Artykuł

Aktualny klucz wyborczy na podstawie Statutu Związku

W związku z decyzją Zarządu Związku o wyznaczeniu na dzień 25 kwietnia 2015 roku Walnego Zgromadzenia zwyczajnego sprawozdawczo - wyborczego publikujemy klucz wyborczy dla delegatów na podstawie Statutu Związku.

Wyciąg ze Statutu Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego:

Zgodnie ze Statutem Związku (Rozdział 9 / Ordynacja wyborcza) do wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie mają prawo: Okręgowe Związki Motorowodne i Narciarstwa Wodnego, obwody wyborcze utworzone uchwałą Zarządu Związku dla członków zrzeszonych bezpośrednio w Związku, kluby sportowe posiadające aktualną licencję klubu sportowego PZMWiNW.

Warunki uzyskania mandatu:
a) Okręgowe Związki Motorowodne i Narciarstwa Wodnego uzyskują jeden mandat z tytułu członkostwa w PZMWiNW oraz za każdą rozpoczętą trójkę klubów sportowych posiadających aktualną licencję PZMWiNW w nim zrzeszonych jednego delegata,
b) każdy Klub sportowy posiadający aktualną licencję PZMWiNW, uzyskuje jeden mandat,
c) każdy Klub sportowy posiadający aktualną licencję PZMWiNW, ma prawo wystawić dodatkowo bezpośrednio jednego delegata jeśli posiada minimum pięciu zawodników sklasyfikowanych w Mistrzostwach Polski przez okres co najmniej dwóch sezonów i zawodnicy tego klubu zdobyli przynajmniej jeden medal w Mistrzostwach Świata, Europy, Polski lub Pucharach Świata i Europy,
d) każdy obwód ma prawo wyboru jednego delegata za każdą dziesiątkę klubów w nim zebranych,
e) każdy członek Związku, z którym zostały podpisane minimum dwie umowy na pomoc przy organizacji Finału Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy i Świata, Pucharu Europy i Świata w każdej z dyscyplin sportu motorowodnego, narciarstwa wodnego i wakebordu ma prawo wystawienia bezpośrednio jednego delegata.


Klucz wyborczy:

Okręgowe Związki Motorowodne i Narciarstwa Wodnego - jeden mandat:

1. Dolnośląski  Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
2. Lubelski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
3. Lubuski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
4. Małopolski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
5. Opolski  Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
6. Podlaski Okręgowy Związek Motorowodny, Narciarstwa Wodnego i Wakeboardu
7. Pomorski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
8. Północno-Wschodni Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
9. Śląski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
10. Środkowopomorski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
11. Warszawski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
12. Wielkopolski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
13. Zachodniopomorski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego

ŁĄCZNIE: 13 mandatów

 

Okręgowe Związki Motorowodne i Narciarstwa Wodnego -  dodatkowy mandat - za każdą rozpoczętą trójkę klubów sportowych posiadających aktualną licencję PZMWiNW w nim zrzeszonych:

1. Warszawski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego: 2 MANDATY
2. Wielkopolski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego: 1 MANDAT
3. Zachodniopomorski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego: 1 MANDAT
4. Śląski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego: 1 MANDAT     
5. Lubuski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego: 1 MANDAT
6. Dolnośląski  Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego: 1 MANDAT
7. Podlaski Okręgowy Związek Motorowodny, Narciarstwa Wodnego i Wakeboardu: 1 MANDAT
8. Środkowopomorski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego: 1 MANDAT
9. Opolski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego: 1 MANDAT

ŁĄCZNIE: 10 mandatów

Każdy Klub sportowy posiadający aktualną licencję PZMWiNW  - jeden mandat:

