Artykuł

O podziale medali w MP Skuterów Wodnych zadecydują wyniki z Rybnika

Już w najbliższą sobotę w Rybniku odbedzie się ostatnia tegoroczna runka Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych. 8 września z nabrzeża rybnickiego Yacht Clubu nad Zalewem Rybnickim będzie można obserwować zaciętą walkę o medale krajowego czempionatu. Eocje gwarantowane, zapraszamy! 

Uczestnicy będą rywalizować o tytuł w 4 klasach. Na wodzie wiele  emocji zapewnią nam zawodnicy, natomiast na lądzie będzie odbywał się Dzień otwarty Fundacji PGE Energia Ciepła! 

Regulamin/ Program – Finału Mistrzostw Polski skuterów wodnych Rybnik 2018 

TERMIN I MIEJSCE: 
Zawody zostaną rozegrane na Zalewie Rybnickim w województwie Śląskim w dniu 8 września 2018, zgodnie z zamieszczonym programem zawodów. Adres: Sekcja Moto H2O, 44-207 Rybnik ul. Podmiejska.  

KLASY: 
1. RUNABOUT SPARK STOCK 
2. RUNABOUT STOCK 
3. RUNABOUT LIMITED 
4. RUNABOUT OPEN 

ZAWODY ZOSTANĄ ROZEGRANE W OPARCIU O: 
1. Regulamin Sportowy Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych 2018 
2. Regulamin Techniczny Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych 2018 

ZGŁOSZENIA: 
Zgłoszenia do udziału w zawodach przyjmowane będą w biurze zawodów Rybnik ul. Podmiejska w miejscu zawodów.  
1. Dnia 8.09.2018 w godzinach 8.00 – 9.30 / namiot organizatora przy molo. 

UDZIAŁ W ZAWODACH: 
Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu w Mistrzostwach jest: 
1. Posiadanie aktualnej licencji zawodniczej z aktualnym hologramem –  zawodnicy z Polski 
2. Posiadanie ważnego badania lekarskiego potwierdzonego przez lekarza medycyny sportowej – zawodnicy z Polski 
3. Posiadanie licencji zawodniczej oraz wypełnienie wniosku o licencję  jednorazową – zawodnicy z zagranicy 
4. Wykupienie w miejscu rozgrywania zawodów ubezpieczenia NNW ( lub udział w ubezpieczeniu grupowym) na kwotę minimum 25 000.00 zł 
5. Dokonanie wpłaty wpisowego 
6. Wypełnienie i podpisanie przez Sędziego Technicznego karty zgłoszenia do udziału zawodnika 

NAGRODY: 
1. Zawodnicy za zajęcie w V edycji I, II, III miejsca otrzymują Puchary,  Medale, Dyplomy i nagrody od Sponsorów zawodów 
2. Zawodnicy za zajęcie w klasyfikacji ogólnej Mistrzostw Polski I, II, III otrzymują medale od Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
1. Wodowanie skuterów odbywać się może tylko i wyłącznie w wyznaczonym przez organizatora do tego miejscu 
2. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu samochodami na teren parku maszyn oraz strefy dla publiczności. Zostanie wyznaczony specjalnie wydzielony parking dla zawodników o czym każdy zawodnik zostanie poinformowany po przybyciu w miejsce  zawodów 
3. Każdy zawodnik zobowiązany jest do ochrony środowiska naturalnego i w związku z tym jego obowiązkiem jest nie dopuszczenie do jego zanieczyszczenia  w wyniku bieżącej obsługi skutera czy jego awarii 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym  Regulaminie/ Programie, które to zmiany będą przedstawione najpóźniej na odprawie zawodników 
5. Za uszkodzoną boję organizator będzie pobierał opłatę w wysokości 500,00 zł 
6. Ekspozycja reklam, sprzedaż oraz promocji jakichkolwiek produktów oraz  usług w miejscu rozgrywania zawodów jest wyłącznym przywilejem Organizatora.  Zawodnicy posiadające własne reklamy zobowiązani są do wcześniejszego kontaktu  
z Organizatorem. Organizator może nałożyć karę za ustawienie reklam bez jego zgody w wysokości 5 000,00zł lub usunąć nieuzgodnione reklamy, produkty,  stoiska z miejsca zawodów. 
7. Strefa zawodów określona przez Organizatora i przedstawiona na planie sytuacyjnym jest strefą wyłączoną z publicznego dostępu, chyba że Organizator postanowi inaczej. Służby porządkowe w tym Policja i/ lub Straż Miejska mogą  na wniosek Organizatora usunąć i zakazać wstępu osobom wskazanym przez Organizatora. 
8. Organizator może wytyczyć strefy z ograniczeniem dostępu oraz wprowadzić inne ograniczenia wynikające z zasad bezpieczeństwa. 
9. Niniejszy Regulamin / Program zostanie uczestnikom zawodów załączony do karty zgłoszenia. Zawodnik startując w zawodach jednoczenie akceptuje powyższe  postanowienia załączonego Regulaminu/ Programu zawodów. 

