Dokumenty

Kadra narodowa - wakeboard

Wykaz kadry narodowej - 2024 (pierwsze półrocze)

Wykaz kadry narodowej - 2023 (drugie półrocze)

Wykaz kadry narodowej - 2023 (pierwsze półrocze)

Wykaz kadry narodowej - 2022 (drugie półrocze)

Wykaz kadry narodowej - 2022 (pierwsze półrocze)

Wykaz kadry narodowej - 2021 (pierwsze półrocze) akt.

Wykaz kadry narodowej - 2021 (drugie półrocze)

Wykaz akcji dofinansowanych przez MSiT w 2023 roku

Regulaminy

Regulamin Komisji Wakeboardowej

Regulamin przyznawania i pozbywania licencji klubów

Regulamin powoływania kadry narodowej w wakeboardzie i wakeskacie

Regulamin MP w Wakeboardzie i Wakeskacie za motorówką

Regulamin Akcji Szkoleniowych PZMWiNW

Regulamin Przyznawania Licencji Klubowych - AKT.

Regulamin i wytyczne startu w MEiA oraz MŚ

Regulamin Korzystania z Wizerunku Członka Kadry Narodowej PZMWiNW

Regulamin Przyznawania Licencji Zawodniczej w Narciarstwie Wodnym i Wakeboardzie - AKTUALNY - zatw. 21.04.2022

Prawa i Obowiązki Zawodnika w Narciarstwie Wodnym i Wakeboardzie - AKTUALNE - zat. 21.04.2022

Zasady Zmiany Przynależności Klubowej w Wakeboardzie - AKTUALNE - zat. 28.07.2022

Regulamin MP w Wakeboardzie i Wakeskacie za wyciągiem 2024

Regulamin nadawania klas sportowych w narciarstwie wodnym i wakeboardzie - zatw. 07.03.2024

Wnioski

Wniosek o przynależność do PZMWiNW

Warunki zgłoszenia do PZMWiNW

Wniosek aktualizacyjny o licencję sportowa zawodnika

Wniosek o nadanie licencji klubowej - AKTUALNE

Wniosek o przyznanie licencji zawodniczej wraz z zał. osoba niepełnoletnia - AKTUALNY - 21.04.2022

Wniosek o przyznanie licencji zawodniczej wraz z zał. osoba pełnoletnia - AKTUALNY - 21.04.2022

Inne

Charakterystyka budowy i stosowania elementów wakeparku. Zasady bezpiecznej eksploatacji. Wytyczne.

Przepisy antydopingowe IWWF

Przepisy Antydopingowe Polskiej Agencji Antydopingowej obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku.

Przepisy Antydopingowe Polskiej Agencji Antydopingowej 2021 (po nowelizacji z 06.04.2021)

Informacja dot. obowiązkowych badań lekarskich zawodników

Postępowanie ofertowe dot. organizacji krajowej imprezy rangi mistrzowskiej w wakeboardzie i wakeskacie w sezonie 2023r.

ZAŁ nr. 1 - MP W WAKEBOARDZIE I WAKESKACIE (za wyciągiem) – PODSTAWOWE WYMAGANIA ORGANIZACYJNE 2023 r.

Postępowanie ofertowe dot. organizacji krajowej imprezy rangi mistrzowskiej w wakeboardzie i wakeskacie w sezonie 2024r.

ZAŁ nr. 1 - MP W WAKEBOARDZIE I WAKESKACIE (za wyciągiem) – PODSTAWOWE WYMAGANIA ORGANIZACYJNE 2024r.

Przepisy Antydopingowe – lista substancji i metod zabronionych 2024

Przepisy Antydopingowe Polskiej Agencji Antydopingowej 2021 - AKTUALNE

Druki

Druk L3 - oświadczenie przestrzegania obowiązków zawodnika PZMWiNW – AKTUALNE 2019

background