1. Klub Motorowodny „JetSport” Opacz
2. Poznański Klub Sportowy „KOTWICA”
3. Poznański Klub Morski LOK
4. Poznański Klub Motorowodny LOK
5. Klub Sportowy „POSNANIA”  Poznań
6. Szczeciński Klub Motorowodny i Narciarstwa Wodnego „ŚLIZG”
7. Klub Sportów Motorowych i Motorowodnych w Trzciance
8. Szczeciński Klub Motorowodny LOK
9. Wojskowy Klub Sportowy - ZEGRZE
10. Żnińskie Towarzystwo Miłośników Sportu „BASZTA”
11. Motorowodny Klub Sportowy „Team Haręza”
12. Warszawski Klub Wodniaków PTTK
13. Klub Motorowodny  „Ślizg - Zduńska Wola”
14. Stowarzyszenie BLACK SHADOW
15. Chodzieskie Stowarzyszenie Sportowe „HALS”
16. Stowarzyszenie Sportów Wodnych Motorowodnych i Narciarstwa Wodnego „ORKA”
17. Klub Wodny „WISŁA”
18. Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „WODNIK”
19. Klub Sportowy PRZYGODA
20. Uczniowski Klub Sportowy „OPTYMIST”
21. Stowarzyszenie JETSKI – NYSA
22. Stowarzyszenie Klub Sportowy 51 – Toruń
23. Klub Sportowy Acroboard
24. Szczecinecki Klub Wakeboardingu i Narciarstwa Wodnego
25. Klub Sportowy "Holka"
26. Stowarzyszenie „Slalom”
27. Floating Park
28. Klub Sportowy Manta
29. Stowarzyszenie Sportów Ekstremalnych „Kartel”
30. Klub Nart Wodnych Jaworzno
31. Augustowski Klub Sportowy "Sparta"
32. Uczniowski Klub Sportowy MOS Augustów
33. Klub Sportowy "Zefir"
34. Klub Sportowy "XSKI" Gliwice
35. Szczeciński Klub Nart Wodnych "Ski-Line"
36. Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna
37. Uczniowski Klub Narciarstwa Wodnego „Adrenalina”
38. Klub Żeglarski "REDA"
39. Farwater
40. Klub Sportowy Nart Wodnych „Sunal” Przyjezierze
41. Szczecinecki Klub Wakeboardowy "KABEL"
42. Dąbrowski  Klub Nart Wodnych i Wakeboardingu
43. Klub Wakeboardowy MARGO9
44. Klub Sportowy YOUCANWAKE
45. Stowarzyszenie Nalu
46. Radomskie Stowarzyszenie Sportów Wodnych
47. Ski Ride Warszawa
48. Opolski Klub Motorowodny i Narciarstwa Wodnego ‘’KILWATER”

ŁĄCZNIE: 48 mandatów


Każdy Klub sportowy posiadający aktualną licencję PZMWiNW - dodatkowy mandat - jeśli posiada minimum pięciu zawodników sklasyfikowanych w MP przez okres co najmniej dwóch sezonów i zawodnicy tego klubu zdobyli przynajmniej jeden medal w MŚ, ME, MP lub PŚ i PE:

1. Klub Wakeboardowy MARGO9
2. Szczecinecki Klub Wakeboardowy „KABEL”
3. Klub Sportowy „Holka”
4. Stowarzyszenie Sportów Ekstremalnych „Kartel”
5. Uczniowski Klub Sportowy MOS Augustów
6. Szczeciński Klub Nart Wodnych "Ski-Line"
7. Klub Sportowy Nart Wodnych „Sunal” Przyjezierze
8. Klub Sportowy "Zefir"
9. Augustowski Klub Sportowy "Sparta"
10. Ski Ride Warszawa
11. Wojskowy Klub Sportowy - ZEGRZE
12. Stowarzyszenie BLACK SHADOW
13. Klub Motorowodny „JetSport” Opacz
14. Stowarzyszenie „Slalom”

ŁĄCZNIE: 14 mandatów

 

Każdy obwód - jeden mandat - za każdą dziesiątkę klubów w nim zebranych:

