Artykuł

Dlaczego warto ubezpieczyć swoją łódź z nami?

W Polsce ubezpieczenie statków sportowo rekreacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak z uwagi na duże niebezpieczeństwo negatywnych zdarzeń na śródlądowych drogach wodnych wskazane i coraz bardzie popularne. Wszystkim motorowodniakom proponujemy specjalną ofertę. Szczegóły w tekście poniżej.

Mając na uwadze duże zainteresowanie i bezpieczeństwo swoich klientów Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego zwrócił się do ubezpieczycieli o przesłanie ofert ubezpieczeniowych na statki sportowo rekreacyjne. Wybrano najbardziej korzystną ofertę – ubezpieczycielem, który rozpoczął współpracę z naszym Związkiem jest firma GOTHAER Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.. Specjalna oferta skierowana jest do osób rejestrujących statki w Polskim Związku Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego. Polecamy.

Co możemy ubezpieczyć?

·         jacht motorowodny wraz z silnikiem (również przyczepnym) oraz osprzętem i wyposażeniem

·         skuter wodny

·         mienie osobiste członków załogi

·         odpowiedzialność cywilną użytkownika jachtu lub skutera

·         następstwa nieszczęśliwych wypadków członków załogi

Dla członków załogi przy rejestracji statków sportowo rekreacyjnych w  Polskim Związku Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego - UBEZPIECZENIE  NNW – GRATIS.

Po pobraniu z platformy sprzedażowej ubezpieczenia NNW, osoby rejestrujące swoje jednostki w PZMWiNW mają możliwość wykupienia CASCO na bardzo korzystnych, preferencyjnych warunkach.

***

Szczegółowy opis ubezpieczenia jachtów motorowych:

Ubezpieczenie jachtu od utraty, uszkodzeń i zniszczeń (CASCO)

Ochroną objęte są szkody polegające na utracie lub uszkodzeniu jachtu wraz z wyposażeniem standardowym (określonym w świadectwie zdolności żeglugowej) oraz dodatkowym (silnik zaburtowy lub stacjonarny) i osprzętem (stały i tymczasowy takielunek, omasztowanie i ożaglowanie), powstałe podczas:

1.    żeglugi,

2.    postoju lub manewrowania na terenie portu (przystani),

3.    okresu wyłączonego z użytkowania,

4.    transportu lądowego wykonywanego za pomocą mechanicznych środków transportu i będące następstwem wypadku drogowego (z wyłączeniem kradzieży z włamaniem, rozboju w czasie transportu lądowego).

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej użytkownika jachtu

Odpowiedzialność cywilna deliktowa Ubezpieczającego za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone Poszkodowanemu czynem niedozwolonym, powstałe w związku z użytkowaniem jachtu śródlądowego podczas:

1. żeglugi, w tym podczas postoju lub manewrowania na terenie portu (przystani, mariny),
2. postoju w stoczni,
3. wodowania i podnoszenia jachtu śródlądowego z wody.

Ubezpieczenie mienia osobistego członków załogi

Ochroną objęte są szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego przedmiotu w wyniku zdarzeń objętych ochroną w ramach ubezpieczenia jachtu śródlądowego od utraty, uszkodzenia lub zniszczenia w okresie użytkowania. Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie osobiste członków załogi zwyczajowo uznawane za przydatne w okresie użytkowania przedmiotu ubezpieczenia. Ochroną objęte jest następujące mienie:

1. odzież,
2. środki higieny osobistej oraz kosmetyki,
3. zegarek,
4. telefon komórkowy,
5. lornetka, latarka,
6. gitara,
7. książki.

Ubezpieczenie NNW członków załogi jachtów motorowodnych

Ubezpieczeniem objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków Ubezpieczonego powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć, powstałe w okresie użytkowania jachtu śródlądowego, wymienione w umowie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium RP.

Wysokość składek. Ile to kosztuje?

1. ubezpieczeniu jachtów od utraty, uszkodzeń i zniszczeń (CASCO):

wartość łodzi x 0,95%

2. ubezpieczenie OC użytkownika jachtu:

suma gwarancyjna: 50.000 zł/jacht

składka: 350 zł

3. Ubezpieczenie mienia osobistego członków załogi:

suma ubezpieczenia: 5.000 zł/osoba

Składka: 40 zł x liczba członków załogi wynikająca z dowodu rejestracyjnego

4. Ubezpieczenie NNW członków załogi jachtów motorowodnych

Wariant 1:

suma ubezpieczenia: 10.000 zł/osobę

Składka: 14 zł x liczba członków załogi wynikająca z dowodu rejestracyjnego

Wariant 2:

suma ubezpieczenia: 20.000 zł/osobę

Składka: 28 zł x liczba członków załogi wynikająca z dowodu rejestracyjnego

 

Zakres terytorialny:

Polisa wykupiona na powyższych składka obejmuje terytorium oraz akweny wodne RP wraz z morskimi wodami terytorialnymi RP.
Istnieje możliwość wykupienia rozszerzenia powyższych ryzyk na kraje Unii Europejskiej. Przy wyborze takiej opcji składka wyniesie dwukrotność powyższych składek.

