Artykuł

Uwaga kluby: nadal można składać wnioski na dofinansowanie z rządowych programów

Ministerstwo Sportu podjęło decyzję dot. wydłużenia terminów składania i rozpatrzenia wniosków w ramach programów: „KLUB”, „Sport Wszystkich Dzieci”, „Sport dla Wszystkich” i Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych.

 
Rządowy Program „KLUB”
 
Wnioski o dofinansowanie, ramach Rządowego Programu „KLUB”, małe i średnie kluby sportowe mogą składać  do 9 kwietnia br. Ich rozpatrzenie nastąpi do 4 czerwca br.
 
To model bezpośredniego wsparcia małych i średnich klubów. Dofinansowanie może pozyskać podmiot działający przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest do dzieci i młodzieży do 18. roku życia.
 
Kwota dofinansowania wynosi:
 • 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych,
 • 15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych.
Środki można przeznaczyć na:
 
- Organizację obozu sportowego,
- Sprzęt sportowy
- Wynagrodzenie dla trenerów
 
 
Program „Sport Wszystkich Dzieci”
 
Termin rozstrzygnięcia wniosków na zadanie: „Wpieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży” w ramach Programu „Sport wszystkich Dzieci” został przesunięty  do 7 kwietnia br.
 
Program „Sport Wszystkich Dzieci” adresowany jest do uczniów szkół różnych szczebli edukacyjnych, a w szczególności do uczniów szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie całego kraju, jak również do klubów i organizacji sportowych. Założeniem Programu jest powszechne uczestnictwo dzieci i młodzieży w podstawowych obszarach kultury fizycznej.
 
Główne cele zadania „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży”:
 1. promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
 2. stworzenie możliwości udziału w interdyscyplinarnej rywalizacji sportowej,
 3. krzewienie idei fair play,
 4. stworzenie możliwości szerokiego udziału w systemowej rywalizacji sportowej uczniów z mniejszym potencjałem sportowych umiejętności,
 5. wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do sportu, niezależnie od statusu materialnego rodziców,
 6. optymalne wykorzystanie infrastruktury sportowej, w tym obiektów Orlik,
 7. identyfikacja i rozwijanie talentów sportowych,
 8.  zwiększenie aktywności i efektywności działań stowarzyszeń i klubów sportowych – uczniowskich, szkolnych, międzyszkolnych, ludowych oraz innych organizacji pozarządowych, w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży,
 9. aktywizacja lokalnych struktur samorządu terytorialnego i lokalnych środowisk gospodarczych do współpracy i współfinansowania projektu.
 
Program „ Sport dla Wszystkich”
 
Termin rozstrzygnięcia wniosków, złożonych w ramach programu „Sport dla Wszystkich” to  7 kwietnia br.
 
Główną ideą programu „Sport dla Wszystkich” jest stworzenie warunków do osiągnięcia celu strategicznego – aktywnego i zdrowego społeczeństwa, poprzez upowszechnianie sportu i aktywności fizycznej oraz promocję zdrowego i aktywnego stylu życia.
 
Główne cele Programu:
 • zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa, w różnych grupach społecznych i środowiskowych;
 • tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie zdrowego stylu życia;
 • wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich, pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie dobrych praktyk na terenie całego kraju;
 • promowanie rozwoju sportu dla wszystkich i aktywności fizycznej wszystkich środowisk i grup społecznych;
 • promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu;
 • przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (w tym nadwadze i otyłości), wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej;
 • promowanie i wspieranie inicjatyw służących rozwijaniu aktywności fizycznej osób starszych, solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej poprzez sport;
 • niwelowanie różnic dotyczących poziomu aktywności fizycznej w różnych środowiskach
 • i grupach społecznych.
 
Program Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych
 
Termin rozstrzygnięcia naboru wniosków w ramach Programu został ustalony na dzień  9 kwietnia br.
 
