Artykuł

Czy tzw. Związek Wakeboardu istnieje?

W związku z kierowanymi do PZMWiNW pytaniami od naszych Członków oraz Partnerów i kluczowych Interesariuszy dotyczących powstania i działalności tzw. Związku Wakeboaru, postanowiliśmy odnieść się do informacji zamieszczanych w mediach społecznościowych i na ogólnie dostępnych platformach komunikacji w Internecie na temat tzw. Związku Wakeboardu.

Od początku sezonu do Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego docierały informacje o powstaniu organizacji pod nazwą Związek Wakeboardu oraz inicjatywach tejże organizacji zmierzających do (tu cytat z www.facebook.com/pzwake) „wyłączenia ze struktur PZMWiNW” i „batalii z PZMWiNW o wyodrębnienie wakeboardu i wakeskate ze struktur i przyznaniu Związkowi Wakeboardu licencji międzynarodowej federacji”.

Na potwierdzenie takiej aktywności otrzymaliśmy między innymi pismo podpisane przez: Prezesa Związku Wakeboardu Patryka Gagana oraz wiceprezesów Arkadiusza Helsnera i Dariusza Wawer. Dodatkowo na spotkaniu zorganizowanym przez PZMWiNW w dniu 20 maja 2016 roku, a dotyczącym kondycji i przyszłości polskiego wakeboardu, pojawiły się osoby, które w obecności przedstawicieli Ministerstwa Sportu i Turystyki przedstawiły się jako założyciele Związku Wakeboardu – między innymi prezes Patryk Gagan, wiceprezes Arkadiusz Helsner i  sekretarz Marta Daniło; na stronie www.pzwake.org publikowane są informacje i kalendarz imprez pod patronatem Związku Wakeboardu, a na www.facebook.com/pzwake w dniu 18 maja została opublikowana informacja o  założeniu Związku Wakeboardu oraz lista klubów, które (cytat z www.facebook.com/pzwake) „zawiązały oficjalną współpracę w Związku Wakeboardu”.

W związku z powyższym wiceprezes Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego Wiesław Kurnik skierował pismo do Klubów – członków PZMWiNW, które miały tworzyć struktury tzw. Związku Wakeboardu z prośbą o potwierdzenie  tych informacji  oraz z prośbą o deklarację dalszej współpracy z PZMWiNW. W odpowiedzi wpłynęły do nas pisma z Klubu Sportowego Manta (Lublin) oraz Radomskiego Stowarzyszenia Sportów Wodnych (Radom) z informacją, że (cytujemy):
- Potwierdzamy swoją działalność na rzecz i w ramach struktur Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego (dalej: PZMiNW);
- Podmiot pod nazwą Związek Wakeboardu nie istnieje, w związku z czym nie możemy działać w strukturach wyżej wymienionego podmiotu;
- Z uwagi na powyższe nasz klub nie działa i nie może działać również w imieniu wyżej wymienionego podmiotu oraz nie działa i nie może działać w strukturach wyżej wymienionego podmiotu;
- Błędne jest wnioskowanie PZMiNW oraz jego konkluzje wynikające z informacji zamieszczonych na portalu społecznościowym.

Prezes Zarządu Klubu Sportowego Manta poinformowała także w piśmie, że rozważa podejmowanie działań związanych z uczestnictwem w różnego rodzaju organizacjach (których celem jest wspieranie dyscypliny jaką jest wakeboard).

***

Konkludując, odnosimy wrażenie, że kolejny raz odbijamy się od przysłowiowej „ściany”, chcąc wspólnie z naszymi Klubami promować najważniejsze imprezy rangi mistrzowskiej w  Polsce. Dlaczego nabieramy takie przekonanie? Część klubów – o czym już wcześniej informowaliśmy – wycofała się na początku sezonu 2016 z wcześniej złożonej deklaracji organizacji zawodów rangi Mistrzostw Polski i Pucharu Polski, a kalendarz imprez wspieranych lub z oficjalnym patronatem tzw. Związku Wakeboardu pokrywał się z terminami Mistrzostw Polski (tak było w przypadku MP na małym wyciągu). Dodamy, że na stronie www.pzwake.org przez wiele dni impreza pod nazwą „Wake Fighters Lublin 2016” była promowana z datą, która pokrywała się z terminem Mistrzostw Polski na dużym wyciągu, na dodatek opatrzona była w części nazwy sformułowaniem „Mistrzostwa Polski”, co jest niezgodne z polskim prawem. Dopiero po interwencji Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego nazwa ta została zmieniona na ww. stronie www. Całkowicie nieuzasadnione i wypaczające sens sportowej rywalizacji były też próby namówienia zawodników i sędziów do bojkotu najważniejszych imprez w Polsce. Niestety, próby te podejmowały osoby reprezentujące Kluby, które (cytat z www.facebook.com/pzwake) „zawiązały oficjalną współpracę w Związku Wakeboardu”. Z przykrością odnotowaliśmy fakt, że część zawodników i sędziów nie pojawiło się na Mistrzostwach Polski w Wakeboardzie i Wakeskacie. Niemniej cieszymy się, że udało nam się zorganizować trzy krajowe imprezy mistrzowskie (na dużym wyciągu, na wyciągu dwusłupowym i za motorówką), w których wzięło udział kilkudziesięciu zawodników.

