Artykuł

Złóż wniosek w programie „Mikro Granty”

Ministerstwo Sportu i Turystyki wdrożyło innowacyjny program wsparcia inicjatyw sportowych pomagających przeciwdziałać niekorzystnym zmianom wśród dzieci i młodzieży. Planowane w ramach programu działania mają stanowić uzupełnienie modelu zarządzania projektami sportu powszechnego przeznaczonych do małych i średnich projektów kierowanych do dzieci i młodzieży.

Program „Mikro Granty” jest odpowiedzią Ministerstwa Sportu i Turystyki na niepokojące zmiany zachodzące w obszarze aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Alarmujące dane o spadku sprawności fizycznej, obniżeniu zainteresowania uprawianiem sportu oraz znaczących rozbieżnościach pomiędzy rzeczywistą aktywnością najmłodszych a zaleceniami WHO wymagają natychmiastowej interwencji.

ZŁÓŻ WNIOSEK TUTAJ.

Informacje ogólne

 • Operatorem krajowym Programu MIKRO GRANTY jest Fundacja Orły Sportu w Pucku.
 • Wnioski o wsparcie finansowe/granty na realizację zadania należy składać w systemie AMODIT MIKRO GRANTY od dnia 16 czerwca 2023 od godz. 12.00 do dnia 14 lipca 2023 do godz. 23.59 .
 • Wnioski składane są wyłącznie w formie elektronicznej. Wniosek oraz załączone Oświadczenie o zgodności muszą być podpisane przez osoby wskazane do reprezentowania Wnioskodawcy:
  – wniosek – wydruk pdf podpisany elektronicznie za pomocą podpisu kwalifikowanego lub za pomocą profilu zaufanego
  – Oświadczenie – scan podpisanego oryginału
 • Rozpatrzenie wniosków o wsparcie finansowe i ogłoszenie wyników naboru nastąpi nie później niż do dnia 28 lipca 2023 roku
 • Zadanie może być realizowane wyłącznie w okresie od 1 lipca do 30 listopada 2023 r.
 • Po podpisaniu umowy dokonanie zmiany w zakresie realizacji zadania wymaga pisemnej zgody Operatora lub stosownego aneksu do umowy (w zależności od charakteru zmiany – pytanie nr 16)
 • Przyznane środki finansowe trzeba wykorzystać nie później niż do dnia zakończenia zadania wskazanego w umowie (max termin w umowie to 30 listopada 2023 r.).
 • Rozliczenie (tj. zał. 1-5) będą przesyłane wyłącznie elektronicznie za pomocą systemu AMODIT najpóźniej 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania/daty zakończenia realizacji zajęć sportowych/wydarzeń/innych form realizacji wskazanych we wniosku.  Jeżeli zadanie kończy się w okresie między 16 a 30 listopada 2023 r. – rozliczenie będzie musiało być przesłane najpóźniej do dnia 16 grudnia 2023 r.
 • Data 16 grudnia 2023 r. jest ostateczną datą rozliczenia przyznanego wsparcia finansowego.
 • Konto AMODIT MIKRO GRANTY nie jest tożsame z kontem AMODIT Ministerstwa Sportu i Turystyki i LZS. Obowiązuje nowa rejestracja, login i hasło!

Więcej informacji TUTAJ.

(Opracował Adrian Skubis na podstawie https://www.mikrograntysportowe.pl)

			
			object(Articles)#20 (11) {
 ["active"]=>
 string(1) "1"
 ["add_date"]=>
 string(19) "2023-07-06 13:28:27"
 ["categories"]=>
 array(4) {
  [0]=>
  array(3) {
   ["category_id"]=>
   string(1) "1"
   ["category_name"]=>
   string(9) "Wakeboard"
   ["category_url"]=>
   string(9) "wakeboard"
  }
  [1]=>
  array(3) {
   ["category_id"]=>
   string(1) "4"
   ["category_name"]=>
   string(13) "Skutery wodne"
   ["category_url"]=>
   string(13) "skutery_wodne"
  }
  [2]=>
  array(3) {
   ["category_id"]=>
   string(1) "2"
   ["category_name"]=>
   string(17) "Narciarstwo wodne"
   ["category_url"]=>
   string(17) "narciarstwo_wodne"
  }
  [3]=>
  array(3) {
   ["category_id"]=>
   string(1) "3"
   ["category_name"]=>
   string(17) "Sport motorowodny"
   ["category_url"]=>
   string(17) "sport_motorowodny"
  }
 }
 ["content"]=>
 string(3217) "

Program „Mikro Granty” jest odpowiedzią Ministerstwa Sportu i Turystyki na niepokojące zmiany zachodzące w obszarze aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Alarmujące dane o spadku sprawności fizycznej, obniżeniu zainteresowania uprawianiem sportu oraz znaczących rozbieżnościach pomiędzy rzeczywistą aktywnością najmłodszych a zaleceniami WHO wymagają natychmiastowej interwencji.

ZŁÓŻ WNIOSEK TUTAJ.

Informacje ogólne

Więcej informacji TUTAJ.

(Opracował Adrian Skubis na podstawie https://www.mikrograntysportowe.pl)

" ["id"]=> string(4) "2206" ["intro"]=> string(435) "

Ministerstwo Sportu i Turystyki wdrożyło innowacyjny program wsparcia inicjatyw sportowych pomagających przeciwdziałać niekorzystnym zmianom wśród dzieci i młodzieży. Planowane w ramach programu działania mają stanowić uzupełnienie modelu zarządzania projektami sportu powszechnego przeznaczonych do małych i średnich projektów kierowanych do dzieci i młodzieży.

" ["promo"]=> NULL ["promo_photo"]=> string(3) "jpg" ["region"]=> string(2) "pl" ["title"]=> string(46) "Złóż wniosek w programie „Mikro Granty”" ["url"]=> string(37) "zloz_wniosek_w_programie_mikro_granty" }
background