PROGRAM MINUTOWY W DNIU MISTRZOSTW POLSKI SKUTERÓW WODNYCH RYBNIK 2018 

8-09-2017 
08.00 – 9.30 rejestracja zawodników – wyznaczone biuro zawodów 
09.30 – 10.00 kontrola techniczna zawodników 
10.00 – 11.00 Odprawa zawodników 
11.00 – 11.15 Otwarcie zawodów 
11.15 – 12.00 treningi obowiązkowe zawodników wszystkich startujących klas 

RUNABOUT STOCK 
RUNABOUT LIMITED 
RUNABOUT SPARK STOCK 
RUNABOUT OPEN 

12.00-13.15: I seria wyścigów 
RUNABOUT STOCK 
RUNABOUT LIMITED 
RUNABOUT SPARK STOCK 
RUNABOUT OPEN 

13.30 – 14.45: II seria wyścigów 
RUNABOUT STOCK 
RUNABOUT LIMITED 
RUNABOUT SPARK STOCK 
RUNABOUT OPEN 

14.45-15.45 PRZERWA 

15.45 – 17.30: III seria zawodów 
RUNABOUT STOCK 
RUNABOUT LIMITED 
RUNABOUT SPARK STOCK 
RUNABOUT OPEN 

19.00 Rozdanie nagród 

			
			object(Articles)#20 (11) {
 ["active"]=>
 string(1) "1"
 ["add_date"]=>
 string(19) "2018-09-05 15:28:12"
 ["categories"]=>
 array(1) {
  [0]=>
  array(3) {
   ["category_id"]=>
   string(1) "4"
   ["category_name"]=>
   string(13) "Skutery wodne"
   ["category_url"]=>
   string(13) "skutery_wodne"
  }
 }
 ["content"]=>
 string(6239) "

Uczestnicy będą rywalizować o tytuł w 4 klasach. Na wodzie wiele  emocji zapewnią nam zawodnicy, natomiast na lądzie będzie odbywał się Dzień otwarty Fundacji PGE Energia Ciepła! 

Regulamin/ Program – Finału Mistrzostw Polski skuterów wodnych Rybnik 2018 

TERMIN I MIEJSCE: 
Zawody zostaną rozegrane na Zalewie Rybnickim w województwie Śląskim w dniu 8 września 2018, zgodnie z zamieszczonym programem zawodów. Adres: Sekcja Moto H2O, 44-207 Rybnik ul. Podmiejska.  

KLASY: 
1. RUNABOUT SPARK STOCK 
2. RUNABOUT STOCK 
3. RUNABOUT LIMITED 
4. RUNABOUT OPEN 

ZAWODY ZOSTANĄ ROZEGRANE W OPARCIU O: 
1. Regulamin Sportowy Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych 2018 
2. Regulamin Techniczny Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych 2018 

ZGŁOSZENIA: 
Zgłoszenia do udziału w zawodach przyjmowane będą w biurze zawodów Rybnik ul. Podmiejska w miejscu zawodów.  
1. Dnia 8.09.2018 w godzinach 8.00 – 9.30 / namiot organizatora przy molo. 

UDZIAŁ W ZAWODACH: 
Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu w Mistrzostwach jest: 
1. Posiadanie aktualnej licencji zawodniczej z aktualnym hologramem –  zawodnicy z Polski 
2. Posiadanie ważnego badania lekarskiego potwierdzonego przez lekarza medycyny sportowej – zawodnicy z Polski 
3. Posiadanie licencji zawodniczej oraz wypełnienie wniosku o licencję  jednorazową – zawodnicy z zagranicy 
4. Wykupienie w miejscu rozgrywania zawodów ubezpieczenia NNW ( lub udział w ubezpieczeniu grupowym) na kwotę minimum 25 000.00 zł 
5. Dokonanie wpłaty wpisowego 
6. Wypełnienie i podpisanie przez Sędziego Technicznego karty zgłoszenia do udziału zawodnika 