1. Obwód wyborczy Nr 1 – Wrocław: 1 MANDAT
(Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze, Dolnośląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu - Oddział powiatowy w Legnicy, Sudeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu, Klub "Na Fali", Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Zielonej Górze, Lubuski Okręgowy Związek Żeglarski w Zielonej Górze, Stowarzyszenie Nalu, Stowarzyszenie JETSKI – NYSA, Ochotnicza Straż Pożarna w Lubiążu - Ośrodek szkolenia Wodnego Wołów)
2. Obwód wyborczy Nr 2 – Bydgoszcz: 2 MANDATY
(Klub Motorowodny Mors Bydgoszcz, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, Jednostka Powiatowa Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Ciechocinku, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku, Koło Naukowe "NAUTICA" Yacht Klub AM w Gdyni, Komitet Organizacyjny Zawodów Motorowodnych Janikowo, Szczeciniecki Klub Wakeboardingu i Narciarstwa Wodnego, Szczecinecki Klub Wakeboardowy "KABEL", Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Toruniu, Motorowodny Klub Sportowy "Team Haręza", Żnińskie Towarzystwo Miłośników Sportu "Baszta", Klub Sportowy Nart Wodnych „Sunal” Przyjezierze, Stowarzyszenie Klub Sportowy 51 - Toruń, Klub Wakeboardowy MARGO9, Szczeciński Klub Motorowodny i Narciarstwa Wodnego „ŚLIZG”,  Floating Park, WOPR województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, Chodzieskie Stowarzyszenie Sportowe "HALS", Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Zarząd Rejonowy w Koninie).
3. Obwód wyborczy Nr 3 – Białystok: 1 MANDAT
(Uczniowski Klub Sportowy MOS Augustów, Uczniowski Klub Sportowy "CATHOLICUM" Biała Podlaska, Stowarzyszenie BLACK SHADOWS, Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych w Giżycku, Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Łomży, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, Mazurska Służba Ratownicza w Orzyszu, Klub Żeglarski POSEJDON Węgorzewo, Mazurski Ośrodek Parasailingu Sportów Wodnych i Turystyki w Węgorzewie).
4. Obwód wyborczy Nr 4 – Kielce: 2 MANDATY
(Bieszczadzkie Wodne Ochotnicze pogotowie Ratunkowe w Krośnie, Grupa Patrolowo Interwencyjna WOPR w Sandomierzu, Klub Wodny Lok Stalowa Wola, Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Tarnobrzegu, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Kielcach, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Zamościu, Radomskie Stowarzyszenie Sportów Wodnych, Podkarpacka Organizacja Wojewódzka LOK w Rzeszowie, Miejskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Chrzanowie, Klub Sportowy XSKI Gliwice, Uczniowski Klub Żeglarski "HORN", Stowarzyszenie Sportów Ekstremalnych „Kartel”, Klub Sportowy „Zefir”, Dąbrowski klub Nart Wodnych i Wakeboardingu, Fundacja "Polish Water Sport Federation Plus").
5. Obwód wyborczy Nr 5 – Poznań: 1 MANDAT
(Klub Sportowy "Posnania", Poznański Klub Morski LOK, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie, Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Lesznie, Wielkopolskie Centrum Działalności Podwodnej "DIVER", Klub Sportowy PRZYGODA, Wielkopolska Grupa Sportów KILWATER Poznań, Ochotnicza Straż Pożarna w Licheniu Starym, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Gorzowie Wlkp., Poznański Klub Motorowodny LOK).
6. Obwód wyborczy Nr 6 – Łódź: 1 MANDAT
(Związek Harcerstwa Polskiego CHORĄGIEW ŁÓDZKA, Zgiersko-Łęczyckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Ozorkowie, Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Piotrkowie Trybunalskim, Nadwarciańskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Sieradzu, Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Tomaszowie Mazowieckim, Klub Motorowodny  „Ślizg - Zduńska Wola”, Okręgowe Wodne Pogotowie Ratunkowe w Rawie Mazowieckiej, Rejonowe Płockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Płocku, Stanica Zgierskiego Klubu Sportów Wodnych Nowy Duninów, AZS Łódź).
7. Obwód wyborczy Nr 7 – Warszawa: 2 MANDATY
(Klub Motorowodny "JetSport" Opacz, Klub Motorowodny "ZAŁOGA" Ostrołęka, Ostrołęckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Ostrołęce, Klub Żeglarski "OSTRÓDA", Pułtuski Klub Wodniaków w Pułtusku, Radomskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomiu, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Siedlcach, Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Sokołowie Podlaskim, Akademicki Związek Sportowy Środowisko Warszawa, Klub Sportowy „Holka”, Miejski Klub Sportowy "POLONIA" Warszawa, Uczniowski Klub Narciarstwa Wodnego Warszawa, Klub Sportowy Acroboard, Klub Sportowy Varsovia Motonautica w Raszynie, Stowarzyszenie "Slalom", Klub Sportowy YOUCANWAKE, Żyrardowskie Powiatowe WOPR w Żyrardowie, Klub Sportowy Manta, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Chełmie.

