-

Artykuł

Nabór do zespołu Inspektorów Nadzoru Technicznego

Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego ogłasza nabór chętnych do zespołu Inspektorów Nadzoru Technicznego.

Inspektorem Nadzoru Technicznego może zostać osoba, która spełni następujące warunki:

1.    Posiada znajomość podstawowych przepisów prawnych dotyczących rejestracji  i przeglądów technicznych statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji na wodach śródlądowych,

2.    Posiada rekomendacje klubu lub innego podmiotu zrzeszonego w Związku lub Okręgu.

3.    Ma wiek min 25 lat i nie więcej niż 60 lat.

4.    Posiada minimum wykształcenie średnie.

5.    Posiada patent sternika motorowodnego lub wyższy.

6.    Wniesie opłatę za egzamin kwalifikacyjny w wysokości 450 PLN + 23% VAT. (tj. 553,50 PLN, na konto 56 1160 2202 0000 0002 3988 1184 Bank Millennium S.A. w Warszawie Speed on the water Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 38/21, 00-691 Warszawa).

7.    Posiada i udostępni na potrzeby korespondencji ze Związkiem swój adres mailowy.

8.    Złoży wypełniony druk wniosku  o przyjęcie do Zespołu Inspektorów Technicznych wraz z załącznikami:

·          kopia posiadanego od minimum 5 lat patentu sternika motorowodnego lub wyższego,

·           kopia dokumentu ukończenia szkoły średniej,

·           kopia dowodu osobistego,

·           rekomendacje klubu lub innego podmiotu zrzeszonego w Związku lub Okręgu,

 

W ramach wniesionej opłaty Związek zapewnia materiały szkoleniowe, konsultacje i przeprowadzenie egzaminu, a także posiłek i napoje w przerwach między zajęciami. Związek nie zapewnia noclegów.

 

Komplet dokumentacji należy dostarczyć do PZMWiNW w Warszawie lub przesłać w formie zeskanowanej mailem na adres: pzmwinw@pzmwinw.pl w nieprzekraczalnym terminie do 30 maja 2014 r. do godz. 15.00.

 

Zgłoszenia kandydatów dostarczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

 

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzone zostanie w dwóch etapach:

 

I etap:

1.     Weryfikacja dokumentacji kandydatów pod kątem zgodności  z ustalonymi zasadami naboru kandydatów na Inspektorów Nadzoru Technicznego.

2.     Dokumentacja osób niedopuszczonych do dalszego postępowania zostanie wraz z opłatą zwrócona nadawcom na wskazany rachunek bankowy w ciągu 14 dni.

3.     O wynikach zainteresowani zostaną powiadomieni dnia 02 czerwca 2014 r. drogą mailową.

II etap:

1.     Do tego etapu postępowania zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy pomyślnie przeszli etap I.

2.     Osoby zakwalifikowane otrzymają materiały szkoleniowe wraz ze szczegółowym harmonogramem spotkania, które jest przewidziane na dzień 14 czerwca 2014r. (sobota) o godz. 10.00 w Warszawie przy ul. Wał Miedzeszyński 377 (siedziba Yacht Klub Polski).

 

Kandydaci w dniu egzaminu powinni przedłożyć Komisji Nadzoru Technicznego oryginały przesłanej wcześniej dokumentacji mailem.

 

Na spotkaniu w dniu 14 czerwca 2014 r. zostanie przeprowadzony egzamin teoretyczny ze znajomości przepisów w zakresie żeglugi śródlądowej, wyposażenia i rejestracji statków żeglugi śródlądowej przeznaczonych do sportu i rekreacji.

 

Dla osób, które zaliczą część teoretyczną przeprowadzony zostanie:

- praktyczny sprawdzian umiejętności kandydata (wybranych z całego zakresu umiejętności niezbędnych dla wypełniania zadań Inspektora Nadzoru Technicznego)

 

Dla osób, które zaliczą część teoretyczną i praktyczną przeprowadzone zostanie:

-   szkolenie w zakresie  operowania  programem obsługującym Centralny Rejestr Statków prowadzony przez Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego.

 

 

Egzamin teoretyczny zostanie przeprowadzony komisyjnie w formie testowej lub rozmowy indywidualnej w zależności od ilości zgłoszonych kandydatów. Do zaliczenia trzeba uzyskać min 80% poprawnych odpowiedzi.

 

W przypadku dużej ilości kandydatów zgłoszonych  i dopuszczonych do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie on przeprowadzony w dwóch terminach.

 

Związek zastrzega sobie prawo do interpretacji poszczególnych punktów powyższych ustaleń, a decyzje o jakichkolwiek odstępstwach od nich podejmuje Prezydium Zarządu.

 

Związek zastrzega sobie prawo wyboru kandydatów.

Egzamin jest przeprowadzany na wniosek Związku przez Speed on the water Spółka z o.o. 

			
			object(Articles)#20 (11) {
 ["id"]=>
 string(3) "403"
 ["title"]=>
 string(52) "Nabór do zespołu Inspektorów Nadzoru Technicznego"
 ["url"]=>
 string(49) "nabor_do_zespolu_inspektorow_nadzoru_technicznego"
 ["active"]=>
 string(1) "1"
 ["promo"]=>
 NULL
 ["promo_photo"]=>
 string(3) "jpg"
 ["intro"]=>
 string(143) "

Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego ogłasza nabór chętnych do zespołu Inspektorów Nadzoru Technicznego.

