Artykuł

Nabór na kurs Instruktora Motorowodnego PZMWiNW 2024

Chcesz zostać Instruktorem Motorowodnym PZMWiNW? Prowadzimy nabór na kurs instruktorski, który odbędzie się na przełomie lutego i marca br. Więcej szczegółów znajdą Państwo w poniższym artykule.

Osoby zainteresowane kursem prosimy o przesłanie na adres mailowy martyna.jablonska@motorowodniacy.org następujących dokumentów:

1.           Karta zgłoszenia – do pobrania TUTAJ.

2.           Kserokopia świadectwa potwierdzającego wykształcenie co najmniej średnie.

3.           Kserokopia patentu motorowodnego sternika morskiego.

4.           Kserokopia licencji do holowania narciarza wodnego.

5.           Referencje wystawione przez podmioty prowadzące szkolenia motorowodne.

6.           Załącznik nr 2 Regulaminu Stopnia Instruktora Motorowodnego PZMWiNW- do pobrania TUTAJ.

7.           Potwierdzenie wpłaty za sprawdzian wstępny.

Przed rozpoczęciem szkolenia, kandydat na instruktora motorowodnego musi przystąpić do  sprawdzianu kwalifikacyjnego - wstępnego.

Sprawdzian zostanie przeprowadzony w dniu 24 lutego 2024 r.  godz. 12:00 na Przystani HOW Rancho, ul. Na Grobli 49t, 50-421 Wrocław, w formie:

a.           Pisemnego sprawdzianu wiedzy teoretycznej z zakresu sternika motorowodnego oraz motorowodnego sternika morskiego.

b.           Praktycznego sprawdzianu umiejętności manewrowania jachtem motorowym.

Po otrzymaniu oceny pozytywnej z obydwu części sprawdzianu kandydat zostanie dopuszczony do szkolenia na stopień instruktora motorowodnego.

Koszt sprawdzaniu wstępnego: 250 zł.

Nr konta: 23 1030 1582 0000 0008 0753 5005.

W przypadku niezaliczenia sprawdzianu i nie zakwalifikowaniu się na szkolenie kwota w wysokości 250 zł nie podlega zwrotowi.

Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona. O wpisie uczestników na listę decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin kursu: 24/02/2024 – 24/03/2024

Miejsce kursu:  Wrocław, Przystań HOW Rancho ul. Na Grobli 49

Cena kursu:

2400 PLN – dla członków Klubów zrzeszonych w PZMWiNW (po przedstawieniu pisemnego potwierdzenia z Klubu)

3100 PLN – dla pozostałych

Nabór Kandydatów

Do szkolenia na stopień Instruktor Motorowodny PZMWiNW może być dopuszczony kandydat, który:

1.           ukończył co najmniej 21 lat.

2.           posiada przynajmniej średnie wykształcenie.

3.           posiada patent motorowodnego sternika morskiego oraz licencję do holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających.

4.           posiada stosowne referencje wystawione przez ośrodki szkoleniowe, współpracujące z PZMWiNW, potwierdzające pełnienie obowiązków instruktora zawierające.

a)           przeprowadzenie minimum 5 tematów wykładów w łącznej liczbie nie mniej niż 10h

b)           minimum 30h zajęć praktycznych

Druk zaświadczenia o przeprowadzeniu szkoleń do pobrania TUTAJ.

Referencje wystawione przez ośrodek szkoleniowy nie współpracujący z PZMWiNW podlegają zaopiniowaniu Komisji Szkolenia Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego .

5.           posiada stosowne ubezpieczenie NNW i OC na czas szkolenia i egzaminu.

6.           zdał sprawdzian kwalifikacyjny do kursu.

 

Egzamin

1. Egzamin końcowy przeprowadzony zostanie w ostatnim dniu kursu przez Komisję Egzaminacyjną powołana przez Prezydium Zarządu PZMWiNW.

2. Do egzaminu końcowego dopuszczeni zostaną ci uczestnicy, którzy:

a.           uczestniczyli czynnie w zajęciach na kursie (min. 75% wymiaru zajęć dydaktycznych),

b.           uzyskali zaliczenie u wszystkich wykładowców prowadzących zajęcia ze specjalizacji,

c.            opracowali konspekt oraz przeprowadzili zajęcia teoretyczne na wskazany temat uzyskując pozytywną ocenę,

d.           dokonali oplaty za egzamin.

			
			object(Articles)#20 (11) {
 ["active"]=>
 string(1) "1"
 ["add_date"]=>
 string(19) "2024-01-25 19:35:16"
 ["categories"]=>
 array(4) {
  [0]=>
  array(3) {
   ["category_id"]=>
   string(1) "1"
   ["category_name"]=>
   string(9) "Wakeboard"
   ["category_url"]=>
   string(9) "wakeboard"
  }
  [1]=>
  array(3) {
   ["category_id"]=>
   string(1) "4"
   ["category_name"]=>
   string(13) "Skutery wodne"
   ["category_url"]=>
   string(13) "skutery_wodne"
  }
  [2]=>
  array(3) {
   ["category_id"]=>
   string(1) "2"
   ["category_name"]=>
   string(17) "Narciarstwo wodne"
   ["category_url"]=>
   string(17) "narciarstwo_wodne"
  }
  [3]=>
  array(3) {
   ["category_id"]=>
   string(1) "3"
   ["category_name"]=>
   string(17) "Sport motorowodny"
   ["category_url"]=>
   string(17) "sport_motorowodny"
  }
 }
 ["content"]=>
 string(6200) "