ŁĄCZNIE: 10 mandatów


Każdy członek Związku, z którym zostały podpisane minimum dwie umowy na pomoc przy organizacji Finału MP, ME i MŚ, PE i PŚ w kadencji 2011-2014 - jeden mandat:

1. Stowarzyszenie BLACK SHADOW
2. WOPR Chodzież
3. Augustowski Klub Sportowy "Sparta"
4. Poznański Klub Sportowy „KOTWICA”
5. Zachodniopomorski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
6. Wielkopolski  Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
7. Żnińskie Towarzystwo Miłośników Sportu „BASZTA”
8. Klub Motorowodny „JetSport” Opacz
9. SRŻ „STANICA” Międzyrzec Podlaski
10. Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna
11. Klub Sportowy Manta
12. Klub Sportowy "XSKI" Gliwice
13. Dąbrowski Klub Nart Wodnych i Wakeboardingu
14. Uczniowski Klub Sportowy MOS Augustów
15. Szczeciński Klub Nart Wodnych "Ski-Line"
16. Stowarzyszenie „Slalom”
17. Klub Sportowy "Zefir"

ŁĄCZNIE: 17 mandatów


***

SUMA MANDATÓW: 112

***

Na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2014 roku Zarząd Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego zatwierdził klucz wyborczy, a także upoważnił Prezydium Zarządu do rozstrzygania sporów związanych z Ordynacją Wyborczą oraz ustalenia obwodów wyborczych (ilości i składy).

Prezydium Związku zatwierdziło obwody wyborcze na posiedzeniu, które odbyło się 29 stycznia 2015 roku.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag do powyższego dokumentu i podanego w nim klucza wyborczego pisemnie do 16 lutego 2015 roku.

***

Statut Związku dostępny jest TUTAJ.

			
			object(Articles)#20 (11) {
 ["active"]=>
 string(1) "1"
 ["add_date"]=>
 string(19) "2015-01-30 11:23:04"
 ["categories"]=>
 array(4) {
  [0]=>
  array(3) {
   ["category_id"]=>
   string(1) "3"
   ["category_name"]=>
   string(17) "Sport motorowodny"
   ["category_url"]=>
   string(17) "sport_motorowodny"
  }
  [1]=>
  array(3) {
   ["category_id"]=>
   string(1) "2"
   ["category_name"]=>
   string(17) "Narciarstwo wodne"
   ["category_url"]=>
   string(17) "narciarstwo_wodne"
  }
  [2]=>
  array(3) {
   ["category_id"]=>
   string(1) "4"
   ["category_name"]=>
   string(13) "Skutery wodne"
   ["category_url"]=>
   string(13) "skutery_wodne"
  }
  [3]=>
  array(3) {
   ["category_id"]=>
   string(1) "1"
   ["category_name"]=>
   string(9) "Wakeboard"
   ["category_url"]=>
   string(9) "wakeboard"
  }
 }
 ["content"]=>
 string(15489) "

Wyciąg ze Statutu Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego:

Zgodnie ze Statutem Związku (Rozdział 9 / Ordynacja wyborcza) do wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie mają prawo: Okręgowe Związki Motorowodne i Narciarstwa Wodnego, obwody wyborcze utworzone uchwałą Zarządu Związku dla członków zrzeszonych bezpośrednio w Związku, kluby sportowe posiadające aktualną licencję klubu sportowego PZMWiNW.

Warunki uzyskania mandatu:
a) Okręgowe Związki Motorowodne i Narciarstwa Wodnego uzyskują jeden mandat z tytułu członkostwa w PZMWiNW oraz za każdą rozpoczętą trójkę klubów sportowych posiadających aktualną licencję PZMWiNW w nim zrzeszonych jednego delegata,
b) każdy Klub sportowy posiadający aktualną licencję PZMWiNW, uzyskuje jeden mandat,
c) każdy Klub sportowy posiadający aktualną licencję PZMWiNW, ma prawo wystawić dodatkowo bezpośrednio jednego delegata jeśli posiada minimum pięciu zawodników sklasyfikowanych w Mistrzostwach Polski przez okres co najmniej dwóch sezonów i zawodnicy tego klubu zdobyli przynajmniej jeden medal w Mistrzostwach Świata, Europy, Polski lub Pucharach Świata i Europy,
d) każdy obwód ma prawo wyboru jednego delegata za każdą dziesiątkę klubów w nim zebranych,
e) każdy członek Związku, z którym zostały podpisane minimum dwie umowy na pomoc przy organizacji Finału Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy i Świata, Pucharu Europy i Świata w każdej z dyscyplin sportu motorowodnego, narciarstwa wodnego i wakebordu ma prawo wystawienia bezpośrednio jednego delegata.