Niepokoją nas też inne działania, jak te z lipca tego roku, kiedy administratorzy / administrator forum wakeboardowego (www.facebook.com/groups/forumwakeboardowe/) usuwali posty publikowane przez Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, a dotyczące akcji „Lato z motorowodniakami”, czyli bezpłatnych zawodów wakeboardowych i zajęć dla dzieci ze szkół podstawowych. Warto w tym miejscu dodać, że osobą, która publikowała regulamin tego forum jest Patryk Gagan, czyli prezes tzw. Związku Wakeboardu.

Tym bardziej jesteśmy zdziwieni, że oficjalne pismo PZMWiNW z dnia 3 października 2016 roku kierowane do Klubu Sportowego Manta w Lublinie dostało się w ręce osób trzecich i zostało opublikowane  na www.facebook.com/pzwake.

Jeszcze raz zachęcamy do wspólnych działań na rzecz rozwoju tej dyscypliny w naszym kraju oraz do wspierania i uczestnictwa w rywalizacji o tytuły Mistrzów Polski.

			
			object(Articles)#20 (11) {
 ["active"]=>
 string(1) "1"
 ["add_date"]=>
 string(19) "2016-10-12 10:34:14"
 ["categories"]=>
 array(4) {
  [0]=>
  array(3) {
   ["category_id"]=>
   string(1) "3"
   ["category_name"]=>
   string(17) "Sport motorowodny"
   ["category_url"]=>
   string(17) "sport_motorowodny"
  }
  [1]=>
  array(3) {
   ["category_id"]=>
   string(1) "2"
   ["category_name"]=>
   string(17) "Narciarstwo wodne"
   ["category_url"]=>
   string(17) "narciarstwo_wodne"
  }
  [2]=>
  array(3) {
   ["category_id"]=>
   string(1) "4"
   ["category_name"]=>
   string(13) "Skutery wodne"
   ["category_url"]=>
   string(13) "skutery_wodne"
  }
  [3]=>
  array(3) {
   ["category_id"]=>
   string(1) "1"
   ["category_name"]=>
   string(9) "Wakeboard"
   ["category_url"]=>
   string(9) "wakeboard"
  }
 }
 ["content"]=>
 string(6359) "

Od początku sezonu do Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego docierały informacje o powstaniu organizacji pod nazwą Związek Wakeboardu oraz inicjatywach tejże organizacji zmierzających do (tu cytat z www.facebook.com/pzwake) „wyłączenia ze struktur PZMWiNW” i „batalii z PZMWiNW o wyodrębnienie wakeboardu i wakeskate ze struktur i przyznaniu Związkowi Wakeboardu licencji międzynarodowej federacji”.

Na potwierdzenie takiej aktywności otrzymaliśmy między innymi pismo podpisane przez: Prezesa Związku Wakeboardu Patryka Gagana oraz wiceprezesów Arkadiusza Helsnera i Dariusza Wawer. Dodatkowo na spotkaniu zorganizowanym przez PZMWiNW w dniu 20 maja 2016 roku, a dotyczącym kondycji i przyszłości polskiego wakeboardu, pojawiły się osoby, które w obecności przedstawicieli Ministerstwa Sportu i Turystyki przedstawiły się jako założyciele Związku Wakeboardu – między innymi prezes Patryk Gagan, wiceprezes Arkadiusz Helsner i  sekretarz Marta Daniło; na stronie www.pzwake.org publikowane są informacje i kalendarz imprez pod patronatem Związku Wakeboardu, a na www.facebook.com/pzwake w dniu 18 maja została opublikowana informacja o  założeniu Związku Wakeboardu oraz lista klubów, które (cytat z www.facebook.com/pzwake) „zawiązały oficjalną współpracę w Związku Wakeboardu”.