Głównym celem Programu jest tworzenie optymalnych warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym zwiększanie uczestnictwa w różnych formach aktywności sportowej, włączenie w główne nurty życia społecznego oraz wyrównanie szans w dostępie do przestrzeni publicznej w obszarze sportu.
 
Cele szczegółowe Programu:
 1. zwiększenie aktywności ruchowej osób niepełnosprawnych, prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z tym jakości życia;
 2. wyrabianie nawyku stałego podnoszenia poziomu sprawności fizycznej;
 3. kształtowanie zdrowego stylu życia;
 4. rozbudzanie zainteresowań sportowych w zależności od potrzeb, możliwości i preferencji uczestnika;
 5. tworzenie alternatywnej formy spędzania wolnego czasu dla osób niepełnosprawnych;
 6. kształtowanie zdrowej rywalizacji, szczególnie poprzez umiejętność współzawodnictwa i chęci podjęcia wysiłku;
 7. podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie sportu osób niepełnosprawnych.
   
 

 

			
			object(Articles)#20 (11) {
 ["active"]=>
 string(1) "1"
 ["add_date"]=>
 string(19) "2020-03-25 10:49:38"
 ["categories"]=>
 array(4) {
  [0]=>
  array(3) {
   ["category_id"]=>
   string(1) "1"
   ["category_name"]=>
   string(9) "Wakeboard"
   ["category_url"]=>
   string(9) "wakeboard"
  }
  [1]=>
  array(3) {
   ["category_id"]=>
   string(1) "4"
   ["category_name"]=>
   string(13) "Skutery wodne"
   ["category_url"]=>
   string(13) "skutery_wodne"
  }
  [2]=>
  array(3) {
   ["category_id"]=>
   string(1) "2"
   ["category_name"]=>
   string(17) "Narciarstwo wodne"
   ["category_url"]=>
   string(17) "narciarstwo_wodne"
  }
  [3]=>
  array(3) {
   ["category_id"]=>
   string(1) "3"
   ["category_name"]=>
   string(17) "Sport motorowodny"
   ["category_url"]=>
   string(17) "sport_motorowodny"
  }
 }
 ["content"]=>
 string(17547) "
 
Rządowy Program „KLUB”
 
Wnioski o dofinansowanie, ramach Rządowego Programu „KLUB”, małe i średnie kluby sportowe mogą składać  do 9 kwietnia br. Ich rozpatrzenie nastąpi do 4 czerwca br.
 
To model bezpośredniego wsparcia małych i średnich klubów. Dofinansowanie może pozyskać podmiot działający przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest do dzieci i młodzieży do 18. roku życia.
 
Kwota dofinansowania wynosi:
 • 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych,
 • 15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych.
Środki można przeznaczyć na:
 
- Organizację obozu sportowego,
- Sprzęt sportowy
- Wynagrodzenie dla trenerów
 
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2019-rok/2694,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2020-roku-Programu-KLUB.html
 
Program „Sport Wszystkich Dzieci”
 
Termin rozstrzygnięcia wniosków na zadanie: „Wpieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży” w ramach Programu „Sport wszystkich Dzieci” został przesunięty  do 7 kwietnia br.
 
Program „Sport Wszystkich Dzieci” adresowany jest do uczniów szkół różnych szczebli edukacyjnych, a w szczególności do uczniów szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie całego kraju, jak również do klubów i organizacji sportowych. Założeniem Programu jest powszechne uczestnictwo dzieci i młodzieży w podstawowych obszarach kultury fizycznej.
 
