Artykuł

Prowadzimy nabór na kurs Instruktora Motorowodnego PZMWiNW

Chcesz zostać Instruktorem Motorowodnym PZMWiNW? Prowadzimy nabór na kurs instruktorski, który odbędzie się na przełomie kwietnia i maja br. Więcej szczegółów znajdą Państwo w poniższym artykule.

Osoby zainteresowane kursem prosimy o przesłanie na adres mailowy aldona.kaczorek@motorowodniacy.org  następujących dokumentów:

1. Karta zgłoszenia – do pobrania TUTAJ.

2. Kserokopia świadectwa potwierdzającego wykształcenie co najmniej średnie.

3. Kserokopia patentu motorowodnego sternika morskiego

4. Kserokopia licencji do holowania narciarza wodnego.

5. Referencje wystawione przez podmioty prowadzące szkolenia motorowodne.

6. Załącznik nr 2 Regulaminu Stopnia Instruktora Motorowodnego PZMWiNW- do pobrania TUTAJ.

7. Potwierdzenie wpłaty za sprawdzian wstępny.

Przed rozpoczęciem szkolenia, kandydat na instruktora motorowodnego musi przystąpić do  sprawdzianu kwalifikacyjnego - wstępnego.

Sprawdzian zostanie przeprowadzony w dniu 26 marca 2022 r.  godz. 11:00 w Ośrodku Wypoczynkowym TKKF Wodnik, ul. Zegrzyńska 10, 05-126 Nieporęt, w formie:

a. Pisemnego sprawdzianu wiedzy teoretycznej z zakresu sternika motorowodnego.

b. Praktycznego sprawdzianu umiejętności manewrowania jachtem motorowym.

Po otrzymaniu oceny pozytywnej z obydwu części sprawdzianu kandydat zostanie dopuszczony do szkolenia na stopień instruktora motorowodnego.

Koszt sprawdzaniu wstępnego: 200 zł.

Nr konta: 2310 3015 8200 0000 0807 535005.

W przypadku niezaliczenia sprawdzianu i nie zakwalifikowaniu się na szkolenie kwota w wysokości 200 zł nie podlega zwrotowi.

Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona. O wpisie uczestników na listę decyduje kolejność zgłoszeń.

Uwaga! Ostateczny termin oraz cena szkolenia na stopień instruktora motorowodnego uzależniona jest od ilości osób zakwalifikowanych na kurs i zostanie podana po sprawdzianie wstępnym.

Termin kursu: kwiecień/maj 2022.

Miejsce kursu: Warszawa/Nieporęt.

Cena kursu: około 1300 zł + 23 % VAT.


Nabór Kandydatów

Do szkolenia na stopień Instruktor Motorowodny PZMWiNW może być dopuszczony kandydat, który:

a. Ukończył co najmniej 21 lat.

b. Posiada przynajmniej średnie wykształcenie.

c. Posiada patent motorowodnego sternika morskiego oraz licencję na holowanie narciarza wodnego lub innych obiektów pływających.

d. Posiada stosowne referencje wystawione przez podmioty prowadzące szkolenia motorowodne.

e. Posiada stosowne ubezpieczenie NNW i OC na czas szkolenia i egzaminu.


Egzamin

1. Egzamin końcowy przeprowadzony zostanie w ostatnim dniu kursu przez Komisję Egzaminacyjną powołana przez Prezydium Zarządu PZMWiNW.

2. Do egzaminu końcowego dopuszczeni zostaną ci uczestnicy, którzy:

a. Uczestniczyli czynnie w zajęciach na kursie (min. 75% czasu).

b. Uzyskali zaliczenie u wszystkich wykładowców prowadzących zajęcia ze specjalizacji.

c. Opracowali konspekt oraz przeprowadzili zajęcia teoretyczne na wskazany temat uzyskując pozytywną ocenę.

d. Dokonali opłaty za egzamin.

 

			
			object(Articles)#20 (11) {
 ["active"]=>
 string(1) "1"
 ["add_date"]=>
 string(19) "2022-02-15 15:23:03"
 ["categories"]=>
 array(4) {
  [0]=>
  array(3) {
   ["category_id"]=>
   string(1) "1"
   ["category_name"]=>
   string(9) "Wakeboard"
   ["category_url"]=>
   string(9) "wakeboard"
  }
  [1]=>
  array(3) {
   ["category_id"]=>
   string(1) "4"
   ["category_name"]=>
   string(13) "Skutery wodne"
   ["category_url"]=>
   string(13) "skutery_wodne"
  }
  [2]=>
  array(3) {
   ["category_id"]=>
   string(1) "2"
   ["category_name"]=>
   string(17) "Narciarstwo wodne"
   ["category_url"]=>
   string(17) "narciarstwo_wodne"
  }
  [3]=>
  array(3) {
   ["category_id"]=>
   string(1) "3"
   ["category_name"]=>
   string(17) "Sport motorowodny"
   ["category_url"]=>
   string(17) "sport_motorowodny"
  }
 }
 ["content"]=>
 string(15231) "

