Przeglądy techniczne

Podstawa prawna:

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28.04.2003 w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych;

- rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19.11.2004 w sprawie zasadniczych wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających;

- rozporzadzenie Ministra TBiGM z dnia 08.11.2013 w sprawie bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki wodnej;

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 05.11.2010 w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważniania podpmiotów do wykonywania przeglądów technicznych statków (Dz.U. Nr 216, poz 1423);

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 05.11.2010 w sprawie świadectw zdolności żeglugowej (Dz.U. Nr 2016, poz 1424);

 

Podstawowym celem przeglądu technicznego jest stwierdzenie, czy statek odpowiada wymaganiom bezpieczeństwa żeglugi oraz określenie jego aktualnego stanu technicznego w szczególności w zakresie:

 budowy i elementów konstrukcyjnych;

 prawidłowości zamontowania napędu;

 właściwości manewrowych i zachowania stateczności;

 sprawności działania wszystkich urządzeń i instalacji;

Podstawą prawną do wystawiania CERTYFIKATU STANU TECHNICZNEGO jest umowa zawarta w dniu 5 maja 2011 r. pomiędzy Dyrektorem Urzędu Żeglugi Śródlądowej o powierzeniu Polskiemu Związkowi Motorowodnemu i Narciarstwa Wodnego wykonywania przeglądów technicznych, zawartej na podstawie postanowień art. 34j ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowe z późn.zm.

Certyfikat stanu technicznego jest niezbędny także do:

 ubezpieczenia statku;

 dopuszczenia do żeglugi w krajach Unii Europejskiej, gdzie aktualna ocena stanu technicznego statku jest obowiązkowa;

 oraz informują o:

 obowiązkowym wyposażeniu statku;

 dopuszczalnym rejonie żeglugi i sile wiatru;

 dopuszczalnej liczbie osób;

 przystosowaniu do holowania obiektów nawodnych i powietrznych;

Do CERTYFIKATU dołączone są dwie wodoodporne nalepki do umieszczenia na burtach przed numerem rejestracyjnym statku, informujące o polskiej przynależności statku i o terminie ważności certyfikatu oraz mała nalepka identyfikacyjna (o tym samym numerze) do naklejenia w miejscu wiadomym tylko właścicielowi.

CERTYFIKATY są wystawiane na okres od 3 do 5 lat.

Wykaz Inspektorów Nadzoru Technicznego znajduje się na stronie PZMWiNW w zakładce Inspektorzy.

Informacje kontaktowe
adres, telefon, email,
godziny otwarcia.

Polski Zwiazek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
ul. Nowogrodzka 40
00-691, Warszawa

Telefony:
+48 22 617 09 84 (sekretariat - główny numer)
+48 22 616 16 37 (sekretariat - centrala)
+48 501 498 935 (rejestracja łodzi)
+48 22 617 44 49 (patenty i licencje)
+48 503 188 501 (dział sportowy)

poniedzialek – piatek: 9:00 – 16:00

Cennik oplat rejestrowych.
Pobierz aktualny cennik oplat rejestrowych.

background