Główne cele zadania „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży”:
 1. promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
 2. stworzenie możliwości udziału w interdyscyplinarnej rywalizacji sportowej,
 3. krzewienie idei fair play,
 4. stworzenie możliwości szerokiego udziału w systemowej rywalizacji sportowej uczniów z mniejszym potencjałem sportowych umiejętności,
 5. wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do sportu, niezależnie od statusu materialnego rodziców,
 6. optymalne wykorzystanie infrastruktury sportowej, w tym obiektów Orlik,
 7. identyfikacja i rozwijanie talentów sportowych,
 8.  zwiększenie aktywności i efektywności działań stowarzyszeń i klubów sportowych – uczniowskich, szkolnych, międzyszkolnych, ludowych oraz innych organizacji pozarządowych, w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży,
 9. aktywizacja lokalnych struktur samorządu terytorialnego i lokalnych środowisk gospodarczych do współpracy i współfinansowania projektu.
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2019-rok/2693,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2020-roku-Programu-Sport-Wszystkich-Dzieci.html
 
Program „ Sport dla Wszystkich”
 
Termin rozstrzygnięcia wniosków, złożonych w ramach programu „Sport dla Wszystkich” to  7 kwietnia br.
 
Główną ideą programu „Sport dla Wszystkich” jest stworzenie warunków do osiągnięcia celu strategicznego – aktywnego i zdrowego społeczeństwa, poprzez upowszechnianie sportu i aktywności fizycznej oraz promocję zdrowego i aktywnego stylu życia.
 
Główne cele Programu:
 • zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa, w różnych grupach społecznych i środowiskowych;
 • tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie zdrowego stylu życia;
 • wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich, pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie dobrych praktyk na terenie całego kraju;
 • promowanie rozwoju sportu dla wszystkich i aktywności fizycznej wszystkich środowisk i grup społecznych;
 • promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu;
 • przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (w tym nadwadze i otyłości), wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej;
 • promowanie i wspieranie inicjatyw służących rozwijaniu aktywności fizycznej osób starszych, solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej poprzez sport;
 • niwelowanie różnic dotyczących poziomu aktywności fizycznej w różnych środowiskach
 • i grupach społecznych.
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2019-rok/2703%2cNabor-wnioskow-na-realizacje-w-2020-r-Programu-Sport-dla-Wszystkich.html
 
Program Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych
 
Termin rozstrzygnięcia naboru wniosków w ramach Programu został ustalony na dzień  9 kwietnia br.
 
Głównym celem Programu jest tworzenie optymalnych warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym zwiększanie uczestnictwa w różnych formach aktywności sportowej, włączenie w główne nurty życia społecznego oraz wyrównanie szans w dostępie do przestrzeni publicznej w obszarze sportu.
 
Cele szczegółowe Programu:
 1. zwiększenie aktywności ruchowej osób niepełnosprawnych, prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z tym jakości życia;
 2. wyrabianie nawyku stałego podnoszenia poziomu sprawności fizycznej;
 3. kształtowanie zdrowego stylu życia;
 4. rozbudzanie zainteresowań sportowych w zależności od potrzeb, możliwości i preferencji uczestnika;
 5. tworzenie alternatywnej formy spędzania wolnego czasu dla osób niepełnosprawnych;
 6. kształtowanie zdrowej rywalizacji, szczególnie poprzez umiejętność współzawodnictwa i chęci podjęcia wysiłku;
 7. podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie sportu osób niepełnosprawnych.
   
https://www.gov.pl/web/sport/dodatkowy-nabor-wnioskow-do-programu-upowszechniania-sportu-osob-niepelnosprawnych-w-2020-r-w-ramach-rozwijania-sportu-poprzez-wspieranie-przedsiewziec-z-zakresu-upowszechniania-sportu-osob-niepelnosprawnych
 

 

" ["id"]=> string(4) "1527" ["intro"]=> string(318) "

Ministerstwo Sportu podjęło decyzję dot. wydłużenia terminów składania i rozpatrzenia wniosków w ramach programów: „KLUB”, „Sport Wszystkich Dzieci”, „Sport dla Wszystkich” i Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych.

" ["promo"]=> NULL ["promo_photo"]=> string(3) "jpg" ["region"]=> string(2) "pl" ["title"]=> string(85) "Uwaga kluby: nadal można składać wnioski na dofinansowanie z rządowych programów" ["url"]=> string(79) "uwaga_kluby_nadal_mozna_skladac_wnioski_na_dofinansowanie_z_rzadowych_programow" }
background