Klucz wyborczy:

Okręgowe Związki Motorowodne i Narciarstwa Wodnego - jeden mandat:

1. Dolnośląski  Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
2. Lubelski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
3. Lubuski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
4. Małopolski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
5. Opolski  Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
6. Podlaski Okręgowy Związek Motorowodny, Narciarstwa Wodnego i Wakeboardu
7. Pomorski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
8. Północno-Wschodni Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
9. Śląski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
10. Środkowopomorski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
11. Warszawski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
12. Wielkopolski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
13. Zachodniopomorski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego

ŁĄCZNIE: 13 mandatów

 

Okręgowe Związki Motorowodne i Narciarstwa Wodnego -  dodatkowy mandat - za każdą rozpoczętą trójkę klubów sportowych posiadających aktualną licencję PZMWiNW w nim zrzeszonych:

1. Warszawski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego: 2 MANDATY
2. Wielkopolski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego: 1 MANDAT
3. Zachodniopomorski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego: 1 MANDAT
4. Śląski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego: 1 MANDAT     
5. Lubuski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego: 1 MANDAT
6. Dolnośląski  Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego: 1 MANDAT
7. Podlaski Okręgowy Związek Motorowodny, Narciarstwa Wodnego i Wakeboardu: 1 MANDAT
8. Środkowopomorski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego: 1 MANDAT
9. Opolski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego: 1 MANDAT

ŁĄCZNIE: 10 mandatów

Każdy Klub sportowy posiadający aktualną licencję PZMWiNW  - jeden mandat:

1. Klub Motorowodny „JetSport” Opacz
2. Poznański Klub Sportowy „KOTWICA”
3. Poznański Klub Morski LOK
4. Poznański Klub Motorowodny LOK
5. Klub Sportowy „POSNANIA”  Poznań
6. Szczeciński Klub Motorowodny i Narciarstwa Wodnego „ŚLIZG”
7. Klub Sportów Motorowych i Motorowodnych w Trzciance
8. Szczeciński Klub Motorowodny LOK
9. Wojskowy Klub Sportowy - ZEGRZE
10. Żnińskie Towarzystwo Miłośników Sportu „BASZTA”
11. Motorowodny Klub Sportowy „Team Haręza”
12. Warszawski Klub Wodniaków PTTK
13. Klub Motorowodny  „Ślizg - Zduńska Wola”
14. Stowarzyszenie BLACK SHADOW
15. Chodzieskie Stowarzyszenie Sportowe „HALS”
16. Stowarzyszenie Sportów Wodnych Motorowodnych i Narciarstwa Wodnego „ORKA”
17. Klub Wodny „WISŁA”
18. Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „WODNIK”
19. Klub Sportowy PRZYGODA
20. Uczniowski Klub Sportowy „OPTYMIST”
21. Stowarzyszenie JETSKI – NYSA
22. Stowarzyszenie Klub Sportowy 51 – Toruń
23. Klub Sportowy Acroboard
24. Szczecinecki Klub Wakeboardingu i Narciarstwa Wodnego
25. Klub Sportowy "Holka"
26. Stowarzyszenie „Slalom”
27. Floating Park
28. Klub Sportowy Manta
29. Stowarzyszenie Sportów Ekstremalnych „Kartel”
30. Klub Nart Wodnych Jaworzno
31. Augustowski Klub Sportowy "Sparta"
32. Uczniowski Klub Sportowy MOS Augustów
33. Klub Sportowy "Zefir"
34. Klub Sportowy "XSKI" Gliwice
35. Szczeciński Klub Nart Wodnych "Ski-Line"
36. Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna
37. Uczniowski Klub Narciarstwa Wodnego „Adrenalina”
38. Klub Żeglarski "REDA"
39. Farwater
40. Klub Sportowy Nart Wodnych „Sunal” Przyjezierze
41. Szczecinecki Klub Wakeboardowy "KABEL"
42. Dąbrowski  Klub Nart Wodnych i Wakeboardingu
43. Klub Wakeboardowy MARGO9
44. Klub Sportowy YOUCANWAKE
45. Stowarzyszenie Nalu
46. Radomskie Stowarzyszenie Sportów Wodnych
47. Ski Ride Warszawa
48. Opolski Klub Motorowodny i Narciarstwa Wodnego ‘’KILWATER”

