Dokumenty

Kadra narodowa - sport motorowodny

Wykaz kadry narodowej - 2021 (drugie półrocze) akt.

Wykaz kadry narodowej - 2021 (pierwsze półrocze)

Wykaz kadry narodowej - 2020 (drugie półrocze)

Wykaz kadry narodowej - 2020 (pierwsze półrocze)

Wykaz kadry narodowej - 2019

Wykaz kadry narodowej - 2018

Wykaz kadry narodowej - 2017

Wykaz kadry narodowej - 2016

Regulaminy

Regulamin UIM - wyścigi po obwodzie - 2021

Regulamin MMMP - wyścigi po obwodzie - 2019

Regulamin UIM - wyścigi po obwodzie - 2019

Regulamin Komisji Sportowej sportu motorowodnego - AKTUALNE

Regulamin Przyznawania Licencji Klubowych - AKT.

Regulamin Zakupu Sprzętu Sportowego Pochodzącego ze Środków MSiT 2018

Regulamin Powoływania Reprezentacji Narodowej w Sporcie Motorowodnym 2018

Regulamin Zakupu Sprzętu Sportowego ze Środków Własnych PZMWiNW 2018

Regulamin Wydawania Licencji Międzynarodowej w Sporcie Motorowodnym i Skuterach Wodnych

Zasady Zmiany Przynależności Klubowej w Sporcie Motorowodnym i Skuterach Wodnych

Regulamin Przyznawania Licencji Zawodniczej w Sporcie Motorowodnym i Skuterach Wodnych - AKT.

Regulamin Powoływania Kadry Narodowej w Sporcie Motorowodnym 2021

Regulamin Korzystania z Wizerunku Członka Kadry Narodowej PZMWiNW

Wnioski

Wniosek o przyznanie krajowej licencji zawodniczej wraz z zał. - osoba pełnoletnia

Wniosek o przyznanie krajowej licencji zawodniczej wraz z zał. - osoba niepełnoletnia

Druk L1 - wniosek aktualizacyjny na licencję sportową zawodnika 2020

Druk L4 - wniosek na licencję międzynarodową zawodnika 2020

Druk L4 - wniosek aktualizacyjny na licencję międzynarodową zawodnika 2020

Inne

Prawa i Obowiązki Zawodnika - AKT.

Przepisy Antydopingowe Polskiej Agencji Antydopingowej obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku.

Przepisy Antydopingowe Polskiej Agencji Antydopingowej 2021 (po nowelizacji z 06.04.2021)

Uchwała ws. ryczałtów sędziowskich

Informacja dot. obowiązkowych badań lekarskich zawodników

Przepisy antydopingowe - lista substancji i metod zabronionych na 2022 rok

Druki

Druk - zgłoszenie przynależności zawodnika do PZMWiNW - AKTUALNE

Druk appendix2 - przepisy antydopingowe UIM (wersja PL) - AKTUALNE

Druk appendix2 - przepisy antydopingowe UIM (wersja EN) - AKTUALNE

Druk zał.3 - oświadczenie zawodnika startującego w zawodach UIM - AKTUALNE

Druk sm2 - oświadczenie w związku z planowanym startem na koszt własny - AKTUALNE

Druk - wniosek o nadanie licencji klubowej - AKTUALNE

Druk L2 - oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dot. uprawiania sportu motorowodnego – AKTUALNE 2019

Druk L3 - oświadczenie przestrzegania obowiązków zawodnika PZMWiNW – AKTUALNE 2019

background