Biuro

Biuro PZMWiNW:

Paweł Szabelewski Sekretarz Generalny
Anita Koźlicka Dyrektor Biura
Barbara Tomasini Główna Księgowa
Aldona Kaczorek Kierownik Działu Szkolenia (Dział Patentów)
Martyna Jabłońska Zastępca Kierownika Działu Szkolenia (Dział Patentów)
Aneta Politowska Starszy Specjalista (Dział Patentów)
Renata Borowiecka Specjalista (Dział Patentów)
Marcin Wójcik Specjalista (Dział Patentów)
Aleksandra Osiowa Starszy Specjalista (Dział Rejestracji Łodzi)
Mikołaj Koźlicki Specjalista (Dział Rejestracji Łodzi)
Adrian Skubis Doradca Zarządu ds. Komunikacji (kontakt: +48 22 616 16 37; media@motorowodniacy.org)
Ewa Prokurat Starszy Specjalista (Sekretariat Biura Związku)
Anita Mizera Specjalista (Sekretariat Biura Związku)
background