ŁĄCZNIE: 48 mandatów


Każdy Klub sportowy posiadający aktualną licencję PZMWiNW - dodatkowy mandat - jeśli posiada minimum pięciu zawodników sklasyfikowanych w MP przez okres co najmniej dwóch sezonów i zawodnicy tego klubu zdobyli przynajmniej jeden medal w MŚ, ME, MP lub PŚ i PE:

1. Klub Wakeboardowy MARGO9
2. Szczecinecki Klub Wakeboardowy „KABEL”
3. Klub Sportowy „Holka”
4. Stowarzyszenie Sportów Ekstremalnych „Kartel”
5. Uczniowski Klub Sportowy MOS Augustów
6. Szczeciński Klub Nart Wodnych "Ski-Line"
7. Klub Sportowy Nart Wodnych „Sunal” Przyjezierze
8. Klub Sportowy "Zefir"
9. Augustowski Klub Sportowy "Sparta"
10. Ski Ride Warszawa
11. Wojskowy Klub Sportowy - ZEGRZE
12. Stowarzyszenie BLACK SHADOW
13. Klub Motorowodny „JetSport” Opacz
14. Stowarzyszenie „Slalom”

ŁĄCZNIE: 14 mandatów

 

Każdy obwód - jeden mandat - za każdą dziesiątkę klubów w nim zebranych:

1. Obwód wyborczy Nr 1 – Wrocław: 1 MANDAT
(Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze, Dolnośląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu - Oddział powiatowy w Legnicy, Sudeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu, Klub "Na Fali", Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Zielonej Górze, Lubuski Okręgowy Związek Żeglarski w Zielonej Górze, Stowarzyszenie Nalu, Stowarzyszenie JETSKI – NYSA, Ochotnicza Straż Pożarna w Lubiążu - Ośrodek szkolenia Wodnego Wołów)
2. Obwód wyborczy Nr 2 – Bydgoszcz: 2 MANDATY
(Klub Motorowodny Mors Bydgoszcz, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, Jednostka Powiatowa Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Ciechocinku, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku, Koło Naukowe "NAUTICA" Yacht Klub AM w Gdyni, Komitet Organizacyjny Zawodów Motorowodnych Janikowo, Szczeciniecki Klub Wakeboardingu i Narciarstwa Wodnego, Szczecinecki Klub Wakeboardowy "KABEL", Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Toruniu, Motorowodny Klub Sportowy "Team Haręza", Żnińskie Towarzystwo Miłośników Sportu "Baszta", Klub Sportowy Nart Wodnych „Sunal” Przyjezierze, Stowarzyszenie Klub Sportowy 51 - Toruń, Klub Wakeboardowy MARGO9, Szczeciński Klub Motorowodny i Narciarstwa Wodnego „ŚLIZG”,  Floating Park, WOPR województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, Chodzieskie Stowarzyszenie Sportowe "HALS", Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Zarząd Rejonowy w Koninie).
3. Obwód wyborczy Nr 3 – Białystok: 1 MANDAT
(Uczniowski Klub Sportowy MOS Augustów, Uczniowski Klub Sportowy "CATHOLICUM" Biała Podlaska, Stowarzyszenie BLACK SHADOWS, Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych w Giżycku, Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Łomży, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, Mazurska Służba Ratownicza w Orzyszu, Klub Żeglarski POSEJDON Węgorzewo, Mazurski Ośrodek Parasailingu Sportów Wodnych i Turystyki w Węgorzewie).
4. Obwód wyborczy Nr 4 – Kielce: 2 MANDATY
(Bieszczadzkie Wodne Ochotnicze pogotowie Ratunkowe w Krośnie, Grupa Patrolowo Interwencyjna WOPR w Sandomierzu, Klub Wodny Lok Stalowa Wola, Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Tarnobrzegu, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Kielcach, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Zamościu, Radomskie Stowarzyszenie Sportów Wodnych, Podkarpacka Organizacja Wojewódzka LOK w Rzeszowie, Miejskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Chrzanowie, Klub Sportowy XSKI Gliwice, Uczniowski Klub Żeglarski "HORN", Stowarzyszenie Sportów Ekstremalnych „Kartel”, Klub Sportowy „Zefir”, Dąbrowski klub Nart Wodnych i Wakeboardingu, Fundacja "Polish Water Sport Federation Plus").
5. Obwód wyborczy Nr 5 – Poznań: 1 MANDAT
(Klub Sportowy "Posnania", Poznański Klub Morski LOK, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie, Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Lesznie, Wielkopolskie Centrum Działalności Podwodnej "DIVER", Klub Sportowy PRZYGODA, Wielkopolska Grupa Sportów KILWATER Poznań, Ochotnicza Straż Pożarna w Licheniu Starym, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Gorzowie Wlkp., Poznański Klub Motorowodny LOK).
6. Obwód wyborczy Nr 6 – Łódź: 1 MANDAT
(Związek Harcerstwa Polskiego CHORĄGIEW ŁÓDZKA, Zgiersko-Łęczyckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Ozorkowie, Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Piotrkowie Trybunalskim, Nadwarciańskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Sieradzu, Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Tomaszowie Mazowieckim, Klub Motorowodny  „Ślizg - Zduńska Wola”, Okręgowe Wodne Pogotowie Ratunkowe w Rawie Mazowieckiej, Rejonowe Płockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Płocku, Stanica Zgierskiego Klubu Sportów Wodnych Nowy Duninów, AZS Łódź).
7. Obwód wyborczy Nr 7 – Warszawa: 2 MANDATY
(Klub Motorowodny "JetSport" Opacz, Klub Motorowodny "ZAŁOGA" Ostrołęka, Ostrołęckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Ostrołęce, Klub Żeglarski "OSTRÓDA", Pułtuski Klub Wodniaków w Pułtusku, Radomskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomiu, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Siedlcach, Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Sokołowie Podlaskim, Akademicki Związek Sportowy Środowisko Warszawa, Klub Sportowy „Holka”, Miejski Klub Sportowy "POLONIA" Warszawa, Uczniowski Klub Narciarstwa Wodnego Warszawa, Klub Sportowy Acroboard, Klub Sportowy Varsovia Motonautica w Raszynie, Stowarzyszenie "Slalom", Klub Sportowy YOUCANWAKE, Żyrardowskie Powiatowe WOPR w Żyrardowie, Klub Sportowy Manta, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Chełmie.