Czas trwania:

Jest możliwość zawarcia ubezpieczenia krótkoterminowego jednak nie krótszego niż 1 miesiąc. W przypadku ubezpieczenia OC oraz NNW odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości.

Sposób zawarcia ubezpieczenia:

Ubezpieczenie można wykupić poprzez stronę www.motorowodniacy.org w zakładce rejestracja łodzi - ubezpieczenia. Po wpisaniu danych łodzi i wybraniu wariantu ubezpieczenia system pokaże wysokość składki. Po akceptacji zostaniemy przekierowani do strony www.platnosci.pl gdzie należy dokonać zapłaty całej składki. Nie ma możliwości podziału na raty. Po dokonaniu płatności system prześle na podany adres e-mail certyfikat z podanym numerem polisy, wybranym wariantem i sumami ubezpieczenia oraz z informacjami gdzie należy zgłaszać szkodę.

Szczegóły:

http://www.motorowodniacy.org/rejestracja_lodzi/ubezpieczenia_-_oferta_specjalna

 

			
			object(Articles)#20 (11) {
 ["active"]=>
 string(1) "1"
 ["add_date"]=>
 string(19) "2016-02-27 14:32:58"
 ["categories"]=>
 array(4) {
  [0]=>
  array(3) {
   ["category_id"]=>
   string(1) "1"
   ["category_name"]=>
   string(9) "Wakeboard"
   ["category_url"]=>
   string(9) "wakeboard"
  }
  [1]=>
  array(3) {
   ["category_id"]=>
   string(1) "4"
   ["category_name"]=>
   string(13) "Skutery wodne"
   ["category_url"]=>
   string(13) "skutery_wodne"
  }
  [2]=>
  array(3) {
   ["category_id"]=>
   string(1) "2"
   ["category_name"]=>
   string(17) "Narciarstwo wodne"
   ["category_url"]=>
   string(17) "narciarstwo_wodne"
  }
  [3]=>
  array(3) {
   ["category_id"]=>
   string(1) "3"
   ["category_name"]=>
   string(17) "Sport motorowodny"
   ["category_url"]=>
   string(17) "sport_motorowodny"
  }
 }
 ["content"]=>
 string(6951) "

Mając na uwadze duże zainteresowanie i bezpieczeństwo swoich klientów Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego zwrócił się do ubezpieczycieli o przesłanie ofert ubezpieczeniowych na statki sportowo rekreacyjne. Wybrano najbardziej korzystną ofertę – ubezpieczycielem, który rozpoczął współpracę z naszym Związkiem jest firma GOTHAER Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.. Specjalna oferta skierowana jest do osób rejestrujących statki w Polskim Związku Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego. Polecamy.

Co możemy ubezpieczyć?

·         jacht motorowodny wraz z silnikiem (również przyczepnym) oraz osprzętem i wyposażeniem

·         skuter wodny

·         mienie osobiste członków załogi

·         odpowiedzialność cywilną użytkownika jachtu lub skutera

·         następstwa nieszczęśliwych wypadków członków załogi

Dla członków załogi przy rejestracji statków sportowo rekreacyjnych w  Polskim Związku Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego - UBEZPIECZENIE  NNW – GRATIS.

Po pobraniu z platformy sprzedażowej ubezpieczenia NNW, osoby rejestrujące swoje jednostki w PZMWiNW mają możliwość wykupienia CASCO na bardzo korzystnych, preferencyjnych warunkach.

***

Szczegółowy opis ubezpieczenia jachtów motorowych:

Ubezpieczenie jachtu od utraty, uszkodzeń i zniszczeń (CASCO)

Ochroną objęte są szkody polegające na utracie lub uszkodzeniu jachtu wraz z wyposażeniem standardowym (określonym w świadectwie zdolności żeglugowej) oraz dodatkowym (silnik zaburtowy lub stacjonarny) i osprzętem (stały i tymczasowy takielunek, omasztowanie i ożaglowanie), powstałe podczas:

1.    żeglugi,

2.    postoju lub manewrowania na terenie portu (przystani),

3.    okresu wyłączonego z użytkowania,

4.    transportu lądowego wykonywanego za pomocą mechanicznych środków transportu i będące następstwem wypadku drogowego (z wyłączeniem kradzieży z włamaniem, rozboju w czasie transportu lądowego).

