz_dla_przewodniczacego_ke.pdf) potwierdzający przeprowadzenie co najmniej 5 egzaminów na uprawnienia do uprawniania turystyki wodnej. W powyższym wykazie nie mogą powtórzyć się egzaminy wymienione w druku z punktu 4.

6.    ankietę instruktora (http://pzmwinw.pl/dokumenty/patenty/ankieta_instruktora.pdf)

7.    kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia,

8.    kserokopię potwierdzenia wpłaty za szkolenie.

 

Program szkolenia: http://pzmwinw.pl/dokumenty/patenty/program_szkolenia.pdf

 

Koszt szkolenia wynosi 492 zł brutto (w tym 92 zł VAT). Należność płatna na konto nr: 75 1160 2202 0000 0002 2442 0788 – Speed on the water Sp. z o.o.. W tytule przelewu należy wpisać: wpłata za szkolenie egzaminatorów oraz imię i nazwisko uczestnika szkolenia.

 

Osoby zakwalifikowane do szkoleniu prosimy o wcześniejsze przybycie w celu odbycia procesu rejestracji tj: podpisania umowy otrzymania indywidualnego loginu i hasła do programu rejestracji egzaminów itd.

Poniżej link do umowy :(http://pzmwinw.pl/dokumenty/patenty/umowa_.pdf,http://pzmwinw.pl/dokumenty/patenty/zalacznik_do_umowy.pdf

 

Zgłoszenia udziału w szkoleniu – wyłącznie poczta elektroniczną przyjmujemy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 czerwca 2013 r.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decydować będzie kolejność zgłoszeń.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń, zorganizowane będzie dodatkowe szkolenie.

Wszyscy zakwalifikowani do szkolenia instruktorzy otrzymają e-mailowe potwierdzenie/odmowę uczestnictwa.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji otrzymanych zgłoszeń.

" ["add_date"]=> string(21) "2013.05.29 - 15:30:40" ["region"]=> string(2) "pl" ["categories"]=> array(1) { [0]=> array(3) { ["category_id"]=> string(1) "3" ["category_url"]=> string(17) "sport_motorowodny" ["category_name"]=> string(17) "Sport motorowodny" } } }
background