NAGRODY: 
1. Zawodnicy za zajęcie w V edycji I, II, III miejsca otrzymują Puchary,  Medale, Dyplomy i nagrody od Sponsorów zawodów 
2. Zawodnicy za zajęcie w klasyfikacji ogólnej Mistrzostw Polski I, II, III otrzymują medale od Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
1. Wodowanie skuterów odbywać się może tylko i wyłącznie w wyznaczonym przez organizatora do tego miejscu 
2. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu samochodami na teren parku maszyn oraz strefy dla publiczności. Zostanie wyznaczony specjalnie wydzielony parking dla zawodników o czym każdy zawodnik zostanie poinformowany po przybyciu w miejsce  zawodów 
3. Każdy zawodnik zobowiązany jest do ochrony środowiska naturalnego i w związku z tym jego obowiązkiem jest nie dopuszczenie do jego zanieczyszczenia  w wyniku bieżącej obsługi skutera czy jego awarii 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym  Regulaminie/ Programie, które to zmiany będą przedstawione najpóźniej na odprawie zawodników 
5. Za uszkodzoną boję organizator będzie pobierał opłatę w wysokości 500,00 zł 
6. Ekspozycja reklam, sprzedaż oraz promocji jakichkolwiek produktów oraz  usług w miejscu rozgrywania zawodów jest wyłącznym przywilejem Organizatora.  Zawodnicy posiadające własne reklamy zobowiązani są do wcześniejszego kontaktu  
z Organizatorem. Organizator może nałożyć karę za ustawienie reklam bez jego zgody w wysokości 5 000,00zł lub usunąć nieuzgodnione reklamy, produkty,  stoiska z miejsca zawodów. 
7. Strefa zawodów określona przez Organizatora i przedstawiona na planie sytuacyjnym jest strefą wyłączoną z publicznego dostępu, chyba że Organizator postanowi inaczej. Służby porządkowe w tym Policja i/ lub Straż Miejska mogą  na wniosek Organizatora usunąć i zakazać wstępu osobom wskazanym przez Organizatora. 
8. Organizator może wytyczyć strefy z ograniczeniem dostępu oraz wprowadzić inne ograniczenia wynikające z zasad bezpieczeństwa. 
9. Niniejszy Regulamin / Program zostanie uczestnikom zawodów załączony do karty zgłoszenia. Zawodnik startując w zawodach jednoczenie akceptuje powyższe  postanowienia załączonego Regulaminu/ Programu zawodów. 

PROGRAM MINUTOWY W DNIU MISTRZOSTW POLSKI SKUTERÓW WODNYCH RYBNIK 2018 

8-09-2017 
08.00 – 9.30 rejestracja zawodników – wyznaczone biuro zawodów 
09.30 – 10.00 kontrola techniczna zawodników 
10.00 – 11.00 Odprawa zawodników 
11.00 – 11.15 Otwarcie zawodów 
11.15 – 12.00 treningi obowiązkowe zawodników wszystkich startujących klas 

RUNABOUT STOCK 
RUNABOUT LIMITED 
RUNABOUT SPARK STOCK 
RUNABOUT OPEN 

12.00-13.15: I seria wyścigów 
RUNABOUT STOCK 
RUNABOUT LIMITED 
RUNABOUT SPARK STOCK 
RUNABOUT OPEN 

13.30 – 14.45: II seria wyścigów 
RUNABOUT STOCK 
RUNABOUT LIMITED 
RUNABOUT SPARK STOCK 
RUNABOUT OPEN 

14.45-15.45 PRZERWA 

15.45 – 17.30: III seria zawodów 
RUNABOUT STOCK 
RUNABOUT LIMITED 
RUNABOUT SPARK STOCK 
RUNABOUT OPEN 

19.00 Rozdanie nagród 

" ["id"]=> string(4) "1309" ["intro"]=> string(330) "

Już w najbliższą sobotę w Rybniku odbedzie się ostatnia tegoroczna runka Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych. 8 września z nabrzeża rybnickiego Yacht Clubu nad Zalewem Rybnickim będzie można obserwować zaciętą walkę o medale krajowego czempionatu. Eocje gwarantowane, zapraszamy! 

" ["promo"]=> NULL ["promo_photo"]=> string(3) "jpg" ["region"]=> string(2) "pl" ["title"]=> string(69) "O podziale medali w MP Skuterów Wodnych zadecydują wyniki z Rybnika" ["url"]=> string(67) "o_podziale_medali_w_mp_skuterow_wodnych_zadecyduja_wyniki_z_rybnika" }
background