Artykuł

Ogłoszenie o Walidacji:

“Określanie Stanu Technicznego oraz Wycena Rekreacyjnych Jednostek Pływających i Skuterów Wodnych” w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

 

Szanowni Państwo,

Z radością informuję, że Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, jako jednostka posiadająca uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji Rzeczoznawców, przystępuje do przeprowadzenia walidacji Rzeczoznawców Technicznych w ramach programu “Określanie Stanu Technicznego oraz Wycena Rekreacyjnych Jednostek Pływających i Skuterów Wodnych”.

Termin walidacji: 13 kwietnia 2024 roku.

Propozycja przystąpienia do walidacji i uzyskania certyfikatu rzeczoznawcy w szczególności jest skierowana do Inspektorów Technicznych PZMWiNW, którzy nie posiadają jeszcze uprawnień Rzeczoznawcy.

Warunki przystąpienia do walidacji:

1.           Posiadanie pełnej kwalifikacji na poziomie 4 PRK (świadectwo maturalne).

2.           Legitymowanie się dokumentem potwierdzającym uprawnienia Inspektora Technicznego PZMWiNW.

3.           Posiadanie patentu sternika motorowodnego lub wyższego.

Zgłoszenie:

Osoby zainteresowane przystąpieniem do walidacji proszone są o przesłanie wniosku (druk dostępny na stronie Związku do popbrania TUTAJ) oraz innych wymaganych dokumentów do dnia 23 marca 2024 roku na adres e-mail: anita.kozlicka@motorowodniacy.org. 

Wymagania kwalifikacyjne:

Wymagania do uzyskania certyfikatu Rzeczoznawcy zostały określone w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, który znajduje się w załączniku do Obwieszczenia MGiŻŚ z dnia 5 grudnia 2019 roku (MP.2019.1176 ze zm.).

Weryfikacja wiedzy i umiejętności:

Postępowanie walidacyjne będzie przebiegać zgodnie z przyjętym harmonogramem walidacji i zakończy się weryfikacją efektów uczenia się. Przygotowanie do walidacji oraz sama walidacja odbędą się w terminie od 11 do 14 kwietnia 2024 roku w Augustowie, w hotelu “U Marianny Bis” przy ul. Wycieczkowej 1a.

Pierwsze dwa dni poświęcone będą szkoleniom i konsultacjom aktualizującym wiedzę kandydatów. 13.04.2024 r. przeprowadzona zostanie weryfikacja wiedzy i umiejętności uczestników walidacji w formie testu i sprawdzianu umiejętności.

Harmonogram walidacji przesłany zostanie do zakwalifikowanych osób.

Koszty:

Koszty szkolenia są w całości pokrywane przez Związek.

Uczestnik postępowania ponosi jedynie koszty walidacji, które wynoszą 800 złotych za osobę (słownie: osiemset złotych 0/100). Kwotę tę proszę wpłacić na konto Związku o numerze 23 1030 1582 0000 0008 0753 5005. W treści przelewu proszę wpisać swoje imię i nazwisko oraz dopisek „walidacja rzeczoznawca”. Wpłaty należy dokonać do dnia 5.04.2024 r..

Informacje dodatkowe:

Na postępowanie walidacyjne należy przybyć do Augustowa pod wskazany adres w środę, 10.04.2024 r., do godziny 19:00. W razie potrzeby dodatkowych informacji, Biuro Związku jest do Państwa dyspozycji.

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w procesie walidacji, który przyczyni się do podniesienia jakości naszych działań w dziedzinie sportów motorowodnych.

Z poważaniem, 
Prezes Polskiego Związku Motorowodnego i narciarstwa Wodnego
Franciszek Haber

 

			
			object(Articles)#20 (11) {
 ["active"]=>
 string(1) "1"
 ["add_date"]=>
 string(19) "2024-03-16 13:28:26"
 ["categories"]=>
 array(4) {
  [0]=>
  array(3) {
   ["category_id"]=>
   string(1) "1"
   ["category_name"]=>
   string(9) "Wakeboard"
   ["category_url"]=>
   string(9) "wakeboard"
  }
  [1]=>
  array(3) {
   ["category_id"]=>
   string(1) "4"
   ["category_name"]=>
   string(13) "Skutery wodne"
   ["category_url"]=>
   string(13) "skutery_wodne"
  }
  [2]=>
  array(3) {
   ["category_id"]=>
   string(1) "2"
   ["category_name"]=>
   string(17) "Narciarstwo wodne"
   ["category_url"]=>
   string(17) "narciarstwo_wodne"
  }
  [3]=>
  array(3) {
   ["category_id"]=>
   string(1) "3"
   ["category_name"]=>
   string(17) "Sport motorowodny"
   ["category_url"]=>
   string(17) "sport_motorowodny"
  }
 }
 ["content"]=>
 string(4530) "