" ["content"]=> string(6848) "

Inspektorem Nadzoru Technicznego może zostać osoba, która spełni następujące warunki:

1.    Posiada znajomość podstawowych przepisów prawnych dotyczących rejestracji  i przeglądów technicznych statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji na wodach śródlądowych,

2.    Posiada rekomendacje klubu lub innego podmiotu zrzeszonego w Związku lub Okręgu.

3.    Ma wiek min 25 lat i nie więcej niż 60 lat.

4.    Posiada minimum wykształcenie średnie.

5.    Posiada patent sternika motorowodnego lub wyższy.

6.    Wniesie opłatę za egzamin kwalifikacyjny w wysokości 450 PLN + 23% VAT. (tj. 553,50 PLN, na konto 56 1160 2202 0000 0002 3988 1184 Bank Millennium S.A. w Warszawie Speed on the water Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 38/21, 00-691 Warszawa).

7.    Posiada i udostępni na potrzeby korespondencji ze Związkiem swój adres mailowy.

8.    Złoży wypełniony druk wniosku  o przyjęcie do Zespołu Inspektorów Technicznych wraz z załącznikami:

·          kopia posiadanego od minimum 5 lat patentu sternika motorowodnego lub wyższego,

·           kopia dokumentu ukończenia szkoły średniej,

·           kopia dowodu osobistego,

·           rekomendacje klubu lub innego podmiotu zrzeszonego w Związku lub Okręgu,

 

W ramach wniesionej opłaty Związek zapewnia materiały szkoleniowe, konsultacje i przeprowadzenie egzaminu, a także posiłek i napoje w przerwach między zajęciami. Związek nie zapewnia noclegów.

 

Komplet dokumentacji należy dostarczyć do PZMWiNW w Warszawie lub przesłać w formie zeskanowanej mailem na adres: pzmwinw@pzmwinw.pl w nieprzekraczalnym terminie do 30 maja 2014 r. do godz. 15.00.

 

Zgłoszenia kandydatów dostarczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

 

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzone zostanie w dwóch etapach:

 

I etap:

1.     Weryfikacja dokumentacji kandydatów pod kątem zgodności  z ustalonymi zasadami naboru kandydatów na Inspektorów Nadzoru Technicznego.

2.     Dokumentacja osób niedopuszczonych do dalszego postępowania zostanie wraz z opłatą zwrócona nadawcom na wskazany rachunek bankowy w ciągu 14 dni.

3.     O wynikach zainteresowani zostaną powiadomieni dnia 02 czerwca 2014 r. drogą mailową.

II etap:

1.     Do tego etapu postępowania zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy pomyślnie przeszli etap I.

2.     Osoby zakwalifikowane otrzymają materiały szkoleniowe wraz ze szczegółowym harmonogramem spotkania, które jest przewidziane na dzień 14 czerwca 2014r. (sobota) o godz. 10.00 w Warszawie przy ul. Wał Miedzeszyński 377 (siedziba Yacht Klub Polski).

 

Kandydaci w dniu egzaminu powinni przedłożyć Komisji Nadzoru Technicznego oryginały przesłanej wcześniej dokumentacji mailem.

 

Na spotkaniu w dniu 14 czerwca 2014 r. zostanie przeprowadzony egzamin teoretyczny ze znajomości przepisów w zakresie żeglugi śródlądowej, wyposażenia i rejestracji statków żeglugi śródlądowej przeznaczonych do sportu i rekreacji.

 

Dla osób, które zaliczą część teoretyczną przeprowadzony zostanie:

- praktyczny sprawdzian umiejętności kandydata (wybranych z całego zakresu umiejętności niezbędnych dla wypełniania zadań Inspektora Nadzoru Technicznego)

 

Dla osób, które zaliczą część teoretyczną i praktyczną przeprowadzone zostanie:

-   szkolenie w zakresie  operowania  programem obsługującym Centralny Rejestr Statków prowadzony przez Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego.

 

 

Egzamin teoretyczny zostanie przeprowadzony komisyjnie w formie testowej lub rozmowy indywidualnej w zależności od ilości zgłoszonych kandydatów. Do zaliczenia trzeba uzyskać min 80% poprawnych odpowiedzi.

 

W przypadku dużej ilości kandydatów zgłoszonych  i dopuszczonych do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie on przeprowadzony w dwóch terminach.

 

Związek zastrzega sobie prawo do interpretacji poszczególnych punktów powyższych ustaleń, a decyzje o jakichkolwiek odstępstwach od nich podejmuje Prezydium Zarządu.

 

Związek zastrzega sobie prawo wyboru kandydatów.

Egzamin jest przeprowadzany na wniosek Związku przez Speed on the water Spółka z o.o. 

" ["add_date"]=> string(21) "2014.05.27 - 13:13:41" ["region"]=> string(2) "pl" ["categories"]=> array(1) { [0]=> array(3) { ["category_id"]=> string(1) "3" ["category_url"]=> string(17) "sport_motorowodny" ["category_name"]=> string(17) "Sport motorowodny" } } }
background