Osoby zainteresowane kursem prosimy o przesłanie na adres mailowy aldona.kaczorek@motorowodniacy.org  następujących dokumentów:

1. Karta zgłoszenia – do pobrania TUTAJ.

2. Kserokopia świadectwa potwierdzającego wykształcenie co najmniej średnie.

3. Kserokopia patentu motorowodnego sternika morskiego

4. Kserokopia licencji do holowania narciarza wodnego.

5. Referencje wystawione przez podmioty prowadzące szkolenia motorowodne.

6. Załącznik nr 2 Regulaminu Stopnia Instruktora Motorowodnego PZMWiNW- do pobrania TUTAJ.

7. Potwierdzenie wpłaty za sprawdzian wstępny.

Przed rozpoczęciem szkolenia, kandydat na instruktora motorowodnego musi przystąpić do  sprawdzianu kwalifikacyjnego - wstępnego.

Sprawdzian zostanie przeprowadzony w dniu 26 marca 2022 r.  godz. 11:00 w Ośrodku Wypoczynkowym TKKF Wodnik, ul. Zegrzyńska 10, 05-126 Nieporęt, w formie:

a. Pisemnego sprawdzianu wiedzy teoretycznej z zakresu sternika motorowodnego.

b. Praktycznego sprawdzianu umiejętności manewrowania jachtem motorowym.

Po otrzymaniu oceny pozytywnej z obydwu części sprawdzianu kandydat zostanie dopuszczony do szkolenia na stopień instruktora motorowodnego.

Koszt sprawdzaniu wstępnego: 200 zł.

Nr konta: 2310 3015 8200 0000 0807 535005.

W przypadku niezaliczenia sprawdzianu i nie zakwalifikowaniu się na szkolenie kwota w wysokości 200 zł nie podlega zwrotowi.

Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona. O wpisie uczestników na listę decyduje kolejność zgłoszeń.

Uwaga! Ostateczny termin oraz cena szkolenia na stopień instruktora motorowodnego uzależniona jest od ilości osób zakwalifikowanych na kurs i zostanie podana po sprawdzianie wstępnym.

Termin kursu: kwiecień/maj 2022.

Miejsce kursu: Warszawa/Nieporęt.

Cena kursu: około 1300 zł + 23 % VAT.


Nabór Kandydatów

Do szkolenia na stopień Instruktor Motorowodny PZMWiNW może być dopuszczony kandydat, który:

a. Ukończył co najmniej 21 lat.

b. Posiada przynajmniej średnie wykształcenie.

c. Posiada patent motorowodnego sternika morskiego oraz licencję na holowanie narciarza wodnego lub innych obiektów pływających.

d. Posiada stosowne referencje wystawione przez podmioty prowadzące szkolenia motorowodne.

e. Posiada stosowne ubezpieczenie NNW i OC na czas szkolenia i egzaminu.


Egzamin

1. Egzamin końcowy przeprowadzony zostanie w ostatnim dniu kursu przez Komisję Egzaminacyjną powołana przez Prezydium Zarządu PZMWiNW.

2. Do egzaminu końcowego dopuszczeni zostaną ci uczestnicy, którzy:

a. Uczestniczyli czynnie w zajęciach na kursie (min. 75% czasu).

b. Uzyskali zaliczenie u wszystkich wykładowców prowadzących zajęcia ze specjalizacji.

c. Opracowali konspekt oraz przeprowadzili zajęcia teoretyczne na wskazany temat uzyskując pozytywną ocenę.

d. Dokonali opłaty za egzamin.

 

" ["id"]=> string(4) "1910" ["intro"]=> string(274) "

Chcesz zostać Instruktorem Motorowodnym PZMWiNW? Prowadzimy nabór na kurs instruktorski, który odbędzie się na przełomie kwietnia i maja br. Więcej szczegółów znajdą Państwo w poniższym artykule.

" ["promo"]=> NULL ["promo_photo"]=> string(3) "jpg" ["region"]=> string(2) "pl" ["title"]=> string(59) "Prowadzimy nabór na kurs Instruktora Motorowodnego PZMWiNW" ["url"]=> string(58) "prowadzimy_nabor_na_kurs_instruktora_motorowodnego_pzmwinw" }
background