Szanowni Państwo,

Z radością informuję, że Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, jako jednostka posiadająca uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji Rzeczoznawców, przystępuje do przeprowadzenia walidacji Rzeczoznawców Technicznych w ramach programu “Określanie Stanu Technicznego oraz Wycena Rekreacyjnych Jednostek Pływających i Skuterów Wodnych”.

Termin walidacji: 13 kwietnia 2024 roku.

Propozycja przystąpienia do walidacji i uzyskania certyfikatu rzeczoznawcy w szczególności jest skierowana do Inspektorów Technicznych PZMWiNW, którzy nie posiadają jeszcze uprawnień Rzeczoznawcy.

Warunki przystąpienia do walidacji:

1.           Posiadanie pełnej kwalifikacji na poziomie 4 PRK (świadectwo maturalne).

2.           Legitymowanie się dokumentem potwierdzającym uprawnienia Inspektora Technicznego PZMWiNW.

3.           Posiadanie patentu sternika motorowodnego lub wyższego.

Zgłoszenie:

Osoby zainteresowane przystąpieniem do walidacji proszone są o przesłanie wniosku (druk dostępny na stronie Związku do popbrania TUTAJ) oraz innych wymaganych dokumentów do dnia 23 marca 2024 roku na adres e-mail: anita.kozlicka@motorowodniacy.org. 

Wymagania kwalifikacyjne:

Wymagania do uzyskania certyfikatu Rzeczoznawcy zostały określone w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, który znajduje się w załączniku do Obwieszczenia MGiŻŚ z dnia 5 grudnia 2019 roku (MP.2019.1176 ze zm.).

Weryfikacja wiedzy i umiejętności:

Postępowanie walidacyjne będzie przebiegać zgodnie z przyjętym harmonogramem walidacji i zakończy się weryfikacją efektów uczenia się. Przygotowanie do walidacji oraz sama walidacja odbędą się w terminie od 11 do 14 kwietnia 2024 roku w Augustowie, w hotelu “U Marianny Bis” przy ul. Wycieczkowej 1a.

Pierwsze dwa dni poświęcone będą szkoleniom i konsultacjom aktualizującym wiedzę kandydatów. 13.04.2024 r. przeprowadzona zostanie weryfikacja wiedzy i umiejętności uczestników walidacji w formie testu i sprawdzianu umiejętności.

Harmonogram walidacji przesłany zostanie do zakwalifikowanych osób.

Koszty:

Koszty szkolenia są w całości pokrywane przez Związek.

Uczestnik postępowania ponosi jedynie koszty walidacji, które wynoszą 800 złotych za osobę (słownie: osiemset złotych 0/100). Kwotę tę proszę wpłacić na konto Związku o numerze 23 1030 1582 0000 0008 0753 5005. W treści przelewu proszę wpisać swoje imię i nazwisko oraz dopisek „walidacja rzeczoznawca”. Wpłaty należy dokonać do dnia 5.04.2024 r..

Informacje dodatkowe:

Na postępowanie walidacyjne należy przybyć do Augustowa pod wskazany adres w środę, 10.04.2024 r., do godziny 19:00. W razie potrzeby dodatkowych informacji, Biuro Związku jest do Państwa dyspozycji.

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w procesie walidacji, który przyczyni się do podniesienia jakości naszych działań w dziedzinie sportów motorowodnych.

Z poważaniem, 
Prezes Polskiego Związku Motorowodnego i narciarstwa Wodnego
Franciszek Haber

 

" ["id"]=> string(4) "2329" ["intro"]=> string(214) "

“Określanie Stanu Technicznego oraz Wycena Rekreacyjnych Jednostek Pływających i Skuterów Wodnych” w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

 

" ["promo"]=> NULL ["promo_photo"]=> string(3) "jpg" ["region"]=> string(2) "pl" ["title"]=> string(24) "Ogłoszenie o Walidacji:" ["url"]=> string(22) "ogloszenie_o_walidacji" }
background