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej użytkownika jachtu

Odpowiedzialność cywilna deliktowa Ubezpieczającego za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone Poszkodowanemu czynem niedozwolonym, powstałe w związku z użytkowaniem jachtu śródlądowego podczas:

1. żeglugi, w tym podczas postoju lub manewrowania na terenie portu (przystani, mariny),
2. postoju w stoczni,
3. wodowania i podnoszenia jachtu śródlądowego z wody.

Ubezpieczenie mienia osobistego członków załogi

Ochroną objęte są szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego przedmiotu w wyniku zdarzeń objętych ochroną w ramach ubezpieczenia jachtu śródlądowego od utraty, uszkodzenia lub zniszczenia w okresie użytkowania. Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie osobiste członków załogi zwyczajowo uznawane za przydatne w okresie użytkowania przedmiotu ubezpieczenia. Ochroną objęte jest następujące mienie:

1. odzież,
2. środki higieny osobistej oraz kosmetyki,
3. zegarek,
4. telefon komórkowy,
5. lornetka, latarka,
6. gitara,
7. książki.

Ubezpieczenie NNW członków załogi jachtów motorowodnych

Ubezpieczeniem objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków Ubezpieczonego powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć, powstałe w okresie użytkowania jachtu śródlądowego, wymienione w umowie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium RP.

Wysokość składek. Ile to kosztuje?

1. ubezpieczeniu jachtów od utraty, uszkodzeń i zniszczeń (CASCO):

wartość łodzi x 0,95%

2. ubezpieczenie OC użytkownika jachtu:

suma gwarancyjna: 50.000 zł/jacht

składka: 350 zł

3. Ubezpieczenie mienia osobistego członków załogi:

suma ubezpieczenia: 5.000 zł/osoba

Składka: 40 zł x liczba członków załogi wynikająca z dowodu rejestracyjnego

4. Ubezpieczenie NNW członków załogi jachtów motorowodnych

Wariant 1:

suma ubezpieczenia: 10.000 zł/osobę

Składka: 14 zł x liczba członków załogi wynikająca z dowodu rejestracyjnego

Wariant 2:

suma ubezpieczenia: 20.000 zł/osobę

Składka: 28 zł x liczba członków załogi wynikająca z dowodu rejestracyjnego

 

Zakres terytorialny:

Polisa wykupiona na powyższych składka obejmuje terytorium oraz akweny wodne RP wraz z morskimi wodami terytorialnymi RP.
Istnieje możliwość wykupienia rozszerzenia powyższych ryzyk na kraje Unii Europejskiej. Przy wyborze takiej opcji składka wyniesie dwukrotność powyższych składek.

Czas trwania:

Jest możliwość zawarcia ubezpieczenia krótkoterminowego jednak nie krótszego niż 1 miesiąc. W przypadku ubezpieczenia OC oraz NNW odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości.

Sposób zawarcia ubezpieczenia:

Ubezpieczenie można wykupić poprzez stronę www.motorowodniacy.org w zakładce rejestracja łodzi - ubezpieczenia. Po wpisaniu danych łodzi i wybraniu wariantu ubezpieczenia system pokaże wysokość składki. Po akceptacji zostaniemy przekierowani do strony www.platnosci.pl gdzie należy dokonać zapłaty całej składki. Nie ma możliwości podziału na raty. Po dokonaniu płatności system prześle na podany adres e-mail certyfikat z podanym numerem polisy, wybranym wariantem i sumami ubezpieczenia oraz z informacjami gdzie należy zgłaszać szkodę.

Szczegóły:

http://www.motorowodniacy.org/rejestracja_lodzi/ubezpieczenia_-_oferta_specjalna

 

" ["id"]=> string(3) "830" ["intro"]=> string(347) "

W Polsce ubezpieczenie statków sportowo rekreacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak z uwagi na duże niebezpieczeństwo negatywnych zdarzeń na śródlądowych drogach wodnych wskazane i coraz bardzie popularne. Wszystkim motorowodniakom proponujemy specjalną ofertę. Szczegóły w tekście poniżej.

" ["promo"]=> NULL ["promo_photo"]=> string(3) "jpg" ["region"]=> string(2) "pl" ["title"]=> string(50) "Dlaczego warto ubezpieczyć swoją łódź z nami?" ["url"]=> string(44) "dlaczego_warto_ubezpieczyc_swoja_lodz_z_nami" }
background