Artykuł

Zawiadomienie o zwołaniu WZD PZMWiNW na 17.05.2024 r.

Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego uprzejmie informuje, że w dniu 17 maja 2024 r. (piątek) o godzinie 13:00 w pierwszym terminie lub o godzinie 13:15 w drugim terminie, zwołuje Walne Zgromadzenie Delegatów. Szczegóły znajdą Państwo poniżej.

Zarząd Polskiego Związku Sportowego pod nazwą Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego z siedzibą w Warszawie, 00-691, ul. Nowogrodzka 40, wpisanego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000058367, NIP: 1130344603, REGON: 000866596 („PZMWiNW”), działając na podstawie §23 Statutu PZMWiNW zawiadamia, że zgodnie ze §17 pkt. 2 Statutu PZMWiNW w dniu 17 maja 2024 r. (piątek) o godzinie 13:00 w pierwszym terminie lub o godzinie 13:15 w drugim terminie, zwołuje Walne Zgromadzenie Delegatów, które odbędzie się w hotelu LORD w Warszawie przy Alei Krakowskiej 218, z następującym porządkiem obrad:

1.           Otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2.           Wybór Przewodniczącego obrad;

3.           Wybór Komisji Mandatowej;

4.           Wybór Komisji Skrutacyjnej;

5.           Przedłożenie sprawozdania Zarządu z działalności PZMWiNW i sprawozdania finansowego za 2023 rok wraz opinią biegłego rewidenta;

6.           Dyskusja;

7.           Odczytanie protokołu Komisji Mandatowej;

8.           Podjęcie Uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Zarządu;

9.           Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

Przyjazd uczestników na koszt własny. Przypominamy Delegatom o obowiązku zabrania ze sobą mandatów. Po obradach przewidziany jest obiad dla uczestników zebrania.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o potwierdzenie przybycia do dnia 13 maja br. pod numerami - 22/617 44 49, lub 503 188 501, lub na adres email: anita.kozlicka@motorowodniacy.org

Z wyrazami szacunku,
Franciszek Haber
Prezes
Polskiego Związku Motorowodnego
i Narciarstwa Wodnego

________________________

Załączniki: Sprawozdanie finansowe za 2023 rok, Sprawozdanie Zarządu z działalności PZMWiNW za 2023 rok, Opinia biegłego rewidenta - wszystkie załącznik będą umieszczane na bieżąco na stronie Związku www.motorowodniacy.org

Oryginalny dokument – zawiadomienie - dostępny jest TUTAJ.

Sprawozdanie z prac Zarządu PZMWiNW dostępne jest TUTAJ.

Wizualizacja sprawozdania finansowego za 2023 roku dostępna jest TUTAJ.

Plan finansowy PZMWiNW na 2024 rok dostepny jest TUTAJ.

			
			object(Articles)#20 (11) {
 ["active"]=>
 string(1) "1"
 ["add_date"]=>
 string(19) "2024-04-29 11:02:30"
 ["categories"]=>
 array(4) {
  [0]=>
  array(3) {
   ["category_id"]=>
   string(1) "1"
   ["category_name"]=>
   string(9) "Wakeboard"
   ["category_url"]=>
   string(9) "wakeboard"
  }
  [1]=>
  array(3) {
   ["category_id"]=>
   string(1) "4"
   ["category_name"]=>
   string(13) "Skutery wodne"
   ["category_url"]=>
   string(13) "skutery_wodne"
  }
  [2]=>
  array(3) {
   ["category_id"]=>
   string(1) "2"
   ["category_name"]=>
   string(17) "Narciarstwo wodne"
   ["category_url"]=>
   string(17) "narciarstwo_wodne"
  }
  [3]=>
  array(3) {
   ["category_id"]=>
   string(1) "3"
   ["category_name"]=>
   string(17) "Sport motorowodny"
   ["category_url"]=>
   string(17) "sport_motorowodny"
  }
 }
 ["content"]=>
 string(4385) "

Zarząd Polskiego Związku Sportowego pod nazwą Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego z siedzibą w Warszawie, 00-691, ul. Nowogrodzka 40, wpisanego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000058367, NIP: 1130344603, REGON: 000866596 („PZMWiNW”), działając na podstawie §23 Statutu PZMWiNW zawiadamia, że zgodnie ze §17 pkt. 2 Statutu PZMWiNW w dniu 17 maja 2024 r. (piątek) o godzinie 13:00 w pierwszym terminie lub o godzinie 13:15 w drugim terminie, zwołuje Walne Zgromadzenie Delegatów, które odbędzie się w hotelu LORD w Warszawie przy Alei Krakowskiej 218, z następującym porządkiem obrad:

1.           Otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2.           Wybór Przewodniczącego obrad;

3.           Wybór Komisji Mandatowej;

4.           Wybór Komisji Skrutacyjnej;

5.           Przedłożenie sprawozdania Zarządu z działalności PZMWiNW i sprawozdania finansowego za 2023 rok wraz opinią biegłego rewidenta;

6.           Dyskusja;

7.           Odczytanie protokołu Komisji Mandatowej;

8.           Podjęcie Uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Zarządu;

9.           Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

Przyjazd uczestników na koszt własny. Przypominamy Delegatom o obowiązku zabrania ze sobą mandatów. Po obradach przewidziany jest obiad dla uczestników zebrania.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o potwierdzenie przybycia do dnia 13 maja br. pod numerami - 22/617 44 49, lub 503 188 501, lub na adres email: anita.kozlicka@motorowodniacy.org

Z wyrazami szacunku,
Franciszek Haber
Prezes
Polskiego Związku Motorowodnego
i Narciarstwa Wodnego

________________________

Załączniki: Sprawozdanie finansowe za 2023 rok, Sprawozdanie Zarządu z działalności PZMWiNW za 2023 rok, Opinia biegłego rewidenta - wszystkie załącznik będą umieszczane na bieżąco na stronie Związku www.motorowodniacy.org

Oryginalny dokument – zawiadomienie - dostępny jest TUTAJ.

Sprawozdanie z prac Zarządu PZMWiNW dostępne jest TUTAJ.

Wizualizacja sprawozdania finansowego za 2023 roku dostępna jest TUTAJ.

Plan finansowy PZMWiNW na 2024 rok dostepny jest TUTAJ.

" ["id"]=> string(4) "2347" ["intro"]=> string(318) "

Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego uprzejmie informuje, że w dniu 17 maja 2024 r. (piątek) o godzinie 13:00 w pierwszym terminie lub o godzinie 13:15 w drugim terminie, zwołuje Walne Zgromadzenie Delegatów. Szczegóły znajdą Państwo poniżej.

" ["promo"]=> NULL ["promo_photo"]=> string(3) "jpg" ["region"]=> string(2) "pl" ["title"]=> string(54) "Zawiadomienie o zwołaniu WZD PZMWiNW na 17.05.2024 r." ["url"]=> string(50) "zawiadomienie_o_zwolaniu_wzd_pzmwinw_na_17052024_r" }
background