-

Biuro

Biuro PZMWiNW:

Paweł Szabelewski Sekretarz Generalny
Anita Koźlicka Dyrektor Biura
Barbara Tomasini Główna Księgowa
Martyna Jabłońska p.o. Kierownika Działu Szkolenia
Aneta Politowska Starszy Specjalista (Dział Patentów)
Sylwia Płatkowska Specjalista (Dział Patentów)
Mikołaj Koźlicki Specjalista (Dział Rejestracji Łodzi)
Aleksandra Osiowa Starszy Specjalista (Sekretariat Biura Związku)
Adrian Skubis Doradca Zarządu ds. Komunikacji (kontakt: +48 22 616 16 37; media@motorowodniacy.org)
background