W związku z powyższym wiceprezes Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego Wiesław Kurnik skierował pismo do Klubów – członków PZMWiNW, które miały tworzyć struktury tzw. Związku Wakeboardu z prośbą o potwierdzenie  tych informacji  oraz z prośbą o deklarację dalszej współpracy z PZMWiNW. W odpowiedzi wpłynęły do nas pisma z Klubu Sportowego Manta (Lublin) oraz Radomskiego Stowarzyszenia Sportów Wodnych (Radom) z informacją, że (cytujemy):
- Potwierdzamy swoją działalność na rzecz i w ramach struktur Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego (dalej: PZMiNW);
- Podmiot pod nazwą Związek Wakeboardu nie istnieje, w związku z czym nie możemy działać w strukturach wyżej wymienionego podmiotu;
- Z uwagi na powyższe nasz klub nie działa i nie może działać również w imieniu wyżej wymienionego podmiotu oraz nie działa i nie może działać w strukturach wyżej wymienionego podmiotu;
- Błędne jest wnioskowanie PZMiNW oraz jego konkluzje wynikające z informacji zamieszczonych na portalu społecznościowym.

Prezes Zarządu Klubu Sportowego Manta poinformowała także w piśmie, że rozważa podejmowanie działań związanych z uczestnictwem w różnego rodzaju organizacjach (których celem jest wspieranie dyscypliny jaką jest wakeboard).

***

Konkludując, odnosimy wrażenie, że kolejny raz odbijamy się od przysłowiowej „ściany”, chcąc wspólnie z naszymi Klubami promować najważniejsze imprezy rangi mistrzowskiej w  Polsce. Dlaczego nabieramy takie przekonanie? Część klubów – o czym już wcześniej informowaliśmy – wycofała się na początku sezonu 2016 z wcześniej złożonej deklaracji organizacji zawodów rangi Mistrzostw Polski i Pucharu Polski, a kalendarz imprez wspieranych lub z oficjalnym patronatem tzw. Związku Wakeboardu pokrywał się z terminami Mistrzostw Polski (tak było w przypadku MP na małym wyciągu). Dodamy, że na stronie www.pzwake.org przez wiele dni impreza pod nazwą „Wake Fighters Lublin 2016” była promowana z datą, która pokrywała się z terminem Mistrzostw Polski na dużym wyciągu, na dodatek opatrzona była w części nazwy sformułowaniem „Mistrzostwa Polski”, co jest niezgodne z polskim prawem. Dopiero po interwencji Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego nazwa ta została zmieniona na ww. stronie www. Całkowicie nieuzasadnione i wypaczające sens sportowej rywalizacji były też próby namówienia zawodników i sędziów do bojkotu najważniejszych imprez w Polsce. Niestety, próby te podejmowały osoby reprezentujące Kluby, które (cytat z www.facebook.com/pzwake) „zawiązały oficjalną współpracę w Związku Wakeboardu”. Z przykrością odnotowaliśmy fakt, że część zawodników i sędziów nie pojawiło się na Mistrzostwach Polski w Wakeboardzie i Wakeskacie. Niemniej cieszymy się, że udało nam się zorganizować trzy krajowe imprezy mistrzowskie (na dużym wyciągu, na wyciągu dwusłupowym i za motorówką), w których wzięło udział kilkudziesięciu zawodników.

Niepokoją nas też inne działania, jak te z lipca tego roku, kiedy administratorzy / administrator forum wakeboardowego (www.facebook.com/groups/forumwakeboardowe/) usuwali posty publikowane przez Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, a dotyczące akcji „Lato z motorowodniakami”, czyli bezpłatnych zawodów wakeboardowych i zajęć dla dzieci ze szkół podstawowych. Warto w tym miejscu dodać, że osobą, która publikowała regulamin tego forum jest Patryk Gagan, czyli prezes tzw. Związku Wakeboardu.

Tym bardziej jesteśmy zdziwieni, że oficjalne pismo PZMWiNW z dnia 3 października 2016 roku kierowane do Klubu Sportowego Manta w Lublinie dostało się w ręce osób trzecich i zostało opublikowane  na www.facebook.com/pzwake.

Jeszcze raz zachęcamy do wspólnych działań na rzecz rozwoju tej dyscypliny w naszym kraju oraz do wspierania i uczestnictwa w rywalizacji o tytuły Mistrzów Polski.

" ["id"]=> string(3) "972" ["intro"]=> string(408) "

W związku z kierowanymi do PZMWiNW pytaniami od naszych Członków oraz Partnerów i kluczowych Interesariuszy dotyczących powstania i działalności tzw. Związku Wakeboaru, postanowiliśmy odnieść się do informacji zamieszczanych w mediach społecznościowych i na ogólnie dostępnych platformach komunikacji w Internecie na temat tzw. Związku Wakeboardu.

" ["promo"]=> NULL ["promo_photo"]=> string(3) "jpg" ["region"]=> string(2) "pl" ["title"]=> string(38) "Czy tzw. Związek Wakeboardu istnieje?" ["url"]=> string(35) "czy_tzw_zwiazek_wakeboardu_istnieje" }
background