Biuro

Biuro PZMWiNW:

Paweł Szabelewski Sekretarz Generalny
Anita Koźlicka Dyrektor Biura
Barbara Tomasini Główna Księgowa
Gabriela Główka Koordynator ds. Egzaminów (Dział Patentów)
Agata Jędrysiak Starszy Specjalista (Dział Patentów)
Sylwia Płatkowska Specjalista (Dział Patentów)
Marcin Wójcik Specjalista (Dział Patentów)
Mikołaj Koźlicki Specjalista (Dział Rejestracji Łodzi)
Dominik Kulisz Referent (Dział Rejestracji Łodzi)
Aleksandra Osiowa Starszy Specjalista (Sekretariat Biura Związku)
Ewa Prokurat Starszy Specjalista (Sekretariat Biura Związku)
Adrian Skubis Doradca Zarządu ds. Komunikacji (kontakt: +48 22 616 16 37; media@motorowodniacy.org)
background