Osoby zainteresowane kursem prosimy o przesłanie na adres mailowy martyna.jablonska@motorowodniacy.org następujących dokumentów:

1.           Karta zgłoszenia – do pobrania TUTAJ.

2.           Kserokopia świadectwa potwierdzającego wykształcenie co najmniej średnie.

3.           Kserokopia patentu motorowodnego sternika morskiego.

4.           Kserokopia licencji do holowania narciarza wodnego.

5.           Referencje wystawione przez podmioty prowadzące szkolenia motorowodne.

6.           Załącznik nr 2 Regulaminu Stopnia Instruktora Motorowodnego PZMWiNW- do pobrania TUTAJ.

7.           Potwierdzenie wpłaty za sprawdzian wstępny.

Przed rozpoczęciem szkolenia, kandydat na instruktora motorowodnego musi przystąpić do  sprawdzianu kwalifikacyjnego - wstępnego.

Sprawdzian zostanie przeprowadzony w dniu 24 lutego 2024 r.  godz. 12:00 na Przystani HOW Rancho, ul. Na Grobli 49t, 50-421 Wrocław, w formie:

a.           Pisemnego sprawdzianu wiedzy teoretycznej z zakresu sternika motorowodnego oraz motorowodnego sternika morskiego.

b.           Praktycznego sprawdzianu umiejętności manewrowania jachtem motorowym.

Po otrzymaniu oceny pozytywnej z obydwu części sprawdzianu kandydat zostanie dopuszczony do szkolenia na stopień instruktora motorowodnego.

Koszt sprawdzaniu wstępnego: 250 zł.

Nr konta: 23 1030 1582 0000 0008 0753 5005.

W przypadku niezaliczenia sprawdzianu i nie zakwalifikowaniu się na szkolenie kwota w wysokości 250 zł nie podlega zwrotowi.

Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona. O wpisie uczestników na listę decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin kursu: 24/02/2024 – 24/03/2024

Miejsce kursu:  Wrocław, Przystań HOW Rancho ul. Na Grobli 49

Cena kursu:

2400 PLN – dla członków Klubów zrzeszonych w PZMWiNW (po przedstawieniu pisemnego potwierdzenia z Klubu)

3100 PLN – dla pozostałych

Nabór Kandydatów

Do szkolenia na stopień Instruktor Motorowodny PZMWiNW może być dopuszczony kandydat, który:

1.           ukończył co najmniej 21 lat.

2.           posiada przynajmniej średnie wykształcenie.

3.           posiada patent motorowodnego sternika morskiego oraz licencję do holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających.

4.           posiada stosowne referencje wystawione przez ośrodki szkoleniowe, współpracujące z PZMWiNW, potwierdzające pełnienie obowiązków instruktora zawierające.

a)           przeprowadzenie minimum 5 tematów wykładów w łącznej liczbie nie mniej niż 10h

b)           minimum 30h zajęć praktycznych

Druk zaświadczenia o przeprowadzeniu szkoleń do pobrania TUTAJ.

Referencje wystawione przez ośrodek szkoleniowy nie współpracujący z PZMWiNW podlegają zaopiniowaniu Komisji Szkolenia Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego .

5.           posiada stosowne ubezpieczenie NNW i OC na czas szkolenia i egzaminu.

6.           zdał sprawdzian kwalifikacyjny do kursu.

 

Egzamin

1. Egzamin końcowy przeprowadzony zostanie w ostatnim dniu kursu przez Komisję Egzaminacyjną powołana przez Prezydium Zarządu PZMWiNW.

2. Do egzaminu końcowego dopuszczeni zostaną ci uczestnicy, którzy:

a.           uczestniczyli czynnie w zajęciach na kursie (min. 75% wymiaru zajęć dydaktycznych),

b.           uzyskali zaliczenie u wszystkich wykładowców prowadzących zajęcia ze specjalizacji,

c.            opracowali konspekt oraz przeprowadzili zajęcia teoretyczne na wskazany temat uzyskując pozytywną ocenę,

d.           dokonali oplaty za egzamin.

" ["id"]=> string(4) "2318" ["intro"]=> string(273) "

Chcesz zostać Instruktorem Motorowodnym PZMWiNW? Prowadzimy nabór na kurs instruktorski, który odbędzie się na przełomie lutego i marca br. Więcej szczegółów znajdą Państwo w poniższym artykule.

" ["promo"]=> NULL ["promo_photo"]=> string(3) "jpg" ["region"]=> string(2) "pl" ["title"]=> string(53) "Nabór na kurs Instruktora Motorowodnego PZMWiNW 2024" ["url"]=> string(52) "nabor_na_kurs_instruktora_motorowodnego_pzmwinw_2024" }
background