Artykuł

Przypominamy o obowiązkowych badaniach lekarskich zawodników

PZMWiNW przypomina, że zgodnie z istniejącym stanem prawnym, w myśl zapisów art. 37 ust. 1 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2016 roku, zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy jest obowiązany do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo w tym współzawodnictwie.

W związku z powyższym Prezydium Zarządu Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego w dniu 14.10.2021 roku podjęło decyzję, że:

            każdy zawodnik chcący uczestniczyć we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PZMWiNW musi posiadać ważne badania lekarskie w oparciu o zapisy ww. ustawy (jest to warunek ważności licencji sportowej);

            badania okresowe należy przeprowadzić przed upływem terminu ważności orzeczenia, a orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uprawiania sportu wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność przez okres, na jaki zostały faktycznie wydane;

            oznacza to, że nie będą uznawane za ważne przedłużone badania lekarskie w oparciu o zalecenia Ministra Zdrowia z dnia 24.07.2020 roku (art. 31 m ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych mówi, że „orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.” Ww. artykuł nie wymienia orzeczeń dotyczących badań zawodników).

Interpretacja przywołanych powyżej przepisów oraz troska o bezpieczeństwo osób uczestniczących w rywalizacji sportowej wskazują jednoznacznie, że każdy zawodnik z licencją sportową PZMWiNW, którego orzeczenie o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie straciło ważność po 7 marca 2020 roku, jest zobowiązany wykonać badania lekarskie (zgodnie z przepisami ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2016 roku) w najkrótszym możliwym czasie. Jest to konieczne do odnowienia ważności licencji sportowej PZMWiNW.

			
			object(Articles)#20 (11) {
 ["active"]=>
 string(1) "1"
 ["add_date"]=>
 string(19) "2022-01-13 09:29:14"
 ["categories"]=>
 array(4) {
  [0]=>
  array(3) {
   ["category_id"]=>
   string(1) "1"
   ["category_name"]=>
   string(9) "Wakeboard"
   ["category_url"]=>
   string(9) "wakeboard"
  }
  [1]=>
  array(3) {
   ["category_id"]=>
   string(1) "4"
   ["category_name"]=>
   string(13) "Skutery wodne"
   ["category_url"]=>
   string(13) "skutery_wodne"
  }
  [2]=>
  array(3) {
   ["category_id"]=>
   string(1) "2"
   ["category_name"]=>
   string(17) "Narciarstwo wodne"
   ["category_url"]=>
   string(17) "narciarstwo_wodne"
  }
  [3]=>
  array(3) {
   ["category_id"]=>
   string(1) "3"
   ["category_name"]=>
   string(17) "Sport motorowodny"
   ["category_url"]=>
   string(17) "sport_motorowodny"
  }
 }
 ["content"]=>
 string(2476) "

W związku z powyższym Prezydium Zarządu Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego w dniu 14.10.2021 roku podjęło decyzję, że:

            każdy zawodnik chcący uczestniczyć we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PZMWiNW musi posiadać ważne badania lekarskie w oparciu o zapisy ww. ustawy (jest to warunek ważności licencji sportowej);

            badania okresowe należy przeprowadzić przed upływem terminu ważności orzeczenia, a orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uprawiania sportu wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność przez okres, na jaki zostały faktycznie wydane;

            oznacza to, że nie będą uznawane za ważne przedłużone badania lekarskie w oparciu o zalecenia Ministra Zdrowia z dnia 24.07.2020 roku (art. 31 m ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych mówi, że „orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.” Ww. artykuł nie wymienia orzeczeń dotyczących badań zawodników).

Interpretacja przywołanych powyżej przepisów oraz troska o bezpieczeństwo osób uczestniczących w rywalizacji sportowej wskazują jednoznacznie, że każdy zawodnik z licencją sportową PZMWiNW, którego orzeczenie o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie straciło ważność po 7 marca 2020 roku, jest zobowiązany wykonać badania lekarskie (zgodnie z przepisami ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2016 roku) w najkrótszym możliwym czasie. Jest to konieczne do odnowienia ważności licencji sportowej PZMWiNW.

" ["id"]=> string(4) "1896" ["intro"]=> string(440) "

PZMWiNW przypomina, że zgodnie z istniejącym stanem prawnym, w myśl zapisów art. 37 ust. 1 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2016 roku, zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy jest obowiązany do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo w tym współzawodnictwie.

" ["promo"]=> NULL ["promo_photo"]=> string(3) "jpg" ["region"]=> string(2) "pl" ["title"]=> string(62) "Przypominamy o obowiązkowych badaniach lekarskich zawodników" ["url"]=> string(60) "przypominamy_o_obowiazkowych_badaniach_lekarskich_zawodnikow" }
background