Władze

Prezydium Zarządu:

Franciszek Haber

Prezes

Zdzisław Kasprzak

Wiceprezes ds. Administracyjno-Finansowych Skarbnik

Zenon Jasik

Wiceprezes ds. Morskich

Maciej Kurnik

Wiceprezes ds. Narciarstwa Wodnego

Tomasz Wencel

Wiceprezes ds. Sportu Motorowodnego

Andrzej Marcinkowski

Wiceprezes ds. Śródlądowych

Paweł Szabelewski

Sekretarz Generalny

Zarząd PZMWiNW:

Franciszek Haber Prezes (franciszek.haber@motorowodniacy.org)
Zdzisław Kasprzak Wiceprezes ds. Administracyjno-Finansowych, Skarbnik (zdzislaw.kasprzak@motorowodniacy.org)
Tomasz Wencel Wiceprezes ds. Sportu Motorowodnego (tomasz.wencel@motorowodniacy.org)
Maciej Kurnik Wiceprezes ds. Narciarstwa Wodnego (maciej.kurnik@motorowodniacy.org)
Andrzej Marcinkowski Wiceprezes ds. Śródlądowych (andrzej.marcinkowski@motorowodniacy.org)
Zenon Jasik Wiceprezes ds. Morskich (zenon.jasik@motorowodniacy.org)
Paweł Szabelewski Sekretarz Generalny (szabelewski@motorowodniacy.org)
Grzegorz Dyjas Członek
Aleksandra Janik Członek
Wiesław Jeruć Członek
Anita Koźlicka Członek
Marek Łojek Członek
Piotr Misztak Członek
Tomasz Naorniakowski Członek
Andrzej Prądzyński Członek
Zdzisław Sadowski Członek
Paweł Żuk Członek

Komisja Rewizyjna PZMWiNW:

Anastazy Stępień Przewodniczący
Robert Reszkowski Wiceprzewodniczący
Mateusz Dyjas Sekretarz
Jan Bryk Członek
Andrzej Mazurkiewicz Członek

Sąd Związkowy PZMWiNW:

Dariusz Drewiczewski Członek
Jan Hryniewicz Członek
Andrzej Jaroszewski Członek
Anna Mianowska Członek
Joanna Rau Członek
Marcin Sokulski Członek
Katarzyna Szumańska Członek
Jerzy Śniadecki Członek
Paweł Wilczopolski Członek

Komisja Sportu Motorowodnego:

Jerzy Wojewoda przewodniczący
Andrzej Gajewski sekretarz
Wiktor Synoracki członek
Jerzy Sołtan członek
Anita Koźlicka członek

Komisja Skuterów Wodnych:

Maciej Różański przewodniczący
Dariusz Gryt członek
Łukasz Welo członek
Rafał Pustelnik członek
Arkadiusz Bartyzel członek
Robert Augustynowicz członek
Norbert Żurek członek

Komisja Sędziów Sportu Motorowodnego i Skuterów Wodnych:

Joanna Rau przewodnicząca
Maciej Różański członek
Magdalena Magner-Płóciennik członek
Klaudia Glapa członek
Agnieszka Marek członek

Komisja Narciarstwa Wodnego:

Wiesław Kurnik przewodniczący

Komisja Sędziów Narciarstwa Wodnego:

Waldemar Bedner przewodniczący
Jacek Zasępa członek
Michał Moś członek

Komisja Wakebordu:

Marek Łojek przewodniczący
Agata Wilanowska członek
Arkadiusz Helsner członek

Komisja Szkolenia i Turystyki:

Grzegorz Dyjas przewodniczący
Sławomir Kulczak członek
Aleksandra Janik członek
Anna Szczechowicz członek
Robert Reszowski członek

Komisja Morska:

Jerzy Rusak przewodniczący
Jan Piasecki członek
Marek Padjas członek
Sławomir Pikuła członek
Marek Wardecki członek
Roman Streubel członek
Jerzy Makuch członek
Mariusz Durejko członek

Komisja weryfikacji uprawnień motorowodnych:

Jerzy Rusak przewodniczący
Jerzy Makuch członek
Aneta Mikucka członek

Komisja Inspektorów Technicznych i Rzeczoznawców:

Andrzej Prądzyński przewodniczący
Aleksandra Janik członek
Leszek Aleksander Muczyński członek
Paweł Szczepanik członek
Stanisław Różalski członek
Wojciech Popławski członek
Tomasz Nowak członek
Kazimierz Szklarz członek
Anita Koźlicka członek
Waldemar Bytner członek

Komisja Historyczna i Odznaczeń:

Stanisław Różalski przewodniczący
Witold Szadokierski członek
Jerzy Czeszko członek
Andrzej Radomski członek

Biuro PZMWiNW:

Paweł Szabelewski Sekretarz Generalny
Anita Koźlicka Dyrektor Biura
Barbara Tomasini Główna Księgowa
Aldona Kaczorek Kierownik Działu Szkolenia (Dział Patentów)
Martyna Jabłońska Zastępca Kierownika Działu Szkolenia (Dział Patentów)
Agata Jędrysiak Starszy Specjalista (Dział Patentów)
Aneta Politowska Starszy Specjalista (Dział Patentów)
Marcin Wójcik Specjalista (Dział Patentów)
Mikołaj Koźlicki Specjalista (Dział Rejestracji Łodzi)
Dominik Kulisz Referent (Dział Rejestracji Łodzi)
Adrian Skubis Doradca Zarządu ds. Komunikacji (kontakt: +48 22 616 16 37; media@motorowodniacy.org)
Ewa Prokurat Starszy Specjalista (Sekretariat Biura Związku)
Anita Mizera Specjalista (Sekretariat Biura Związku)
Renata Borowiecka Specjalista (Sekretariat Biura Związku)
background