Artykuł

Ciągle możecie składać wnioski w ramach programu „KLUB”

Ważna informacja dla klubów sportowych - do 15.04 można składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „KLUB” (rozwijanie sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży). Polecamy, zachęcamy do aktywności.

SZCZEGÓŁY ZNAJDZIECIE POD PONIŻSZYM LINKIEM:

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2016-ro/1779,Ogloszenie-programu-KLUB-w-ramach-rozwijania-sportu-poprzez-wspieranie-przedsiew.html

 

Dlaczego i do kogo jest kierowany program „KLUB”?

Badania eksperckie jednoznacznie wskazują na sukcesywnie pogarszający się stan

zdrowia polskiego społeczeństwa. Poziom aktywności fizycznej znacznej części populacji

jest bardzo niski. Tendencja ta jest szczególnie widoczna wśród dzieci i młodzieży,

co w perspektywie długoletniej, będzie miało kluczowy wpływ na „kondycję” społeczną,

która poza pogorszeniem jakości życia obywatela będzie determinowała także wzrost

wydatków na świadczenia zdrowotne związane z deficytem aktywności fizycznej.

Ekspertyzy i badania prowadzone przez Akademię Wychowania Fizycznego

w Warszawie jednoznacznie wskazują, że obecnie młodzież szkolna jest mniej sprawna niż

młodzież diagnozowana w latach 80-tych. Brak ruchu (hipokinezja) powoduje wzrost ryzyka

zachorowania na choroby sercowo-naczyniowe, cukrzycę czy choroby nowotworowe o 30%.

Również niekorzystne zjawiska obserwowane są w populacji osób dorosłych. Regularne

podejmowanie aktywności fizycznej na wszystkich etapach życia wpływa na dłuższe

pozostawanie w zdrowiu i większą sprawność fizyczną. Aktywność fizyczna jest najbardziej

skutecznym sposobem opóźniania procesu starzenia się oraz czynnikiem zachowania zdrowia,

mobilności wydłużenia okresu aktywności funkcjonalnej w życiu codziennym.

 

W związku z powyższym Ministerstwo Sportu i Turystyki opracowało nowy model

pomocowego programu pn. „KLUB” zwany dalej „programem”, polegający na bezpośrednim

wsparciu sportowych środowisk lokalnych, których filarem funkcjonowania jest klub

sportowy, definiowany jako centrum aktywności fizycznej oraz miejsce identyfikacji

i kształcenia talentów sportowych. Szkoła i klub to dwa kluczowe miejsca kształtujące

sportowo dzieci i młodzież. Dlatego istotne jest dotarcie z propozycjami do środowisk, które

mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie tych obszarów. Jednocześnie niezbędne jest

wsparcie klubów sportowych działających często w trudnych warunkach ekonomiczno –

organizacyjnych.

I. Głównymi celami programu są:

1) upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,

2) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej

aktywności fizycznej,

3) wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury

organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji

sportowej dzieci i młodzieży,

4) inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,

5) optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy

lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Zachęcamy do aktywności!

			
			object(Articles)#20 (11) {
 ["active"]=>
 string(1) "1"
 ["add_date"]=>
 string(19) "2016-04-09 15:01:14"
 ["categories"]=>
 array(4) {
  [0]=>
  array(3) {
   ["category_id"]=>
   string(1) "1"
   ["category_name"]=>
   string(9) "Wakeboard"
   ["category_url"]=>
   string(9) "wakeboard"
  }
  [1]=>
  array(3) {
   ["category_id"]=>
   string(1) "4"
   ["category_name"]=>
   string(13) "Skutery wodne"
   ["category_url"]=>
   string(13) "skutery_wodne"
  }
  [2]=>
  array(3) {
   ["category_id"]=>
   string(1) "2"
   ["category_name"]=>
   string(17) "Narciarstwo wodne"
   ["category_url"]=>
   string(17) "narciarstwo_wodne"
  }
  [3]=>
  array(3) {
   ["category_id"]=>
   string(1) "3"
   ["category_name"]=>
   string(17) "Sport motorowodny"
   ["category_url"]=>
   string(17) "sport_motorowodny"
  }
 }
 ["content"]=>
 string(3709) "

SZCZEGÓŁY ZNAJDZIECIE POD PONIŻSZYM LINKIEM:

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2016-ro/1779,Ogloszenie-programu-KLUB-w-ramach-rozwijania-sportu-poprzez-wspieranie-przedsiew.html

 

Dlaczego i do kogo jest kierowany program „KLUB”?

Badania eksperckie jednoznacznie wskazują na sukcesywnie pogarszający się stan

zdrowia polskiego społeczeństwa. Poziom aktywności fizycznej znacznej części populacji

jest bardzo niski. Tendencja ta jest szczególnie widoczna wśród dzieci i młodzieży,

co w perspektywie długoletniej, będzie miało kluczowy wpływ na „kondycję” społeczną,

która poza pogorszeniem jakości życia obywatela będzie determinowała także wzrost

wydatków na świadczenia zdrowotne związane z deficytem aktywności fizycznej.

Ekspertyzy i badania prowadzone przez Akademię Wychowania Fizycznego

w Warszawie jednoznacznie wskazują, że obecnie młodzież szkolna jest mniej sprawna niż

młodzież diagnozowana w latach 80-tych. Brak ruchu (hipokinezja) powoduje wzrost ryzyka

zachorowania na choroby sercowo-naczyniowe, cukrzycę czy choroby nowotworowe o 30%.

Również niekorzystne zjawiska obserwowane są w populacji osób dorosłych. Regularne

podejmowanie aktywności fizycznej na wszystkich etapach życia wpływa na dłuższe

pozostawanie w zdrowiu i większą sprawność fizyczną. Aktywność fizyczna jest najbardziej

skutecznym sposobem opóźniania procesu starzenia się oraz czynnikiem zachowania zdrowia,

mobilności wydłużenia okresu aktywności funkcjonalnej w życiu codziennym.

 

W związku z powyższym Ministerstwo Sportu i Turystyki opracowało nowy model

pomocowego programu pn. „KLUB” zwany dalej „programem”, polegający na bezpośrednim

wsparciu sportowych środowisk lokalnych, których filarem funkcjonowania jest klub

sportowy, definiowany jako centrum aktywności fizycznej oraz miejsce identyfikacji

i kształcenia talentów sportowych. Szkoła i klub to dwa kluczowe miejsca kształtujące

sportowo dzieci i młodzież. Dlatego istotne jest dotarcie z propozycjami do środowisk, które

mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie tych obszarów. Jednocześnie niezbędne jest

wsparcie klubów sportowych działających często w trudnych warunkach ekonomiczno –

organizacyjnych.

I. Głównymi celami programu są:

1) upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,

2) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej

aktywności fizycznej,

3) wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury

organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji

sportowej dzieci i młodzieży,

4) inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,

5) optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy

lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Zachęcamy do aktywności!

" ["id"]=> string(3) "849" ["intro"]=> string(342) "

Ważna informacja dla klubów sportowych - do 15.04 można składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „KLUB” (rozwijanie sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży). Polecamy, zachęcamy do aktywności.

" ["promo"]=> NULL ["promo_photo"]=> string(3) "jpg" ["region"]=> string(2) "pl" ["title"]=> string(63) "Ciągle możecie składać wnioski w ramach programu „KLUB”" ["url"]=> string(53) "ciagle_mozecie_skladac_wnioski_w_ramach_programu_klub" }
background