ŁĄCZNIE: 10 mandatów


Każdy członek Związku, z którym zostały podpisane minimum dwie umowy na pomoc przy organizacji Finału MP, ME i MŚ, PE i PŚ w kadencji 2011-2014 - jeden mandat:

1. Stowarzyszenie BLACK SHADOW
2. WOPR Chodzież
3. Augustowski Klub Sportowy "Sparta"
4. Poznański Klub Sportowy „KOTWICA”
5. Zachodniopomorski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
6. Wielkopolski  Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
7. Żnińskie Towarzystwo Miłośników Sportu „BASZTA”
8. Klub Motorowodny „JetSport” Opacz
9. SRŻ „STANICA” Międzyrzec Podlaski
10. Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna
11. Klub Sportowy Manta
12. Klub Sportowy "XSKI" Gliwice
13. Dąbrowski Klub Nart Wodnych i Wakeboardingu
14. Uczniowski Klub Sportowy MOS Augustów
15. Szczeciński Klub Nart Wodnych "Ski-Line"
16. Stowarzyszenie „Slalom”
17. Klub Sportowy "Zefir"

ŁĄCZNIE: 17 mandatów


***

SUMA MANDATÓW: 112

***

Na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2014 roku Zarząd Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego zatwierdził klucz wyborczy, a także upoważnił Prezydium Zarządu do rozstrzygania sporów związanych z Ordynacją Wyborczą oraz ustalenia obwodów wyborczych (ilości i składy).

Prezydium Związku zatwierdziło obwody wyborcze na posiedzeniu, które odbyło się 29 stycznia 2015 roku.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag do powyższego dokumentu i podanego w nim klucza wyborczego pisemnie do 16 lutego 2015 roku.

***

Statut Związku dostępny jest TUTAJ.

" ["id"]=> string(3) "593" ["intro"]=> string(250) "

W związku z decyzją Zarządu Związku o wyznaczeniu na dzień 25 kwietnia 2015 roku Walnego Zgromadzenia zwyczajnego sprawozdawczo - wyborczego publikujemy klucz wyborczy dla delegatów na podstawie Statutu Związku.

" ["promo"]=> NULL ["promo_photo"]=> string(3) "jpg" ["region"]=> string(2) "pl" ["title"]=> string(54) "Aktualny klucz wyborczy na podstawie Statutu Związku" ["url"]=> string(52) "aktualny_klucz_wyborczy_na_podstawie_statutu_zwiazku" }
background