Okręgi

Dolnośląski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciartswa Wodnego

Adres:ul. Wrocławska 11, 55-095 Mirków
Telefon: 691 65 90 86
Email: dolnoslaskimotorowodny@wp.pl
Prezes:Piotr Piwowarczyk

Członkowie okręgu:

Dolnośląskie Stowarzyszenie Rozwoju Żeglarstwa

Adres: ul. Dziadoszańska 46/6
54-153, Wrocław
Telefon: 608 47 80 84
Email: dsrz@zeglarstwo.org.pl
www: www.zeglarstwo.org.pl

Dolnośląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu

Adres: ul. Na Grobli 40-44
50-421, Wrocław
Telefon: 713 44 47 45
Email: biuro@dolnoslaskiewopr.pl
www: www.dolnoslaskiewopr.pl

INTERJOL

Adres: ul. Norblina 30
51-664, Wrocław
Telefon: 607 56 70 56
Email: biurointerjol@gmail.com
www: www.interjol.pl

Sharks Sp. z o.o.

Adres: ul. Wrocławska 11
55-095, Mirków
Telefon: 667 72 27 47
Email: biuro@sharks.pl
www: www.sharks.pl

Stowarzyszenie Absolwentów AWF we Wrocławiu

Adres: Witelona 25
51-617, Wrocław
Telefon: 713 47 31 23
www: www.absolwenci.awf.wroc.pl

Yacht Club Sharks

Adres: Okrzei 29/5
51-676, Wrocław
Telefon: 691 65 90 86
Email: biuro@sharks.pl
www: www.sharks.pl

Yacht Club Viator

Adres: Pl. Św. Macieja 1/2
50-244, Wrocław
Telefon: 887 62 43 07
Email: marina.viator@wp.pl
www: www.marina-viator.pl

background